ZNAČAJNA ULOGA LUKE PLOČE NA KORIDORU SREDNJI JADRAN – PODUNAVLJE

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Valorizacija Intermodalnoga Logističkoga Koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje). Skupu su nazočili predstavnici Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, politički i ekspertni dionici izvršne vlasti, lokalne i regionalne uprave, zastupnici u europskom parlamentu, diplomatski predstavnici, predstavnici vjerskih i društvenih zajednica, predstavnici akademske i znanstvene zajednice te regionalne razvojne agencije.
Koridor Jadran-Podunavlje ima ogromnu strategijsku važnost za istočnu i južnu Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Valorizacija ovoga koridora važna je , ne samo s prometnog i ekonomskog , već i sa sigurnosnog aspekta. Novi geopolitički odnosi u cijeloj regiji kao rezultat osamostaljenja novih država koje su nacionalno, religijski i kultorološki različitih pripadnosti, podržavaju tezu da bi predloženi koridor dobio potporu euroatlanskih partnera kao vrlo bitan sigurnosni čimbenik.

S druge strane, novi geoekonomski odnosi u regiji, kao i znatno nedavno povećanje kapaciteta Sueskog kanala, za ovaj koridor otvaraju mogućnost privlačenja stranih ulaganja, a posebice investitora sa dalekog istoka. Kontejnerski promet u ukupnom prometu kroz Sueski kanal sudjeluje s oko 60 postoi ima tendenciju rasta . Promet kroz Sueski kanal se do 2013. godine  povećao za dva i pol puta, odnosno s 14 na 38,2 milijuna kontejnerskih jedinica.

Tematika ovog skupa otvorit će sveobuhvatnu raspravu na temu revalorizacije geostrategijskog položaja Hrvatske u Europi, s jedne strane pozicioniranje Hrvatske u srednjoeuropskoj regiji priključivanjem u TEN-T (Trans European Network-Transport) koridor Baltik-Jadran, a s druge strane sagledavanja mogućnosti konektiranja TEN-T koridora prema Crnom moru.

Posebni značaj na ovom skupu dat je luci Ploče kao početnoj/završnoj točki koridora. U ime Lučke uprave Ploče prezentaciju je održao dr.sc. Tomislav Batur, pomoćnik ravnateljice. U prezentaciji je poseban naglasak dat na implementaciju dugogodišnjeg strateškog projekta razvoja luke Ploče u okviru kojeg su izgrađeni novi terminali za kontejnere, rasute terete, novi ulazni terminal kao i lučki informacijski sustav te ostala prateća infrastruktura. Projekt Integracije Trgovine i Transporta započet je 2005. godine. Dionici u projektu su bili Hrvatska Vlada kroz resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Svjetska banka, Lučka uprava Ploče i Luka Ploče d.d. Ukupna vrijednost projekta uključujući javno i privatno financiranje kreće se oko milijardu i pol kuna. Ovim projektom značajno su povećani tehnički kapaciteti pretovara luke Ploče koji se od pretprojektnih  pet milijuna tona sada procjenjuju na više od deset milijuna tona. Koristi od ovog projekta su višestruke, kako za Hrvatsku tako i za susjednu BiH. Hrvatska će ostvariti povrat na investiciju kroz povećanje lučkog prometa, uz to se očekuju i značajni ekonomski multiplikativni učinci na lokalnu zajednicu i uže gravitacijsko područje luke Ploče, dok će susjedna BiH imati pozitivne ekonomske učinke kroz povećanje konkurentnosti njihovih roba uslijed modernih prekrcajnih opcija u luci Ploče, kao i manje transportne troškove za svoje robe zbog novih kapaciteta u luci Ploče.

Prethodna analiza tržišta za nabavu Nadzor i održavanje željezničkih kolosijeka u luci Ploče

EVIDENCIJSKI BROJ: N25/17

Sukladno članku 198 Zakona o javnoj nabavi NN(120/16), Naručitelj Lučka uprava Ploče, prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Lučka uprava Ploče traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 19.04.2017. do 08:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Održavanja i nadzora željezničkih kolosijeka u luci Ploče uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Odjel nabave i upravljanja suradničkim projektima

Prethodna analiza tržišta za podmorske radove na kanalu Vlaška – more

EVIDENCIJSKI BROJ: N87/17

Sukladno članku 198 Zakona o javnoj nabavi NN(120/16), Naručitelj Lučka uprava Ploče, prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Lučka uprava Ploče traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 18.04.2017. do 08:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Podmorski radovi kanala Vlaška uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Odjel nabave i upravljanja suradničkim projektima

Skip to content