EU fondovi i projekti

_____

Lučka uprava Ploče u svojoj strategiji namjerava iskoristiti sve potencijale natječaja Europske unije na način da kontinuirano prati natječaje, priprema projektne prijedloge, surađuje sa potencijalnim partnerima te pravovremeno dostavlja aplikacije. Dosadašnja iskustva na projektima mogu biti značajno uporište za kreiranje kvalitetne strategije prema nastojanjima da znatan dio financijskih sredstava dobije iz EU fondova. Područje logistike, informatičke povezanosti s drugim lukama, poticanje korištenja pomorskog i željezničkog prijevoza u odnosu na cestovni, ekologija, sigurnost, energetska učinkovitost kroz korištenje alternativnih izvora energija su područja gdje Lučka uprava Ploče može kreirati svoje prijedloge.

Projekti u tijeku

TRANSPONEXT - NEXT CHAPER IN THE TRANSPORT OF GOODS

In the recent years, European Union has been paying special attention to the reduction of GHG emissions in the transport sector. One of the activities supported by both, EUSAIR strategy and European Green Deal is optimization of transport routes using intermodal and multimodal connections. TRANSPOENXT project, financed under Interreg Italy-Croatia CBC programme 2021-2027., aims to support the sustainable growth of cross-border intermodal and multimodal connections generated by maritime nodes in the Programme area through the modernization of ICT tools and implementation of innovative and original solutions in order to boost quality, safety, efficiency and environmental sustainability of transport services. To achieve this objective, project capitalizes on the main results and outputs of the project TRANSPOGOOD (Italy- Croatia 2014-2020) and continues to build a strong cross-border cooperation to improve the usage of TRANSPOGOOD Platform in order to facilitate and support smooth transportation process in the Programme Area.

TRANSPONEXT project focuses on three main sets of measures to achieve its objectives:

 • preparatory actions and strategic framework – actions to support development of greener transport options through the cross-border strategy and action plan for intermodal transport
 • implementation of new solutions – five new solutions in different ports and locations on both Croatian and Italian side in order to facilitate the flow of freight transport, to increase efficacy and reduce the costs of transport by increasing information availability
 • development and performance of cross-border training schemes – cross-border training courses for traffic management in the coastal and inner areas to optimize the use of enhanced TRANSPOGOOD Platform tool upgraded in the project

TRANSPONEXT project consortium have 8 partners:

 • Intermodal Transport Cluster
 • CFLI – Intermodal Logistics Training Centre
 • ELEVANTE S.r.l.
 • Istrian Development Agency – IDA Ltd.
 • ADRIAFER S.R.L.
 • Agenzia di Sviluppo, Special Agency of the Chamber of Commerce of Chieti Pescara
 • Port of Zadar Authority
 • Port of Ploče Authority

Project total budget: EUR 2.706.230,70
ERDF funds: EUR 2.164.984,56.
Project duration: 30 months (01.03.2024 – 31.08.2026)

CRESPORT - Improving the Cyber REsilience and Security of Adriatic PORTs

Projekt CRESPORT ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati IT infrastrukturu.

Jadranske luke predstavljaju ključnog dionika u sadašnjem i budućem pomorskom prometu ne samo u Italiji i Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. U sektoru prometa, digitalizacija je ključni faktor za konkurentnost opskrbnog lanca.  Korištenje digitalnih sustava izlaže infrastrukturu luka velikim rizicima: kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbni lanac, a time i gospodarstvo zemlje.

S obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture, CRESPORT želi riješiti ovaj zajednički problem suradnjom i zajedničkim djelovanjem, te jačanjem teritorijalne kohezije.  To će zahtijevati promjenu u pristupu, kroz usvajanje zajedničke strategije kako bi se osigurala usklađenost s glavnim međunarodnim okvirima za kibernetičku sigurnost (npr. EU direktive, nacionalno zakonodavstvo, IMO preporuke).

Projekt CRESPORT ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov i jamčiti lukama u tom području sigurniju i otporniju IT infrastrukturu i uvođenje novih tehnologija.

Projekt traje 30 mjeseci – od 1. ožujka 2024. do 31. kolovoza 2026. godine.

Vodeći partner je Lučka uprava Ravenna a ostali partneri u  projektu su: Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Rijeka, Central Adriatic Ports Authority, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, North Adriatic Sea Port Authority – Ports of Venice and Chioggia.

Dana 21. ožujka 2024. godine, u Lučkoj upravi Ravenna  održan je uvodni sastanak projekta na kojem su nazočili svi sudionici u  projektu te su dogovorene daljnje smjernice u što uspješnijoj realizaciji projekta.

Lučka uprava Ploče ima u planu koristiti vanjsku ekspertizu za razvoj i testiranje metoda i rješenja kibernetičke otpornosti i kibernetičke sigurnosti, u skladu s međunarodnim pravnim okvirom.

 

MILEPORT - Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs

Projekt MILEPORT ”Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs” sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2021-2027

KONTEKST I CILJEVI

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se postigla bolja dostupnost, nužna je suradnja partnera s obje obale Jadranskog mora jer su problemi zajednički, a obuhvaćene operativne teme se ne mogu rješavati na lokalnoj razini s obzirom na globalnu prirodu transportnih tokova.

Zbog toga je ključna suradnja između prijevoznika kao ključnih aktera u logističkom lancu što doprinosi ukupnoj učinkovitosti multimodalne povezanosti i poboljšanju dostupnosti posljednje milje jadranskih luka i jačanje teritorijalne kohezije.

OČEKIVANI REZULTATI

U sklopu MILEPORT-a projekta Lučka uprava Ploče aktivno će doprinositi svim aktivnostima. Pridonijet će razvoju strategije i akcijskih planova za poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka primjenom IKT inovativnih rješenja s posebnim naglaskom na razvoj sustava rezervacija vozila i unapređenja IKT alate za upravljanje prometnim tokovima i protokom roba, a kojima će biti osnova Lučki informacijski sustav (PCS). Lučka uprava Ploče sudjelovat će i u zajedničkom projektiranju i testiranju zajedničkih IKT pilot aktivnosti.

Lučka uprava Ploče u sklopu pilot aktivnosti izvšit će nadogradnju Lučkog informacijskig sustava, kao i podsustave koji uključuje CCTV podsustav i sustav tehničke zaštite i kontrole pristupa. CCTV sustav će biti nadograđen video kamerama i dijelom tehničkog sigurnosnog sustava za analitiku koja mora biti sposobnost prepoznavanja kodova kontejnera. Podaci ce biti razmijenjeni putem API-a prema postojećim sustavim koji egzistiraju na lukom području (TOS-PCM sustav Luke Ploče itd.). Analitički sustavi koristit će se u postupcima koji su osnova za funkcioniranje ulaznog terminala luke Ploče.

Uključenost lučkih dionika osigurat će se u svim fazama projekta.

Voditelj projekta: Port Network of the Eastern Adriatic Sea.
Projektni partneri: North Adriatic Sea Port Authority – Ports of Venice and Chioggia (IT), Port of Ravenna Authority (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), Southern Adriatic Sea Port Authority (IT), Lučka uprava Rijeka (HR), Lučka uprava Zadar (HR), Lučka uprava Ploče (HR)

Trajanje projekta : 30 mjeseci (01.02.2024 -31.07.2026.)
Ukupni proračun : € 2.575.574,60
Budžet Lučke uprave Ploče: € 299.988,60
Zemlje: Italija i Hrvatska

CYSCROMS - Cyber Safety in Croatian Maritime Transport Sector

Projekt CYSCROMS (Cyber safety in Croatian maritime transport sector) je započeo u listopadu 2023. godine i trajat će do rujna 2026. godine. Vodeći partner projekta je  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Uz Ministarstvo projektni partneri su Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadrolinija.

Uvodna konferencija projekta CYSCROMS održala se u četvrtak 29. veljače u prostorijama Ministarstva. Uz Ministarstvo, kao vodećeg partnera na projektu Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYSCROMS, na konferenciji je sudjelovala Lučka uprava Ploče s projektnim partnerima iz konzorcija, kao i zainteresirana javnost.

Projekt je prepoznat kao strateški važan za podizanje razine kibernetičke zrelosti i otpornosti pomorskog prometa te neometanog pružanja usluga u pomorskom prometu, usklađen sa zakonodavstvom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom koje uređuje kibernetičku sigurnost.

Projektne aktivnosti partnera koordinira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležno sektorsko tijelo za promet u Republici Hrvatskoj, a isporučevine projekta unaprijedit će upravljanje rizicima za sigurnost mrežnih, kibernetičkih te sustava operatora ključnih usluga, što će rezultirati poboljšanim sposobnostima projektnih partnera da ostvare propisane sigurnosne zahtjeve.

Vrijednost projekta je 5.101.672,56 € i podržan je od strane The European Cybersecurity Competence Centre.

Realizirani projekti

PROMARES

Cilj PROMARES projekta (https://www.italy-croatia.eu/web/promares) koji se provodi od 01.01.2019. do 30.06.2021. je suočavanje sa izazovima koji ometaju punopravni razvoj pomorskog i multimodalnog teretnog prometa u području programa. Glavni pristup projekta je uspostava prekogranične suradnje okupljanjem nadležnih ključnih operatora i sudionika u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima, kao i nositelja nacionalnih politika s ciljem pojačane suradnje na prekograničnoj pomorskoj djelatnosti kroz korištenje ICT-a, kao alat za prevladavanje uskih grla.

Glavne aktivnosti projekta su:

 • studija detaljne analize svakog područja, trening seminar i izrada prekograničnog akcijskog plana, koji će se testirati kroz pilot aktivnosti
 • testiranje ICT rješenja za pojednostavljenje teretnog prijevoza u lukama te izrada
  intermodalnog logističkog čvora
 • uspostava trajne mreže prekogranične suradnje od sudionika do kreatora politike

Lučka uprava Ploče sudjeluje u projektu sa partnerima iz Italije: Port Network Authority Of The Eastern Adriatic Sea (vodeći partner), Venice International University, Interporto Padova S.P.A, Institute For Transport And Logistics Foundation -Itl, Port Of Ravenna Authority, North Adriatic Sea Port Authority– Ports ff Venice and Chioggia, Central Adriatic Ports Authority, Southern Adriatic Sea Port Authority, Rete Autostrade Mediterranee Spa, te partnerima iz Hrvatske: Lučka Uprava Rijeka i Pomorski Fakultet u Rijeci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.778.200,00 EUR, u čemu je budžet Lučke uprave Ploče 300.000,00 EUR. 85% financirano je iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Newsletter 3. July 2020. Newsletter 4. January 2021.Newsletter 5_July 2021

 

MULTIAPRO

Multidisciplinarni pristup i rješenja u razvoju intermodalnog prijevoza u regiji (https://multiappro.adrioninterreg.eu). Lučka uprava u razdoblju 1.2.2018. do 31.1.2021. godine sudjeluje sa projektnim partnerima iz Hrvatske (Klaster intermodalnog prijevoza – vodeći partner), Grčke (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ), Italije (RAM- Rete Autostrade Mediterranee Spa, F.lli CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO GIANFRANCO &C. – S.N.C.), Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo), Crne Gore (Luka Bar Akcionarsko Društvo) i Albanije (Instituti i Transportit).

Opći cilj projekta je razvoj intermodalnog prijevoza u jadransko-jonskom području. Prvi pristup usmjeren je na sustavno prikupljanje i pružanje rješenja za sva uska grla, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. MultiAPPRO projekt će stvoriti model koji će moći mjeriti učinak svakog novog ulaganja, u odnosu na postojeću situaciju, na jednostavan i logičan način. Stoga će biti moguće donijeti ciljeve i racionalne odluke o budućim ulaganjima u intermodalnu infrastrukturu na području cijele jadransko-jonske regije.

S obzirom na sve navedeno, očekivani rezultati projekta uključuju razvoj dviju mreža koje podržavaju transnacionalnu suradnju:

 1. Mreža intermodalnog prometa
 2. Mreža promocije, uključujući Akcijski plan promocije Međuobalnog prometnog povezivanja (SSS) i razvoj Autocesta mora (MoS) te Strategiju o učincima prijevoza

Projekt MultiAPPRO sufinanciran je sredstvima iz Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014-2020 (Interreg ADRION).

Ukupana vrijednost projekta iznosi 1.177.060,00 EUR, od čega je budžet Lučke uprave Ploče 125.140,00 EUR. 85% financirano je iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu

SUSPORT

SUSPORT je ugovoren kao strateški projekt u sklopu INTERREG programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Ukupan proračun projekta je 7.142.000,00 eura, a ukupno su odobrena sredstva za Lučku upravu Ploče u iznosu 444.000 eura. Projekt SUSPORT provodi se od 1.7.2020. do 31.12.2022.

Cilj projekta „SUSPORT“ je unaprijediti razinu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama na programskom području putem unapređenja poboljšane suradnje ključnih dionika – institucija te u aktivnostima dugoročnog upravljanja u ovom području rada s obje strane jadranskog mora. Konkretno, sve će luke obuhvaćene projektom, nakon razmjene najboljih iskustava, analize stanja te izrade akcijskih planova u dijelu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti, pristupiti izvršenju svojih pilot aktivnosti u svojstvu partnera.

Pilot aktivnosti partnera s područja Dubrovačko-neretvanske županije uključuju promjene u lučkim upravama Ploče i Dubrovnik, te kroz projekt lučka uprava Ploče zamjenjuje postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, postaviti će zaštitne barijere i senzore, te ugraditi novi energetsko učinkovitiji sustav klimatizacije. Lučka uprava Dubrovnik će zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, a Dubrovačko-neretvanska županija će nabaviti energetsko učinkovitije vozilo. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje.

Pored nabrojenih partnera iz Dubrovačko-neretvanske županije, preostali hrvatski partneri su: Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Zadar i Klaster intermodalnog prijevoza Rijeka. Nositelj uloge vodećeg partnera na projektu je Lučka uprava istočni Jadran – Trst, dok su preostali talijanski partneri Zajednica za gospodarski razvoj Friuli, Lučka uprava sjeverni Jadran – Venecija, Međunarodno sveučilište Venecija, Institut za transport i logistiku – Bologna, Lučka uprava središnje-sjeverni Jadran, Ravenna, Lučka uprava središnji Jadran – Ancona, Razvojna agencija – Posebna agencija Gospodarske komore Chieti, Lučka uprava južni Jadran – Bari te Regija Friuli-Venezia Giulia.

 

Newsletter 19.January 2021.Newsletter February 2022.Newsletter June 2022.

TRANSPOGOOD

TRANSPOGOOD projekt (https://www.italy-croatia.eu/web/transpogood) je kroz 18 mjeseci (1.1.2018.-30.6.2019.) kapitalizirao glavne rezultate završenog projekta INTERMODADRIA, razvijena je platforma TRANSPOGOOD i povezane inovativne usluge za logistički i transportni sektor. Lučka uprava sudjelovala je u projektu zajedno sa hrvatskim partnerima: Klaster intermodalnog prijevoza (vodeći partner), Istarska razvojna agencija d.o.o.  i Lučka uprava Zadar, te talijanskim partnerima Intermodal Logistic Training Consortium, Elevante Trading and Consulting srl, Regional Association of Chambers of Commerce of Veneto Region i Special Chamber of Commerce of Chieti. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.170.990,00 EUR, u čemu je budžet Lučke uprave Ploče iznosio 134.665,00 EUR. 85% financirano je iz EU fondova, a 15% sufinancirali su partneri na projektu.

ADRIPASS

Projekt je bio nastavak aktivnosti iz završenog projekta Intermodadria. Lučka uprava Ploče sudjelovala je zajedno sa regijama Abruzzo i Marche, logističkim centrom Marche, Inforrmest, komorom Chieti te zračnom lukom Mostar. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 1.160.400,00 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinancirali su partneri na projektu. Dio sredstava koji se odnosi na Lučku upravu Ploče iznosio je 160.000,00 EUR.

INTERMODADRIA

Lučka uprava je u razdoblju 1.2.2013. do 30.6.2015. sudjelovala u Projektu zajedno sa partnerima na čelu s vodećim partnerom Regijom Marche iz Italije, lučkim upravama u Anconi i Bariju, Albanskim institutom prometa i crnogorskom lukom Bar. Ciljevi INTERMODADRIA projekta su bili unaprijeđenje kontejnerskih tokova između uključenih luka (Italije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske), podržavanje infrastrukturnih investicija u povezivanju luka sa zaleđem, doprinos usklađivanju i razvoju pravne regulative te financijskih instrumenata koji doprinose intermodalnom prijevozu, doprinos povećanju atraktivnosti lučkih zanimanja te povećanju konkurentnost Short Sea Shipping-a i njegove integraciju u logističkom lancu. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.508.000,00 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinancirali su partneri na projektu.

INTESA

INTESA projektom (https://www.italy-croatia.eu/web/intesa) koji se provodi od 01.01.2019. do 30.06.2021. će se uspostaviti mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru (Rijeka, Ploče, Split, Venecija, Trst, Ravenna, Ancona i Bari) u okviru usklađivanja i optimizacije procedura čitavog procesa pomorskog prometa, a kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji. Projekt ima za cilj optimizaciju lučke procedure od iskrcaja tereta s broda do njegova daljnjeg prijevoza željeznicom ili cestom, optimizaciju procedure ulaska u luku i izlaska iz luke, pospješiti djelovanje luke u lošim vremenskim uvjetima uz očuvanje zahtjeva sigurnosti i sigurnosne zaštite, razviti i primijeniti integrirani IKT alat za upravljanje informacijama o pomorskoj sigurnosti i odašiljanje takvih informacija svim brodovima u plovidbi Jadranskim morem.

Lučka uprava Ploče sudjeluje u projektu sa partnerima iz Italije: North Adriatic Sea port Authorities, Venice, Italy (vodeći partner), Italian Ministry of Infrastructure and Transport – Coast Guards Autorities, RAM-RETE Autostrade Mediterranee SPA, Port Network Authority of Eastern Adritaic sea, Ravena Port authority, Central Adriatic Ports Authority, Southern Adriatic Sea Port Authoritie, te Hrvatske: Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture i Državni hidrometeorološki zavod. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.896.480,00 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu. Budžet Lučke uprave Ploče iznosi 252.500,00 EUR

ADRIPASS

Glavni pristup ADRIPASS projekta (https://adripass.adrioninterreg.eu/) koji se provodi u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2020. je usmjeravanje regionalne suradnje kroz prikupljanje kompetentnih nadnacionalnih, nacionalnih, regionalnih kreatora politike i zainteresiranih strana u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima za unapređenje suradnje u pogledu pojednostavljenja transporta na koridorima ADRION TEN-T iz luka ka zaleđu, sa posebnim fokusom na olakšavanje prelaska granice na zapadnom Balkanu, kroz korištenje ICT-a.

Osnovni cilj ovog projekta je identifikacija i uklanjanje administrativnih uskih grla transportne infrastrukture koja uzrokuju poteškoće u cijelom logističkom lancu. Nadalje, cilj projekta je pojednostavljenje robnih tokova u jadransko-jonskoj regiji putem identifikacije potrebnih mjera za djelovanje.

Lučka uprava Ploče u projektu sudjeluje sa partnerima iz Italije: Central European Initiative – Executive Secretariat (vodeći partner) i Institute for Transport and Logistics Foundation, Slovenije: Luka Koper, Grčke: Aristotle University of Thessaloniki i Regional Unit of Thesprotia/Region of Epirus, Albanije: Lučka uprava Durres, Crne Gore: Luka Bar, Bosne i Hercegovine: Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina, i Srbije: South East Europe transport Observatory. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.462.373,50 EUR, od čega je budžet Lučke uprave Ploče 128.200,00 EUR. 85% financirano je iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu.

CHARGE

CHARGE projekt (https://www.italy-croatia.eu/web/charge) je kroz 18 mjeseci (1.1.2018.-30.9.2019.) kapitalizirao dobivene rezultate projekta CARICA, s ciljem promicanja učinkovitih i održivih investicija za infrastrukturni razvoj luka i logističkih centara, kroz izradu integriranih akcijskih planova i financijskih planova na temelju predviđenih prometnih tokova. Lučka uprava sudjelovala je u projektu zajedno sa talijanskim partnerima: RAM – Logistics, Infrastructures and Transport SPA (vodeći partner), Central Adriatic Ports Authority, North Adriatic Sea Port Authority, Southern Adriatic Sea Port Authority, te hrvatskim partnerima: Lučka uprava Rijeka, Klaster intermodalnog prijevoza i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

CARICA

: Projekt je u razdoblju svibanj-prosinac 2016. realizirao planirane aktivnosti kao nastavak netom završenih projekata Intermodadria i Easyconnecting. Lučka uprava Ploče sudjelovala je u projektu zajedno sa talijanskim partnerima logističkim centrom Marche, ITL, regijom Veneto, lučkom upravom Ancona, zatim crnogorskim partnerom „Luka Bar“, grčkom lučkom upravom Corfu te Fakultetom za promet i komunikacije iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 818.667,50 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinancirali su partneri na projektu. Dio sredstava koji se odnosi na Lučku upravu Ploče iznosio je 90.000,00 EUR.

APC

Lučka uprava Ploče je u razdoblju 1.3.2011. do 30.6.2013. sudjelovala u Projektu APC zajedno sa lučkim upravama u Veneciji (Italija) i Igoumenitsa (Grčka) te znanstvenim ustanovama iz Grčke. Projekt je imao za cilj definirati i razviti prototip elektroničkog sučelja za razmjenu podataka između luka uključenih u Projekt. Lučka uprava Ploče je kroz projekt omogućila razmjenu podataka iz svog Lučkog informacijskog sustava (PCS-a) sa kompatibilnim sustavima lučkih uprava – partnera u Projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.557.000,00 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinancirali su partneri na projektu.

Skip to content