Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. donijela Odluku o osnivanju Lučke uprave Ploče radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Ploče.

Prema namjeni kojoj služi luka Ploče je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Lučka Uprava Ploče je javna neprofitna ustanova.

Statut Lučke uprave Ploče

Djelatnosti Lučke uprave su:

  • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprijeđenju lučkog područja u Pločama i Metkoviću,
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
  • usklađivanje i nadzor rada koncesionara koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  • upravljanje slobodnom zonom na lučkom području.

 

Misija Lučke uprave je stvaranje svih potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju. Posebni značaj se pridaje efektima, kako direktnim tako i indirektnim, koje lučka usluga generira u okviru gospodarstva lokalne zajednice i države u cjelini.

Lučka reorganizacija i osnivanje Lučke uprave stvorili su osnovu za financijsko sudjelovanje države u izgradnji i obnovi kapitalne lučke infrastrukture, a s druge strane se kroz institute koncesije omogućuje uključenje poduzetnika i općenito privatnog kapitala u izgradnju lučkih kapaciteta i razvoj lučkih djelatnosti.

Cilj Lučke uprave Ploče je transformacija luke iz pretovarne luke u regionalni logistički centar u kojem će se osim primjene suvremenih tehnologija pretovara pružati razne distribucijske i dodatne usluge na robama koje prometuju kroz luku.

Skip to content