Odlukom o osnivanju Lučke uprave Ploče od 18.02.1997. godine, Vlada RH utvrdila je lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Ploče, a koje se sastoji od lučkih bazena Ploče i Metković.
Bazen Metković obuhvaća područje koje se desnom obalom Neretve proteže od mosta do svjetionika Jerkovac, gdje okomito na obalu dostiže ivicu grupe ranžirnih kolosijeka željezničke stanice, nastavljajući paralelno s njom, da bi se u blizini željezničke stanice povratila okomicom na postojeću prometnicu južno od nje. Dalje nastavlja južnom ivicom postojeće prometnice do mosta na Neretvi. Morski dio je omeđen okomicom na svjetionik Jerkovac te ide sredinom rijeke Neretve do mosta i uz most do obale.
Područje lučkog bazena Metković prostire se na 27.676,00 m2 i sastoji se od sljedećih cjelina: ulazno-prihvatni prostor, terminal za cement, terminal za trosku, skladišni prostori, obala 3 sa zaobaljem i upravni objekt.
Za razliku od luke Ploče, koja je luka državnog značaja, područje luke Metković proglašeno je lukom županijskog značaja.
Lučko područje luke Ploče je po pravnoj prirodi pomorsko dobro te se na njemu ne može ostvariti pravo vlasništa niti bilo koje drugo stvarno pravo po bilo kojoj osnovi. Ono je izvan pravnog prometa, a jedini način raspolaganja je putem instituta koncesije.
Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje objekata lučke podgradnje i nadgradnje od 13.08.2005. godine i Ugovorom o produženju prvenstvene koncesije (Izgrađeno područje – Postojeća luka) od 24.05.2010. godine između Lučke uprave Ploče i koncesionara Luka Ploče d.d., cjelokupno opisano područje bazena Metković dano je u koncesiju do 13.08.2037. godine, te koncesionar ima pravo obavljanja lučkih i ostalih djelatnosti na cjelokupnom području.

dužina obale 110 m
dubina rijeke 5 m
kapacitet jednokratnog uskladištenja 4000 t
tehnički kapaciteti pretovara 200 t/h
dužina obale 200 m
dubina rijeke 5 m
auto-dizalice 3 kom
viljuškari 4 kom
traktori 1 kom
otvorena skladišta 10 000 m2
zatvorena skladišta 1300 m2
dužina obale 500 m
dubina rijeke 5 m
kapacitet jednokratnog uskladištenja 10 000 t
obalna dizalica nosivosti 5 t 1 kom
utovarivač 1 kom
vučno sredstvo
Skip to content