Organizacijska struktura Lučke uprave Ploče
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministar: Oleg Butković
Upravno vijeće Lučke uprave Ploče
Predsjednik: Josip Bilaver

Članovi:

Joško Nikolić

Ivana Šalinović Radaljac

Zdenko Mateljak

Jurica Pavlović

Ivan Škarić

Ivo Mihaljević

Lučka uprava Ploče
Ravnatelj: Tomislav Batur

E-mail: ured.ravnatelja@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 530

Fax: + 385 20 670 271

Lučka uprava Ploče ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
URED RAVNATELJA
Tomislav Batur, ravnatelj

Tel.: +385 20 414 531

ured.ravnatelja@ppa.hr

 

Stela Šuman, tajnica Ureda ravnatelja

Tel.: +385 20 414 530

 

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Tatjana Pavić, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 533

Marijan Mikulić, voditelj odjela za koncesije, pravne, opće i kadrovske poslove

Tel.: +385 20 414 534

Ana Mušan, viša referentica Odjela za javnu nabavu, europske i međunarodne projekte

Tel.: +385 20 414 536

SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
 Jelena Kiš, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 547

SEKTOR ZA RAZVOJ, ODRŽAVANJE I INVESTICIJE
Milan Mihaljević, Pomoćnik ravnatelja za razvoj, održavanje i investicije

Tel.: +385 20 414 542

 

Frane Nikolić, voditelj Odjela za razvoj i investicije

Tel.: +385 20 414 546

 

Darko Plećaš, voditelj Odjela za digitalizaciju

Tel.: +385 20 414 535

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA POMORSKI PROMET, SIGURNOSNU ZAŠTITU LUKE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Zvonimir Vrankić, osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke

Tel.: +385 20 414 575

Skip to content