Luka u Pločama je luka univerzalne namjene što znači da služi za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu. Unutar same luke postoje područja specijalizirana za opsluživanje pojedinih vrsta tereta.

Tako luka danas raspolaže sa kompletnim lučkim prekrcajnim, skladišnim i svim pratećim lučkim uslugama za pružanje kvalitetnog pretovara:

  • generalnih tereta,
  • kontejnerskog tereta,
  • RO-RO prometa,
  • suhog rasutog tereta,
  • tekućih tereta.

Luka u Pločama raspolaže i kapacitetima za prihvat putničkih plovila, kako onih u lokalnom prometu sa poluotokom Pelješcem tako i u međunarodnom prometu posebice sa Republikom Italijom.

Lučko područje u nadležnosti Lučke uprave Ploče sastoji se od bazena Ploče i bazena Metković.

 

Skip to content