Projekt MILEPORT sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska

Projekt MILEPORT ”Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs” sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2021-2027

KONTEKST I CILJEVI

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se postigla bolja dostupnost, nužna je suradnja partnera s obje obale Jadranskog mora jer su problemi zajednički, a obuhvaćene operativne teme se ne mogu rješavati na lokalnoj razini s obzirom na globalnu prirodu transportnih tokova.

Zbog toga je ključna suradnja između prijevoznika kao ključnih aktera u logističkom lancu što doprinosi ukupnoj učinkovitosti multimodalne povezanosti i poboljšanju dostupnosti posljednje milje jadranskih luka i jačanje teritorijalne kohezije.

OČEKIVANI REZULTATI

U sklopu MILEPORT-a projekta Lučka uprava Ploče aktivno će doprinositi svim aktivnostima. Pridonijet će razvoju strategije i akcijskih planova za poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka primjenom IKT inovativnih rješenja s posebnim naglaskom na razvoj sustava rezervacija vozila i unapređenja IKT alate za upravljanje prometnim tokovima i protokom roba, a kojima će biti osnova Lučki informacijski sustav (PCS). Lučka uprava Ploče sudjelovat će i u zajedničkom projektiranju i testiranju zajedničkih IKT pilot aktivnosti.

Lučka uprava Ploče u sklopu pilot aktivnosti izvšit će nadogradnju Lučkog informacijskig sustava, kao i podsustave koji uključuje CCTV podsustav i sustav tehničke zaštite i kontrole pristupa. CCTV sustav će biti nadograđen video kamerama i dijelom tehničkog sigurnosnog sustava za analitiku koja mora biti sposobnost prepoznavanja kodova kontejnera. Podaci ce biti razmijenjeni putem API-a prema postojećim sustavim koji egzistiraju na lukom području (TOS-PCM sustav Luke Ploče itd.). Analitički sustavi koristit će se u postupcima koji su osnova za funkcioniranje ulaznog terminala luke Ploče.

Uključenost lučkih dionika osigurat će se u svim fazama projekta.

Voditelj projekta: Port Network of the Eastern Adriatic Sea.
Projektni partneri: North Adriatic Sea Port Authority – Ports of Venice and Chioggia (IT), Port of Ravenna Authority (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), Southern Adriatic Sea Port Authority (IT), Lučka uprava Rijeka (HR), Lučka uprava Zadar (HR), Lučka uprava Ploče (HR)

Trajanje projekta : 30 mjeseci (01.02.2024 -31.07.2026.)
Ukupni proračun : € 2.575.574,60
Budžet Lučke uprave Ploče: € 299.988,60
Zemlje: Italija i Hrvatska

Lučka uprava Ploče sudionik konferencije “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” u sklopu projekta INTESA

 

U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu je u petak održana konferencija pod nazivom “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” (Smart solutions for safer and greener Adriatic), a koja je obuhvatila teme sadašnjih i budućih izazova i prilika u pogledu primjene pametnih informacijskih rješenja za sigurniji i čišći Jadran.

Navedena konferencija organizirana je u okviru projekta INTESA – Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in Adriatic kojim će biti uspostavljena mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru.

Na konferenciji, na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatskog hidrografskog instituta, tvrtke Plovput, ostalih hrvatskih i talijanskih lučkih uprava te lučkih kapetanija i VTS centara, sudjelovala je i Lučka uprava Ploče.

Naglasak konferencije je stavljen na digitalne javne usluge, važnost pomorske meteorologije i hidrografije za sigurnost plovidbe te na primjenu pametnih informacijskih i tehničkih rješenja u hrvatskim i talijanskim morskim lukama.

Lučka uprava Ploče održala je prezentaciju o svojim pilot aktivnostima u sklopu projekta INTESA na temu Dizajna i razvoja informacijskih sustava na području luke Ploče. U sklopu INTESA projekta Lučka uprava Ploče integrirat će Lučki informacijski sustav (PCS) s nacionalnim sustavom CIMIS s ciljem razmjene informacija u pomorskom poslovanju, a pak temeljem definiranih odredbi i standarda u sklopu razvoja nacionalnog Lučkog informacijskog sustava (nPCS). Informacije razmijenjene između sustava PCS i CIMIS će se dalje na lokalnoj razini razmijeniti s postojećim sustavima koji se koriste od strane korisnika na području luke Ploče.

 Također je predstavljen opis budućih radnji s ciljem daljnjeg unaprjeđenja i ubrzanja administrativnih postupaka u hrvatskim i talijanskim morskim lukama, kao i podizanje sigurnosti na području istih te su ujedno prezentirane postojeće aktivnosti hrvatskih i talijanskih projektnih partnera.

Cilj INTESA projekta, čija je ukupna vrijednost 2.896.480,00 eura, od čega 85 posto sufinancira Europska unija, usklađivanje je i optimizacija procedura čitavog procesa pomorskog prometa u svrhu učinkovitijeg i sigurnijeg lučkog te pomorskog prometnog sustava.

Projekt je započeo u siječnju 2019. godine, a predviđeni završetak je krajem lipnja ove godine i u tom razdoblju Lučka uprava Ploče imala je 250.000,00 eura od čega 85% financira Europska unija aok je 15% osigurano iz državnog proračuna.

Poveznica na originalan članak: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske – Održana nacionalna konferencija “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” (gov.hr)

Održan drugi projektni sastanak u Rijeci u sklopu projekta PROMARES

Drugi projektni sastanak i prekogranični seminar održan je u Rijeci, u Hrvatskoj, 2-3. srpnja 2019. Partneri su razgovarali o razvoju svih projektnih aktivnosti, a posebno o njihovim teritorijalnim procjenama potreba, prezentirajući preliminarne rezultate nacrta. Uvedene su pilot aktivnosti. Prekogranični seminar održan je sljedećeg dana 3. srpnja 2019. godine. Seminar se fokusirao na pregled disruptivnih tehnologija koje se primjenjuju na multimodalne transportne ICT projekte, te na usvajanje najbolje prakse u uspostavljanju nacionalnog i nadnacionalnog jedinstvenog projekta.

Predstavnici Lučke uprave Ploče sudjelovali su na početnom sastanku projekta PROMARES koji se održao 15. i 16. siječnja 2019. u Trstu.

Projekt PROMARES (Promoting Maritime and Multimodal Transport) će se suočiti s izazovima koji ometaju razvoj pomorskog i multimodalnog teretnog prometa u programskom području. To je uglavnom uzrokovano neuravnoteženim razvojem multimodalnih prometnih sustava, slabom koordinacijom i komunikacijom dionika i kreatora politike i neusklađenim mjerama i alatima na prekograničnoj razini, a što posljedično dovodi do povećanog cestovnog prometa s negativnim posljedicama u uvjetima onečišćenja, emisije stakleničkih plinova i buke.

U skladu s tim, PROMARES ima za cilj unaprijediti pomorski i multimodalni teretni promet koji okuplja sve luke koje generiraju intermodalne i multimodalne transportne tokove, kao i najrelevantniji intermodalni logistički čvor na programskom području, suočavajući se s istim izazovima koji se tiču pristupačnosti multimodalnog prijevoza i učinkovitosti mreže TEN-T koridora u regiji (od luke do unutrašnjosti) te povećati međusobnu suradnju i koordinaciju.

Projekt okuplja 12 partnera iz Italije i Hrvatske. Partneri na projektu su hrvatske lučke uprave Ploče i Rijeka te Port Network Authority Of The Eastern Adriatic Sea (Trieste) kao vodeći partner, Port of Ravenna Authority, Central Adriatic Ports Authority (Ancona), Southern Adriatic Sea Port Authority (Bari) te Venice International University, Rete Autostrade Mediteranee i Institute For Transport And Logistics Foundation -intl iz Bologne.

Projekt traje trideset mjeseci od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine s ukupnim proračunom projekta od 2.778.200 €. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020.

Skip to content