Lučka uprava Ploče radi na osiguranju energetske neovisnosti objekta i doprinosi u borbi protiv klimatskih promjena

U doba rastuće svijesti o klimatskim promjenama, potrebe za održivim poslovanjem ali i smanjenjem troškova poslovanja, Lučka uprava Ploče prepoznala je važnost prelaska na obnovljive izvore energije s posebnim naglaskom na solarnu energiju.

Upravo iz navedenih razloga, odlučili smo izgraditi sunčanu elektranu priključne snage 175 kW električne energije.

Fotonaponski moduli su postavljeni na ravnom krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče, na odgovarajućim metalnim nosačima tako da su nagnuti pod kutom od 10° u odnosu na horizontalnu plohu. Razmak između fotonaponskih modula je minimalan i određen tako da se optimalno iskoristi raspoloživa ploha.

Instalirana su ukupno 332 fotonaponskih modula od monokristalnog silicija nazivne snage 575Wp što daje ukupnu instaliranu snagu od 190,9 kWp.

Praćenje rada cjelokupnog fotonaponskog sustava omogućeno je preko WLAN sučelja ili Ethernet vezom, što rezultira bitno jednostavnijim, robusnijim i kvalitetnijim sustavom za nadzor rada fotonaponskog sustava.

Ugovor o izgradnji sunčane elektrane potpisan je sredinom srpnja 2023. godine s društvom PRODITUS d.o.o., nakon prethodno provedenog javnog natječaja. Ugovorena vrijednost radova iznosi 167.766,50 € bez PDV-a.

Lučka uprava Ploče aplicirala je na javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući da je ispunila sve tražene uvijete i dostavila svu potrebnu dokumentaciju Lučka uprava Ploče potpisala je ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond sudjeluje sredstvima pomoći u ovom projektu najviše u iznosu od 658.535,25 KN (87.408 EUR).

Izvođenje radova je započelo u siječnju 2024. godine, te su isti završeni u ugovorenom roku. Nakon što su napravljena sva završna izvješća i elaborati koji su odobreni od strane HEP-a, sunčana elektrana puštena je u probni rad. Procjenjuje se kako bi godišnja proizvodnja električne energije iz fotonaponskog sustava mogla iznositi oko 252.917,00 kWh.

Procjenjuje se da će solarna elektrana pokriti 35 do 40% potreba za električnom energijom na ulaznom terminalu luke Ploče gdje su uz Lučku upravu Ploče smješteni pomorski granični prijelaz za promet putnika i roba, Služba za RGP Luka Ploče Carinskog ureda Ploče, policija te otpremnici.

U mjesecima kada proizvodnja električne energije prelazi potrošnju samog objekta, sav višak električne energije koju proizvede ova solarna elektrana bit će predan u javnu elektroenergetsku mrežu.

Postizanjem ovakve energetske neovisnosti osigurava se otpornost na ekonomske rizike povezane s nestabilnosti cijena energenata na tržištu.

Solarni sustavi su ekološki prihvatljivi jer proizvode čistu energiju bez emisija stakleničkih plinova, stoga će implementacijom ovog sustava Lučka uprava Ploče smanjiti svoj ekološki otisak za 36,39 tisuća tona CO2 godišnje, čemu će pridonijeti zaštiti okoliša, a time ujedno odražati opredjeljenje za održivost i društveno odgovorno poslovanje.

Ovaj projekt neće samo osigurati energetsku neovisnost objekta, već će doprinijeti i globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

U posljednjih nekoliko godina Lučka uprava Ploče se usredotočila na razvoj kulture brige o okolišu, poštivanjem visokih standarda očuvanja okoliša, implementacijom zelenih tehnologija i smanjivanje ovisnosti o drugim izvorima energije što značajno pridonosi energetskoj tranziciji i ostvarivanju postavljenih energetskih i klimatskih ciljeva.

Projekt MILEPORT sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska

Projekt MILEPORT ”Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs” sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2021-2027

KONTEKST I CILJEVI

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se postigla bolja dostupnost, nužna je suradnja partnera s obje obale Jadranskog mora jer su problemi zajednički, a obuhvaćene operativne teme se ne mogu rješavati na lokalnoj razini s obzirom na globalnu prirodu transportnih tokova.

Zbog toga je ključna suradnja između prijevoznika kao ključnih aktera u logističkom lancu što doprinosi ukupnoj učinkovitosti multimodalne povezanosti i poboljšanju dostupnosti posljednje milje jadranskih luka i jačanje teritorijalne kohezije.

OČEKIVANI REZULTATI

U sklopu MILEPORT-a projekta Lučka uprava Ploče aktivno će doprinositi svim aktivnostima. Pridonijet će razvoju strategije i akcijskih planova za poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka primjenom IKT inovativnih rješenja s posebnim naglaskom na razvoj sustava rezervacija vozila i unapređenja IKT alate za upravljanje prometnim tokovima i protokom roba, a kojima će biti osnova Lučki informacijski sustav (PCS). Lučka uprava Ploče sudjelovat će i u zajedničkom projektiranju i testiranju zajedničkih IKT pilot aktivnosti.

Lučka uprava Ploče u sklopu pilot aktivnosti izvšit će nadogradnju Lučkog informacijskig sustava, kao i podsustave koji uključuje CCTV podsustav i sustav tehničke zaštite i kontrole pristupa. CCTV sustav će biti nadograđen video kamerama i dijelom tehničkog sigurnosnog sustava za analitiku koja mora biti sposobnost prepoznavanja kodova kontejnera. Podaci ce biti razmijenjeni putem API-a prema postojećim sustavim koji egzistiraju na lukom području (TOS-PCM sustav Luke Ploče itd.). Analitički sustavi koristit će se u postupcima koji su osnova za funkcioniranje ulaznog terminala luke Ploče.

Uključenost lučkih dionika osigurat će se u svim fazama projekta.

Voditelj projekta: Port Network of the Eastern Adriatic Sea.
Projektni partneri: North Adriatic Sea Port Authority – Ports of Venice and Chioggia (IT), Port of Ravenna Authority (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), Southern Adriatic Sea Port Authority (IT), Lučka uprava Rijeka (HR), Lučka uprava Zadar (HR), Lučka uprava Ploče (HR)

Trajanje projekta : 30 mjeseci (01.02.2024 -31.07.2026.)
Ukupni proračun : € 2.575.574,60
Budžet Lučke uprave Ploče: € 299.988,60
Zemlje: Italija i Hrvatska

Lučka uprava Ploče sudionik strateški važnog projekta CYSCROMS

Projekt CYSCROMS ( Cyber safety in Croatian maritime transport sector ) je započeo u listopadu 2023. godine i trajat će do rujna 2026. godine. Vodeći partner projekta je  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Uz Ministarstvo projektni partneri su Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Zadar, Lučka uprava Split, Lučka uprava Dubrovnik, Plovput d.o.o. i Jadrolinija.

Uvodna konferencija projekta CYSCROMS održala se u četvrtak 29. veljače u prostorijama Ministarstva. Uz Ministarstvo, kao vodećeg partnera na projektu Kibernetička sigurnost u hrvatskom pomorskom prometu – CYSCROMS, na konferenciji je sudjelovala Lučka uprava Ploče s projektnim partnerima iz konzorcija, kao i zainteresirana javnost.

Projekt je prepoznat kao strateški važan za podizanje razine kibernetičke zrelosti i otpornosti pomorskog prometa te neometanog pružanja usluga u pomorskom prometu, usklađen sa zakonodavstvom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom koje uređuje kibernetičku sigurnost.

Projektne aktivnosti partnera koordinira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležno sektorsko tijelo za promet u Republici Hrvatskoj, a isporučevine projekta unaprijedit će upravljanje rizicima za sigurnost mrežnih, kibernetičkih te sustava operatora ključnih usluga, što će rezultirati poboljšanim sposobnostima projektnih partnera da ostvare propisane sigurnosne zahtjeve.

Vrijednost projekta je 5.101.672,56 € i podržan je od strane The European Cybersecurity Competence Centre.

DIGITAL – Cyber safety in Croatian maritime transport sector – CYSCROMS

CYSCROMS

DIGITAL – Cyber safety in Croatian maritime transport sector – CYSCROMS

Broj projekta

101127567


Program

Digital Europe

Vrijednost

5.101.672,56 €

Nositelj

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

Projektni partneri

Lučka uprava Zadar;

Lučka uprava Split;
Lučka uprava Ploče;
Lučka uprava Dubrovnik;
Plovput d.o.o.;
Jadrolinija d.o.o..

Trajanje projekta

1. 10. 2023. – 30. 9. 2026.
The project funded under Grant Agreement No. 101127567 is supported by the European Cybersecurity Competence Centre.

Projekt „Kibernetička sigurnost u hrvatskom sektoru pomorskog prometa“ prepoznat je kao strateški važan projekt za podizanje razine kibernetičke zrelosti i otpornosti pomorskog prometa i neometanog pružanja usluga u pomorskom prometu, usklađen sa zakonodavstvom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvom koje uređuje kibernetičku sigurnost.

Projektne aktivnosti koordinira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležno sektorsko tijelo za promet u Republici Hrvatskoj.

Isporučevine projekta unaprijediti će upravljanje rizicima za sigurnost mrežnih, kibernetičkih te sustava operatora ključnih usluga i rezultirat poboljšanim sposobnostima projektnih partnera da ostvare propisane sigurnosne zahtjeve.

Kontakt

U Lučkoj upravi Ploče predstavljene pilot aktivnosti EU projekta SUSPORT i DIGSEA

U četvrtak, 26. svibnja u prostorijama Lučke uprave Ploče u zgradi Ulaznog terminala luke Ploče održana je prezentacija pilot aktivnosti projekta SUSPORT (SUStainable PORTs) i DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) koji se sufinanciraju iz Programa INTERREG Italy-Croatia. Na predstavljanju su sudjelovali projektni partneri iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Klastera intermodalnog prijevoza, lučkih uprava i dionici lučke zajednice (koncesionari, špediteri, carina).

Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura. Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i digitalizacija predstavljaju fokus današnjih zbivanja, a jedan od ciljeva je razmjena mišljenja i iskustva te uspostava još bolje i efikasnije mreže za potrebe buduće suradnje.

Predstavnicima lučke zajednice predstavljene su provedene pilot aktivnosti u luci Ploče.

Izvršena je zamjena postojeće rasvjete s energetski učinkovitom tehnologijom. Izrađeno je projektno rješenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete područja unutar luke Ploče na dionicama glavne lučke ceste br. 1 i 2, ranžirnih kolosijeka terminala za rasute terete (TRT) i ranžirnih kolosijeka  br. 1. Tehničko rješenje temelji se na dosadašnjim iskustvima te preporukama i proračunima proizvođača opreme za rasvjetu ove vrste objekata, kao i tipizaciji opreme, odnosno estetskim  i ekološkim zahtjevima, vezanim uz smanjenje svjetlosnog zagađenja. Osnovna svrha instalacije sustava cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila unutar lučkog područja. Važno je napomenuti kako ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale rasvjete bazirane na staroj tehnologiji živinih izvora svjetlosti i visokotlačnog natrija u reflektorskim jedinicama starosti preko 30 godina, novom rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Nabavljene su zaštitne brane s ciljem povećanja sigurnost na lučkom području. Brane za zaštitu okoliša predstavljaju modularno rješenje koje se po potrebi može koristiti na različitim lučkim područjima u pomorskom dijelu. Pohranjene su u posebnom namjenskom kontejneru smještenom unutar lučkog područja pod nadzorom Lučke uprave Ploče.

Instaliran je novi klimatizacijski sustav za potrebe podatkovnog centra s ciljem bolje energetske učinkovitosti i u svrhu učinkovitijeg hlađenja IKT opreme. U sklopu ove aktivnosti isporučen je modularni sustav hlađenja koji je optimiziran za potrebe podatkovnog centra Lučke uprave Ploče i IKT opreme smještene u centru pružajući najoptimalniji princip hlađenja aktivne opreme usisavanjem toplog zraka koji nastaje radom opreme i isporukom precizno rashlađenog zraka za potrebe hlađenja iste. Također su instalirani senzori i senzorne stanice.

Uspostavljeno je Micro Data Centar rješenje za potrebe IKT infrastrukture i oporavka podataka s učinkovitim sustavom hlađenja i inteligentnom distribucijom električne energije na području luke Ploče kako bi se osigurala fizička zaštita od požara, vode, prašine, dima i vanjskog neovlaštenog pristupa.

Izrađen je dokument Upravljanja incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima kojim su obuhvaćene sigurnosne procedure i akti u području informacijske i kibernetičke sigurnosti, s ciljem postizanja više razine informacijske sigurnosti i zaštite i sigurnosti s naglaskom na upravljanje incidentima koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima.

Klaster intermodalnog prijevoza predstavio je projekt DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) kojemu je svrha unaprjeđenje poslovanja luka kroz digitalizaciju. Projekt DIGSEA se također financira u sklopu Programa Interreg Italy-Croatia čiji je partner ujedno i Lučka uprava Ploče.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja temeljem prethodno provedenih projekata iz Programa Interreg IT-HR projekata vezanih za primjenu ICT tehnologija u pomorskom i multimodalnom transportu.

Pomorski promet je najodrživiji način prijevoza robe s ekološkog i energetskog stajališta. Pomorske luke, smještene u blizini gradova, imaju bitnu ulogu u prometno-logističkom sustavu. Omogućuju povezivanje pomorskih i kopnenih puteva, te predstavljaju važan čimbenik rasta gospodarstva i zapošljavanja.

Digitalizacija olakšava suradnju između sudionika u lancu opskrbe, omogućuje bolju vidljivost i upravljanje tokovima tereta u stvarnom vremenu, dovodi do smanjenja administrativnog opterećenja te omogućuje bolje korištenje infrastrukture i resursa. Sve to čini transportne i logističke operacije učinkovitijima i omogućena je lakša integracija različitih načina prijevoza. Time digitalizacija doprinosi razdvajanju gospodarskog rasta od rasta prometa optimiziranjem prometnih tokova, a pametna logistička rješenja pomoći će u postizanju ciljeva ekološke održivosti.

Iskustva i stručnost iz tekućeg programskog razdoblja poslužit će kao osnova za novo, osiguravajući njihovu dugoročnu održivost.

Misija projekta DIGSEA je prenijeti znanje i podići svijest o korištenju IKT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje opće učinkovitosti, a posljedično i ekološke učinkovitosti luka i cijelog opskrbnog lanca. U sklopu projekta Lučkoj upravi Ploče je dodijeljeno 65.000,00 eura.

Lučka uprava Ploče projektni partner u sklopu Projekta DIGSEA

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta DIGSEA koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa.

 

Projekt DIGSEA grupira tehničko znanje temeljem nekoliko Interreg IT-HR projekata čije aktivnosti su primjena ICT tehnologija u pomorskom i multimodalnom transportu. Prikupljeno znanje u sklopu projekata će se konsolidirati u jednom pristupu logistike u zaleđu pomorske luke, pokrivajući cijeli opskrbni lanac.

 

Pomorski promet je najodrživiji način prijevoza robe s ekološkog i energetskog stajališta. Pomorske luke, smještene u blizini gradova, imaju bitnu ulogu u prometno-logističkom sustavu. Omogućuju povezivanje pomorskih i kopnenih puteva, te predstavljaju važan čimbenik rasta gospodarstva i zapošljavanja.
Digitalizacija olakšava suradnju između sudionika u lancu opskrbe, omogućuje bolju vidljivost i upravljanje tokovima tereta u stvarnom vremenu, dovodi do smanjenja administrativnog opterećenja te omogućuje bolje korištenje infrastrukture i resursa. Sve to čini transportne i logističke operacije učinkovitijima i omogućena je lakša integracija različitih načina prijevoza. Time digitalizacija doprinosi razdvajanju gospodarskog rasta od rasta prometa optimiziranjem prometnih tokova, a pametna logistička rješenja pomoći će u postizanju ciljeva ekološke održivosti.

Iskustva i stručnost iz trenutnog programskog razdoblja poslužiti kao osnova za novo, osiguravajući njihovu dugoročnu održivost i mogućnost ponavljanja.

 

Misija projekta je prenijeti znanje i podići svijest o korištenju ICT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje učinkovitosti, a posljedično i ekološke učinkovitosti luka i cijelog opskrbnog lanca. U sklopu projekta Lučkoj upravi Ploče je dodijeljeno 65.000,00 eura (ERDF 55.250,00 EURO).

Skip to content