NATJEČAJI

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OPREMANJE I GOSPODARSKO KORIŠTENJE PROSTORA U ULAZNOM TERMINALU LUKE PLOČE (K.Č. 2173/1 K.O. PLOČE) U SVRHU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI USLUŽIVANJA JELA, PIĆA I NAPITAKA TE PRUŽANJA USLUGE SAMOPOSLUŽNOG PRANJA RUBLJA

 

Lučka uprava Ploče je 16. prosinca 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za opremanje i gospodarsko korištenje prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. ploče) u svrhu obavljanja ugostiteljskih djelatnosti usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluge samoposlužnog pranja rublja.

Objava i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, broj objave: 2020/S 01K-0044954 i u vezanom dokumentu (dolje).

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, 20. siječnja 2020. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 20. siječnja 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Lučke uprave Ploče, zgrada Ulaznog terminala luke Ploče, na adresi Glavna lučka cesta, Ploče.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (U PRIVITKU JE ZIP DOKUMENT ‘TRUCKSTORE’)

objavljeno: 16. prosinca 2020. godine

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za popunu radnog mjesta “nadzornik za kopneni i pomorski promet”

Na temelju provedenog javnog natječaja za popunu radnog mjesta “nadzornik za kopneni i pomorski promet”  – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,

izabran je kandidat MARINO RADALJAC, Stjepana Radića 3, Ploče.

 

objavljeno: 1. listopada 2020. godine

 

„Lučka uprava Ploče je 24. ožujka  2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za korištenje zemljišta u svrhu obavljanja koncesioniranih djelatnosti u luci Ploče (dio k.č. 2078/1 k.o. Ploče).

Objava i cjelokupna dokumentacija za nadmetanje dostupna je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, broj objave: : 2020/S 01K-0012248.

Neovisno o načinu dostave ponude moraju biti dostavljene, najkasnije do 24. travnja 2020. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 24. travnja 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Lučke uprave Ploče, Zgrada Ulaznog terminala luke Ploče (Konferencijska sala, Kat 1.), Glavna lučka  cesta br. 2, 20340 Ploče.“

objavljeno: 6. travnja2020. godine

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U ULAZNOM TERMINALU LUKE PLOČE (K.Č. 2173/1 K.O. PLOČE),  U UKUPNOJ POVRŠINI OD 463,95 ČETVORNIH METARA

 

Lučka uprava Ploče je 15. listopada  2019. objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja postojeće benzinske postaje na dijelu k.č. 894 k.o. Ploče.

Objava i cjelokupna dokumentacija za nadmetanje dostupna je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, broj objave: : 2019/S 01K-0040591.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti i na adresi Lučke uprave Ploče, Odjel za javnu nabavu (Jelena Kiš), radnim danom od 8 do 14 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do 15. studenog 2019. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 15. studenog 2019. u 12:00 sati u prostorijama Lučke uprave Ploče, Upravna zgrada Ulaznog terminala luke Ploče (Konferencijska sala, Kat 1.), Cesta br. 2, 20340 Ploče.

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U ULAZNOM TERMINALU LUKE PLOČE (K.Č. 2173/1 K.O. PLOČE),  U UKUPNOJ POVRŠINI OD 463,95 ČETVORNIH METARA

 

Lučka uprava Ploče je 14. kolovoza 2019. objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu korištenja uredskih prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče),  u ukupnoj površini od 463,95 četvornih metara.

Objava i cjelokupna dokumentacija za nadmetanje dostupna je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, broj objave: : 2019/S 01K-0032798.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti i na adresi Lučke uprave Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, Sektor za pravne i opće poslove (Tatjana Pavić), radnim danom od 8 do 14 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do 16. rujna 2019. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 16. rujna 2019. u 12:00 sati u prostorijama Lučke uprave Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče.

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U ULAZNOM TERMINALU LUKE PLOČE (K.Č. 2173/1 K.O. PLOČE),  U UKUPNOJ POVRŠINI OD 602,00 ČETVORNIH METARA

Lučka uprava Ploče je 5. lipnja 2019. objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu korištenja uredskih prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. Ploče),  u ukupnoj površini od 602,00 četvornih metara..

Objava i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, broj objave: : 2019/S 01K-0022675 i u vezanom dokumentu (dolje).

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i na adresi Lučke uprave Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, Sektor za pravne i opće poslove (Tatjana Pavić), radnim danom od 7 do 15 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do 5. srpnja 2019. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 5. srpnja 2019. u 12:00 sati u prostorijama Lučke uprave Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (U PRIVITKU JE ZIP DOKUMENT ‘UREDI’)

Obrazloženje natječajne dokumentacije (objavljeno 19. lipnja 2019. godine)

Obrazloženje natječajne dokumentacije (objavljeno 26. lipnja 2019. godine)

objavljeno: 5. lipnja 2019. godine

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OPREMANJE I GOSPODARSKO KORIŠTENJE PROSTORA U ULAZNOM TERMINALU LUKE PLOČE (K.Č. 2173/1 K.O. PLOČE) U SVRHU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKIH DJELATNOSTI USLUŽIVANJA JELA, PIĆA I NAPITAKA TE PRUŽANJA USLUGE SAMOPOSLUŽNOG PRANJA RUBLJA

Lučka uprava Ploče je 5. lipnja 2019. objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije za opremanje i gospodarsko korištenje prostora u Ulaznom terminalu luke Ploče (k.č. 2173/1 k.o. ploče) u svrhu obavljanja ugostiteljskih djelatnosti usluživanja jela, pića i napitaka te pružanja usluge samoposlužnog pranja rublja.

Objava i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, broj objave: 2019/S 01K-0022687 i u vezanom dokumentu (dolje).

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i na adresi Lučke uprave Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, Sektor za pravne i opće poslove (Tatjana Pavić), radnim danom od 7 do 15 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do 5. srpnja 2019. do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 5. srpnja 2019. u 12:00 sati u prostorijama Lučke uprave Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (U PRIVITKU JE ZIP DOKUMENT ‘TRUCKSTORE’)

objavljeno: 5. lipnja 2019. godine

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za popunu radnog mjesta

Temeljem provedenog javnog natječaja za radno mjesto samostani referent za analizu i financijske kontrole  – 1 izvršitelj na  neodređeno vrijeme, odabire se kandidatkinja Doris Vlatković, Obala Stjepana Radića 90 Komin  radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

objavljeno: 28. ožujka 2019. godine

JAVNI POZIV

Lučka uprava Ploče objavila je dana 26. srpnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti lučkog tegljenja na lučkom području luke Ploče.

Pozivaju se gospodarski subjekti zainteresirani za obavljanje djelatnosti lučkog tegljenja na lučkom području luke Ploče da u roku od 30 dana od objave ovog javnog poziva dostave Zahtjev za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti lučkog tegljenja na lučkom području luke Ploče.

Tekst Javnog poziva možete pronaći ovdje, a obrazac zahtjeva možete pronaći ovdje.

Za detaljnije informacije, zainteresirani gospodarski subjekti se mogu javiti na tel: 020/414-530 ili na e-mail adresu: ppa@ppa.hr.

objavljeno: 26. srpnja 2018. godine

Skip to content