MISIJA

Misija Lučke uprave Ploče usmjerena je na stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata i sigurnosti gospodarenja i korištenja javnih dobara s kojima raspolaže, a pri tome upravljajući temeljnim poslovnim procesima: upravljanje unapređenjem, održavanjem i sigurnošću lučkog područja, upravljanje komercijalizacijom lučkog područja i upravljanje i nadzor korištenja luke

Svi napori se usmjeravaju na stvaranje optimalnih uvjeta za poslovanje, kao i postizanje konkurentnog paketa usluga, kontrolirane kombinacije cijene i kvalitete. Temeljno opredjeljenje i cilj je da se djelatnošću doprinese razvoju lučkog područja, grada, regije i cijele države, a pri tome da se dostigne potpuno zadovoljstvo interesnih partnera.

Misija se ostvaruje kroz provođenje slijedećih poslova i aktivnosti:

POSLOVI I AKTIVNOSTI

  • Upravljati gradnjom, održavanjem, zaštitom i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
  • Gradnja i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje;
  • Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje );
  • Osigurati trajnog i nesmetanog obavljanja lučkoga prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
  • Osigurati pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
  • Uskladiti i nadzirati rad ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
  • Upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone.

 

Vizija

Lučka uprava će kroz projekte doprinositi visokoj učinkovitosti luke Ploče i luke Metković čime će stvoriti preduvijete kako bi luka Ploče bila osobitog međunarodnog značaja za srednjeeuropsko tržište kao regionalni logistički centar

Strategija

Primarna usmjerenost na stvaranje i osiguranje uvjeta za efikasno gospodarenje pomorskim – javnim dobrom. Stvaranje preduvjeta za transformacija luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Usmjerenost na osiguranje uvjeta za stvaranje održivog sustava lučkog upravljanja, temeljenog na sustavu upravljanja kvalitetom i sustavu upravljanja zaštitom okoliša, čime će se osigurati i uvjeti da luka Ploče bude ravnopravan sudionik europskog tržišta

Skip to content