Gotovo cijelo lučko područje je istovremeno i područje slobodne zone luke Ploče nakon što je 1999. godine Lučkoj upravi Ploče dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske za osnivanje slobodne zone na period od 30 godine.

Na području slobodne zone na površini od 214 ha, sukladno Zakonu o slobodnim zonama, može se obavljati: proizvodnja, dorada, lučke djelatnosti, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, pružanje usluga, bankarski i drugi novčani poslovi, te usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

Atraktivnost slobodne zone luke Ploče za potencijalne investitore zasniva se na sljedećim ključnim činjenicama:

  • geoprometni položaj luke Ploče u odnosu na potencijalno tržište (blizina Bosni i Hercegovini i državama EU, posebice Italiji i zemljama Srednje Europe);
  • ušteda na troškovima kopnenog prijevoza;
  • postojanje izgrađene infrastrukture na lučkom području;
  • postojanje lučkih kapaciteta te radne snage za pretovar i skladištenje te pružanje drugih usluga u organizaciji prijevoza i obavljanju trgovine, posebice razne logističke usluge;
  • poticajne mjere u Zakonu glede oslobađanja plaćanja poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, taksi, naknada te carina.
Skip to content