PROCEDURA ULASKA TERETNIH I OSOBNIH VOZILA U PODRUČJE LUKE PLOČE / LPT-a / NTF-a NA GLAVNOM ULAZU – ULAZ BROJ 1

U područje Luke Ploče /LPT-a/NTF-a svakodnevno ulazi veliki broj teretnih i osobnih vozila.Njihov ulazak se odvija na temelju dnevnih ili periodičinih dozvola za vozila koje opet dobivaju na osnovi opravdanog razloga za ulazak .Da bi to bilo moguće, potrebno je poštivati određenu proceduru.

 

Ukoliko se radi o ulasku teretnog vozila poradi ukrcaja / iskrcaja neke robe na temelju dnevne dozvole,  procedura se sastoji od nekoliko koraka :

  1. Pri samom dolasku na ulazno parkiralište glavnog ulaza ili nešto ranije, vozač se javlja svome špediteru.Potom vozač osobno odlazi u špediciju ili špediter dolazi k njemu da bi preuzeo i obradio dokumente o teretu, te sačinio dispoziciju – nalog za iskrcaj / ukrcaj tereta.Osim toga, ako vozač dolazi po prvi put , špediter također izdaje izjavu – potvrdu da dotični vozač vrši uslugu prijevoza robe za tu špediciju.

 

  1. Vozač potom odlazi do djelatnika Lučke uprave Ploče – Službe za izdavanje dozvola za ulazak vozila u Luku Ploče , predočava dispoziciju i špediterovu izjavu djelatniku na uvid te daje podatke o sebi i vozilu, koje djelatnik upisuje u dozvolu za ulazak vozila i izvršava naplatu iste (naknada za korištenje lučke infrastrukture ) .

 

  1. Nakon dobivanja dozvole, vozač se prijavljuje kod djelatnika čuvarske službe, predočava mu na uvid dispoziciju o robi , špediterovu izjavu , svoje osobne dokumente , dokumente vozila i dozvolu za vozilo.Čuvar je dužan pregledati sve dokumente, utvrditi identitet vozača prema osobnim dokumentima , provjeriti podatke o vozilu, te posjedovanje dozvole za vozilo i potom sve te podatke unijeti u evidencijsku knjigu svoje službe. Čuvar ne zadržava nijedan od ovih dokumenata za arhivu.Potom vozača upućuje policijskom službeniku.

 

  1. Policijski službenik utvrđuje identitet vozača uz predočenje osobnih dokumenata. Ukoliko vozač dolazi prvi put, policijskom službeniku predočava na uvid špediterovu izjavu, te pol. službenik izvršava sigurnosnu provjeru putem sustava MUP-a. Ako nema zapreka, pol. službenik dopušta ulazak vozaču s vozilom u područje Luke Ploče.Pol. službenik također ne arhivira špeditersku izjavu. Daljnja sigurnosna provjera vozača uopće, stvar je slobodne procjene pol. službenika.

 

  1. Nakon pol. službenika, vozač se konačno javlja i carinskom djelatniku , koji provjerava dispoziciju preko sustava Carine, ovjerava ju svojim potpisom i pečatom, te vozač konačno može ući u Luku Ploče.

 

Ako vozač treba izvršiti ukrcaj naftnih derivata na LPT-u ili NTF-u , procedura je ista, osim što se s tih terminala djelatniku čuvarske službe dostavljaju zbirni nalozi za ukrcaj za više vozača odjednom, već prema vlasniku robe – nalogodavcu, pa se tako vozači i puštaju u područje terminala.

Osim na osnovu dnevne dozvole za ulazak vozila ,vozači i vozila ulaze  u Luku Ploče / LPT / NTF i na osnovu stalnih i privremenih dozvola za ulaz.

Stalne dozvole se izdaju na rok od 1 godine , a privremene na 1 ili 6 mjeseci. Pri traženju ovih dozvola, vozači ispunjavaju obrazac ZAHTJEV 3 sa podacima o podnositelju zahtjeva, podacima o vozilu i razlogu traženja ovog tipa dozvole. Ovaj obrazac preuzima djelatnik Lučke uprave Ploče – Službe za izdavanje dozvola za ulaz vozila , arhivira ga , izdaje traženi tip dozvole i potom Odjelu za obračun i gotovinsku naplatu podnosi Zahtjev za izdavanje računa za naplatu dozvole. Plaćanje može biti gotovinsko ili preko računa.

Nadalje vozač postupa jednako kao i sa dnevnom dozvolom za vozilo, s tim što je čuvar dužan provjeriti da li je stalna / privremena dozvola valjana, tj. da li je istekao vremenski rok na koji je izdana, te da li su podaci o vozilu istovjetni s podacima u prometnim dokumentima vozila.

Dakle, opravdani razlog za ulazak teretnih vozila u Luku Ploče / LPT / NTF je ukrcaj / iskrcaj neke robe.

 

Što se tiče ulaza u Luku Ploče / LPT / NTF službenih vozila koncesionara i ovlaštenih otpremnika i agenata , njihov opravdani razlog ulaska je obavljanje njihovih djelatnosti za što imaju sklopljene koncesijske ugovore s Lučkom upravom Ploče , te obavljanje špeditersko – agencijskih poslova, za što imaju odobrenje Lučke uprave Ploče.

Svima njima se u pravilu izdaju stalne dozvole na rok od 1 godine temeljem obrasca ZAHTJEV 3, a također podliježu kontroli i provjeri od strane djelatnika čuvarske službe i policijskih službenika.

 

Što se tiče ulaska u Luku Ploče / LPT / NTF raznih trećih osoba ( razni serviseri, opskrbljivači, obrtnici, komunalni djelatnici itd. ) ,ti su ulasci u značajnom porastu, u skladu s porastom opsega radova na širem lučkom području.Svi oni bi prilikom traženja dozvole za ulazak vozila morali predočiti kopiju ugovora o poslu koji obavljaju , radni nalog ili dopis iz kojeg je jasno vidljivo tko ih angažira i za kakav posao, te koliko dugo bi taj posao trajao. Tako bismo utvrdili njihov opravdani ili neopravdani razlog ulaska vozilom u lučko područje. Taj dokument bi obvezno arhivirao djelatnik Lučke uprave, a bilo bi poželjno da ga arhivira i djelatnik čuvarske službe.

Ove osobe i vozila također podliježu kontroli i provjeri djelatnika čuvarske službe, policijskih službenika i po potrebi carinskih djelatnika.

Skip to content