Postupak jednostavne nabave za Usluge implementacije pilot sustava – nadogradnja i implementacija pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba – integracija PCS modula najava kamiona s podsustavima u sklopu radnog paketa WP4 projekta PROMARES

PRO1/22

Objavljeno: 26. svibnja .2022. godine

 

Postupak jednostavne nabave za Usluge implementacije pilot sustava – nadogradnja i implementacija pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba – integracija PCS modula generalni tereti, Carina s sustavom TOS koncesionara u sklopu radnog paketa WP4 projekta PROMARES

PRO2/22

Objavljeno: 23. svibnja .2022. godine

 

Postupak jednostavne nabave za Uslugu implementacije pilot sustava – nadogradnja i implementacija pilot sustava s ciljem razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba –  CIMIS, VTS, Maritime safety u sklopu radnog paketa WP4 projekta INTESA

INT0122

Objavljeno: 25. travnja .2022. godine

Postupak jednostavne nabave Usluge nabave i instalacije senzora i mjernih stanica na lučkom području s ciljem nadzora na lučkom području i razmjene podataka s ostalim sustavima u sklopu radnog paketa WP4 projekta SUSTPORT:

SUS1/22

  • Aktivnost 4.2 – Usluge nabave i instalacije senzora i mjernih stanica na lu˙kom području s ciljem nadzora na lučkom području i razmjene podataka s ostalim sustavima u sklopu radnog paketa WP4 projekta SUSPORT.

 

Dokumenti:

 

 

Objavljeno, 16. ožujka 2022. godine

Postupak jednostavne nabave Usluge razvoja aplikacijskog programskog sučelja za potrebe komunikacije LaFMS i poslovnog sustava Pantheon  s ciljem integracije s PCS sustavom:

PRO 3/21

 

Dokumenti:

 

 

Objavljeno, 15. prosinca 2021. godine

 

Postupak jednostavne nabave za Studiju predizvodljivosti za projekt primjene sustava napajanja brodova s kopna u Luci Ploče,

SUS7/21

 

Objavljeno, 15. listopada 2021. godine

Postupak jednostavne nabave opreme za potrebe optimiziranja i balansiranja mrežnog prometa s ciljem optimiziranja razmjene podataka na lučkom području i rješavanja uskih grla transportnih tokova roba tijekom korištenja PCS sustava

 PRO 4/21

Dokumenti:

Objavljeno, 16. rujna 2021. godine

Postupak jednostavne nabave za Uslugu izrade studije prihvatljivosti s ciljem dizajna i razvoja informacijskih sustava na lučkim područjima

INT1/21

Dokumenti:

Objavljeno, 9. kolovoza 2021. godine

Postupak jednostavne nabave za Uslugu stručne pomoći vanjskih konzultanata pri izradi dokumenata u sklopu radnog paketa WP3 projekta SUSPORT:

  • Aktivnost 3.2 – Analiza ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luke Ploče, dokumenti: D.3.2.9. TNA  Lučke uprave Ploče na području luke Ploče (Procjena teritorijalnih potreba za potrebe Lučke uprave Ploče na području luke Ploče, engl. Teritorrial needs assesment for the Port of Ploče Authority in port of Ploče area); D.3.2.13. Analiza najbolje prakse (engl. Best practice analysis)
  • Aktivnost 3.3. – Planiranje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti  za potrebe Lučke uprave Ploče na području luke Ploče, dokument D.3.3.9. Lokalni akcijski plan za luku Ploče engl. Local action plan  for the Port of Ploče Authority in port of Ploče area

Dokumenti:

Objavljeno, 30. srpnja 2021. godine

 

Postupak jednostavne nabave za nabavu Proračun potencijala, izrada idejnog i glavnog projekta sunčane elektrane 70-100kW

SUS 4/21

 

Dokumenti:

Objavljeno, 1. srpnja 2021. godine

 

Postupak jednostavne nabave za Uslugu razvoja sučelja za prikaz brodskog prometa temeljem integracije s AIS sustavom s ciljem rješavanja uskih grla i povećanja operativnosti na lučkom području

MAP2/20

Objavljeno, 30. prosinca 2020. godine

Postupak jednostavne nabave u sklopu programa INTERREG IT-HR PROJEKT PROMARES za Usluge implementacije pilot sustava – nadogradnja virtualizacijske platforme s ciljem osiguranja boljeg upravljanja transportnih tokova u lučkim područjima
PRO 1/20

Dokumenti:

Objavljeno, 28. prosinca 2020. godine

Skip to content