Održana radionica za rješavanje prepreka i nedostataka na trans-europskom prometnom koridoru 5c

U organizaciji Lučke uprave Ploče, u Pločama je 08. srpnja održana Radionica za rješavanje prepreka i nedostataka na trans-europskom prometnom koridoru Vc, s posebnim ciljem da se definiraju potrebne aktivnosti kako bi se podigla konkurentnosti luke Ploče, kao polazne i završne točke.

 

Tijekom održavanja radionice razmatrala se tržišna pozicija luke Ploče i koridora Vc s aspekta zahtjeva i očekivanja privatnih dionika. Posebna rasprava se je vodila o svim fizičkim i nefizičkim barijerama s kojima se privatni dionici susreću u okvirima svog poslovanja, kao i zahtjevi privatnih dionika u svrhu postizanja veće operativnosti, pouzdanosti, pristupačnosti kupcima i ekonomskoj atraktivnosti luke Ploče.

Na radionici su bili prisutni brojni predstavnici privatnih dionika koji sudjeluju u prometu roba preko luke Ploče i koridora Vc, posebno predstavnici tvrtke Luka Ploče d.d., predstavnici logističkih kompanija, pomorskih agenata, državnih i privatnih željezničkih operatora, kontejnerskih brodara kao i lučkih korisnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Moderatori ove radionice su bili predstavnici konzultantske tvrtke Mobility Consultants iz Beča, koja je ugovorni partner Lučke uprave Ploče.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče nije prihvatilo zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa kojeg je podnijela ravnateljica Deša Rathman

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče održalo je sjednicu na kojoj se među točkama Dnevnog reda, našao i Zahtjev ravnateljice dr.sc. Deše Rathman za sporazumni raskid radnog odnosa, čime bi prestala obnašati dužnost u Lučkoj upravi Ploče.

Glasovanjem članova Upravnog vijeća, Zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa nije prihvaćen te dr.sc. Deša Rathman i dalje ostaje obnašati funkciju ravnateljice Lučke uprave Ploče.

Važna konferencija u Sarajevu: Započeo koordinirani rad na otklanjanju prometnih barijera u zaleđu za poslovni uzlet luke Ploče

Lučka uprava Ploče, u suradnji sa Svjetskom bankom, koja je najveći izvor financiranja kapitalnog ITT projekta u luci Ploče, održali su važan radni sastanak u Sarajevu pod nazivom: ‘Unaprjeđenja za olakšavanja trgovine u luci Ploče u poveznici s Paneuropskim prometnim koridorom Vc’.

 

Cilj održane Konferencije je omogućiti luci Ploče brži i kraći protok robe na Koridoru Vc, kako bi se povećala učinkovitost i kvaliteta lučkih usluga, zbog čega su na njoj prisustvovali svi važni poslovni subjekti koji mogu pridonijeti stvaranju efikasnog intermodalnog transporta s distributivnim centrima i terminalima na prometnom pravcu Ploče-Sarajevo-Budimpešta.
Među njima, bili su predstavnici Svjetske banke, Europske komisije, sektora transporta, željeznica, carine i granične kontrole, te visoki državni predstavnici iz svih zemalja duž Koridora Vc, uključujući i Hrvatske. Lučku upravu Ploče zastupala je ravnateljica dr.sc. Deša Rathman sa svojim pomoćnicima, Nenom Crljenko Dropulić i Svemirom Zekulićem, a Konferenciji su nazočili i predstavnici Luke Ploče d.d. na čelu s http://eviagraforsale.com/ kap. Ivanom Pavlovićem. Od hrvatskih uzvanika, sudjelovali su i predstavnici iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

U uvodnom govoru, goste je pozdravila i ravnateljica Lučke uprave Ploče, dr.sc. Deša Rathman koja je govorila o značajnim investicijama u luci Ploče, trenutno u fazi realizacije kroz ITT Projekt, te se slijedom njih, osvrnula i na važnost gospodarske i prometne integracije luke Ploče.

Potrebno je integrirano upravljanje logistikom i svim poslovnim procesima, kao i formalno-pravni okvir za realizaciju poslovnih aktivnosti na maksimalnoj razini, zbog čega smo se i okupili ovdje

,kazala je ravnateljica.

Naglasila je i kako je kapitalnim infrastrukturnim ulaganjima kroz projekt ITT, u luci već izražena veća angažiranost privatnog sektora u vidu novih razvojnih projekata, zbog čega je nužno unaprijediti efikasnost trgovinskog poslovanja, s kojim bi se luka Ploče bolje pozicionirala na tržištu.

Kroz radne grupe koje su formirane u više skupina s predstavnicima iz raznih sektora, identificirane su prioritetne transportne i trgovačke barijere za nesmetan transport i trgovinu na Koridoru Vc, te su razmotreni izazovi i rješenja s kojima će se pristupati njihovom otklanjanju u skorijoj budućnosti. Ujedno su uspostavljeni mehanizmi za buduću koordinaciju i izradu kratkoročnog akcijskog plana te su dogovorene naredne zajedničke aktivnosti u vidu novog susreta u Zagrebu, Beogradu i Pločama.

Podsjetimo, Lučka uprava Ploče je već angažirala konzultanta MC Mobility i podizvođača, Pomorski fakultet u Rijeci, kako bi izradili srednjoročni poslovni plan i strategiju za implementaciju rješenja po pitanju prepreka u transportu i trgovini luke Ploče. Tim povodom su i dogovoreni značajni radni sastanci koji okupljaju sve ključne dionike javnog i privatnog sektora.

Cilj je da luka Ploče izraste u luku koja će biti prepoznata kao centar za integriranu transportnu logističku platformu međunarodne trgovine, posebno one koja gravitira paneuropskom koridoru Vc, gdje predstavlja polaznu točku. Samim tim, ima izrazito značajnu ulogu u povezivanju Europske unije s regijom Jugoistočne Europe, zbog čega su trenutno u tijeku velika infrastrukturna ulaganja koja ujedno obvezuju na intenzivni rad na povećanju konkurentnosti ukupnog transportnog pravca Ploče-Budimpešta tj. Koridora Vc, kao preduvjeta za plasman luke na tržište.

Eliminiranjem prometnih barijera za protok robe na Koridoru Vc, kako do industrijskog zaleđa susjedne Bosne i Hercegovine, tako i šireg gravitacijskog područja zemalja srednje Europe te povećanim kapacitetima luke Ploče koja će se dobiti Projektom ITT, nedvojbeno se ostvaruju preduvjeti da luka Ploče bude jedna od vodećih na ovom dijelu Europe.

Uvode se najviši ekološki standardi u luci: Na terminalu za rasute terete u Pločama uz novu lokaciju i najsuvremenija oprema

Osim što je Terminal za rasute terete, koji se trenutno dovršava u sklopu Projekta Integracije trgovine i transporta (dalje: ITT), najkompleksniji i financijski najzahtjevniji infrastrukturni zahvat na području luke Ploče do sada, ujedno predstavlja i ekološko rješenje po pitanju prašenja ugljena na području luke. Naime, Lučka uprava Ploče nositelj je kapitalnih investicija kroz navedeni Projekt, vrijednosti od milijardu kuna, koje predstavljaju suvremeno i trajno infrastrukturno rješenje za obavljanje djelatnosti u luci. Samim tim, bit će primjenjivi i najviši ekološki standardi prilikom rukovanja rasutim teretom, sukladno smjernicama Svjetske banke, koja je najveći financijer Projekta ITT.

 

Naime, novi Terminal gradi se na prostranom području luke, najudaljenijem od urbanog dijela grada Ploča (na nasutom terenu uz obalu kanala Vlaška), te se već samom lokacijom gotovo u potpunosti eliminira mogući utjecaj prašenja na grad Ploče pri nepovoljnim vjetrovima. Trenutno se manipulacija rasutim teretima vrši na Obali 5 lučkog područja, koja je od grada Ploča udaljena tek oko 450 metara, dok će novi Terminal u izgradnji, biti udaljen čak 1.700 metara od grada Ploča. Uz to, omogućit će se i puno veći kapacitet za prihvat rasutog tereta.

Uz lokaciju i veći kapacitet, ekološke standarde koji su danas primijenjeni u najsuvremenijim i najvećim svjetskim lukama, uvjetovat će i poboljšanje prekrcajne tehnologije, za koju je, po principu javno-privatnog partnerstva, zadužen koncesionar Luka Ploče d.d.

Konkretno, na novom Terminalu planiran je tračni sustav transporta i prekrcaj, i to zatvorenog tipa, unutar kojeg će se automatski aktivirati instalirani sustav za prskanje, kako bi se spriječilo emitiranje čestica prilikom obavljanja navedenih djelatnosti. Ujedno, adekvatnije skladištenje ugljena, koji će biti raspoređen na višestruko većim površinama od dosadašnjih, omogućuje i potpunu učinkovitost primijenjene zaštite. Naime, odnedavno koncesionar na Obali 5 koristi polimersku emulziju R5 Superskin, koja se smatra suvremenim ekološkim rješenjem u sprječavanju prašenja, no djeluje s određenim ograničenjima zbog pojedinih nedostatka infrastrukturnih preduvjeta.

‘Kapitalna infrastrukturna ulaganja kroz ITT projekt, značajan su činitelj konkurentnosti, nužan za stvaranje poduzetničke klime i privlačenje privatnog kapitala, gdje je učinak već sada vidljiv kroz sve intenzivnije razvojne djelatnosti koncesionara. Naravno, u skladu s izraženim rastom i ulaganjima, konačno smo spremni postaviti standard u skladu s najsuvremenijim ekološkim rješenjima’, kazala je ravnateljica Lučke uprave Ploče, dr. sc. Deša Rathman.

Zadovoljstvo ne skrivaju ni u Luci Ploče d.d., koja će imati obvezu obavljanja djelatnosti na novom Terminalu za rasute terete  uz prekrcajnu opremu, s kojom će se uskladiti s najsuvremenijim rješenjima.

U specijaliziranu opremu novog Terminala za rasute terete, koncesionar Luka Ploče d.d. ulaže cca 30 milijuna eura, čime postižemo i ispunjenje najviših ekoloških standarda prilikom rukovanja i skladištenja rasutih tereta,

kazala je mr. sc. Jasminka Vrdoljak, direktorica Sektora za razvoj i investicije Luke Ploče d.d. , dok je direktorica Operativno- tehničkog sektora Luke Ploče d.d., Renata Mucić, istaknula kako će infrastruktura novog Terminala, koja podrazumijeva i višestruko veći kapacitet za skladištenje ugljena, u potpunosti eliminirati sva ograničenja za maksimalnu učinkovitost suvremene polimerske zaštite, koju i trenutno koriste.

Ujedno, na novom Terminalu za rasute terete, oko skladišnog prostora, uključivo i rub novonastale obale, ali i oko svih mjesta gdje to neće smetati normalnom funkcioniranju Terminala, posadit će se visoki zeleni pojas autohtonih biljnih vrsta. Njim će se, osim vizualne zaštite, donekle smanjiti širenje čestica u okolni prostor na lučkom području, do kojih eventualno može doći uslijed manipulativnih operacija s rasutim teretom.

Podsjetimo, Terminal za rasute terete, zasigurno je najznačajniji podprojekt u sklopu realizacije Projekta integracije trgovine i transport, za koji je, samo za izgradnju infrastrukture, koja će se dovršiti do kraja ove godine, ugovoren iznos od preko 400 milijuna kuna. Nakon izgradnje infrastrukture ostaje obveza koncesionara za prekrcajnu opremu i obavljanje djelatnosti. Realizacijom cjelokupnog Projekta ITT buycialiscanadaonline.com/ omogućit će se bolje pozicioniranje luke Ploče na tržištu, čime bi se prepoznao značaj luke u europskom poslovnom okruženju.

Suvremena oprema novog Ulaznog terminala: U suradnji s američkom Vladom, nabavljeni portalni radijacijiski monitori

Predstavnici američke Vlade posjetili su Lučku upravu Ploče krajem prošlog tjedna, u sklopu doniranja portalnih radijacijskih monitora Carinskoj upravi, koji će biti instalirani na novom Ulaznom terminalu, što se gradi u sklopu kapitalnog ITT projekta u luci Ploče.

Sastanku su nazočili predstavnici Lučke uprave Ploče na čelu s ravnateljicom dr.sc. Dešom Rathman, predstavnici Carine, MUP-a i granične policije te predstavnici američkog Ministarstva energetike i firme SES TECH, koja će upravljati uvođenjem navedenog sustava na pločanskom lučkom području. Tom prilikom izvršeno je uspješno testiranje opreme, kao i primopredaja projektne dokumentacije Carini te su dogovoreni akcijski planovi, kako bi se izvršile sve pripreme za potpunu operabilnost sustava.

Instalacija portalnih radijacijskih monitora u luci Ploče dio je donacije američke Vlade Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Carinskoj upravi, u sklopu poboljšanja sustava poslovanja na graničnim prijelazima širom Hrvatske.

Riječ je o suvremenoj opremi i široko rasprostranjenoj instalaciji i u morskim lukama i aerodromima, a na Ulaznom kompleksu luke Ploče služit će za kontrolu ulaza vozila, tereta i osoblja na lučkom području. Smatra se učinkovitim alatom za detekciju nezakonitog kretanja robe, održavajući stopu lažnih uzbuna niskom te omogućuje skeniranje čak stotine vozila u jednom satu,  čime će uvelike doprinijeti učinkovitosti carinskog poslovanja u luci Ploče.

Podsjetimo, Ulazni terminal gradi se u sklopu ITT projekta, www.eviagraforsale.com/ vrijednog milijardu kuna koji završava krajem ove godine. Osim što će objediniti sve ključne subjekte lučkog poslovanja, poput carine, policije i lučke uprave, ujedno podrazumijeva suvremenu tehnološku opremljenost, u svrhu povećanja efikasnosti lučkog poslovanja.

Skip to content