Organizacijska struktura Lučke uprave Ploče
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministar: Oleg Butković
Upravno vijeće Lučke uprave Ploče

Predsjednik: Josip Bilaver

Članovi: Renata Blažeković

Mate Dugandžić

Toni Grgurinović

Ivan Pavlović

Joško Nikolić

Mišo Krstičević

Dalibor Žderić

Lučka uprava Ploče

Ravnatelj: Tomislav Batur

E-mail: tomislav.batur@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 530

Fax: + 385 20 670 271

Lučka uprava Ploče ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
URED RAVNATELJA

Tomislav Batur, ravnatelj

Tel.: +385 20 414 531

tomislav.batur@ppa.hr

 

Stela Šuman, tajnica Ureda ravnatelja

Tel.: +385 20 414 530

stela.suman@ppa.hr

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Tatjana Pavić, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 533

tatjana.pavic@ppa.hr

Mirko Žderić, voditelj

Odjela za koncesije, pravne, opće i kadrovske poslove

Tel.: +385 20 414 571

mirko.zderic@ppa.hr

Jelena Kiš, voditeljica Odjela za javnu nabavu, europske i međunarodne projekte

Tel.: +385 20 414 547

jelena.kis@ppa.hr

SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Katica Markota Srhoj, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 561

katica.markota-srhoj@ppa.hr

SEKTOR ZA RAZVOJ, ODRŽAVANJE I INVESTICIJE

Frane Nikolić, voditelj Odjela za razvoj i investicije

Tel.: +385 20 414 546

frane.nikolic@ppa.hr

Milan Mihaljević, voditelj Odjela za održavanje lučkog područja

Tel.: +385 20 414 542

milan.mihaljevic@ppa.hr

Darko Plećaš, voditelj Odjela za digitalizaciju

Tel.: +385 20 414 535

darko.plecas@ppa.hr

SEKTOR ZA KOMERCIJALIZACIJU I MARKETING LUČKOG PODRUČJA

Svemir Zekulić, pomoćnik ravnatelja

Tel.: +385 20 414 570

svemir.zekulic@ppa.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA POMORSKI PROMET, SIGURNOSNU ZAŠTITU LUKE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ivan Marić, rukovoditelj Službe

Tel.: +385 20 414 575

ivan.maric@ppa.hr