Organizacijska struktura Lučke uprave Ploče
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministar: Oleg Butković
Upravno vijeće Lučke uprave Ploče

Predsjednik: Josip Bilaver

Članovi: Renata Blažeković

Hrvoje Livaja

Joško Nikolić

Zoran Majstrović

Dalibor Žderić

Lučka uprava Ploče

Ravnatelj: Tomislav Batur

E-mail: ured.ravnatelja@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 530

Fax: + 385 20 670 271

Lučka uprava Ploče ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
URED RAVNATELJA

Tomislav Batur, ravnatelj

Tel.: +385 20 414 531

ured.ravnatelja@ppa.hr

 

Stela Šuman, tajnica Ureda ravnatelja

Tel.: +385 20 414 530

 

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Tatjana Pavić, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 533

Marijan Mikulić, viši referent za koncesije, pravne, opće i kadrovske poslove

Tel.: +385 20 414 534

Ana Mušan, referentica Odjela za javnu nabavu, europske i međunarodne projekte

Tel.: +385 20 414 536

SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 Jelena Kiš, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 547

SEKTOR ZA RAZVOJ, ODRŽAVANJE I INVESTICIJE

Frane Nikolić, voditelj Odjela za razvoj i investicije

Tel.: +385 20 414 546

Milan Mihaljević, voditelj Odjela za održavanje lučkog područja

Tel.: +385 20 414 542

Darko Plećaš, voditelj Odjela za digitalizaciju

Tel.: +385 20 414 535

SEKTOR ZA KOMERCIJALIZACIJU I MARKETING LUČKOG PODRUČJA

Svemir Zekulić, pomoćnik ravnatelja

Tel.: +385 20 414 570

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA POMORSKI PROMET, SIGURNOSNU ZAŠTITU LUKE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ivan Marić, rukovoditelj Službe

Tel.: +385 20 414 575

Skip to content