Lučka uprava Ploče ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Sektor financija i računovodstva

Katica Markota Srhoj

E-mail: katica.markota-srhoj@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 551

Fax: + 385 20 670 271

 

  1. Sektor razvoja strategijskog planiranja i kontrolinga

Tomislav Batur

E-mail: tomislav.batur@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 532

Fax: + 385 20 670 271

 

  1. Sektor unapređivanja, održavanja i koordinacije korištenja lučkog područja

 

E-mail: ppa@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 541

Fax: + 385 20 670 271

 

Lučki kontrolni centar za upravljanje, nadzor i kontrolu korisnika luke

Ivan Marić

E-mail: ivan.marić@ppa.hr

Tel: +385 20 414 575

Fax: + 385 20 670 271

 

 

  1. Sektor komercijalizacije i marketinga lučkog područja

Svemir Zekulić

E-mail: svemir.zekulic@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 570

Fax: + 385 20 670 271

 

Te samostalne urede:

  • Ured ravnatelja

Stela Šuman

E-mail: stela.suman@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 530

Fax: + 385 20 670 271

 

 

  • Odjel kvalitete i IS

Darko Plećaš (odsjek za IS)

E-mail: darko.plecas@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 535

Fax: + 385 20 670 271

 

Ana Mušan (odsjek za kvalitetu)

E-mail: ana.musan@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 536

Fax: + 385 20 670 271

 

 

  • Odjel nabave i upravljanja suradničkim projektima

Jelena Kiš

E-mail: jelena.kis@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 547

Fax: + 385 20 670 271

 

  • Ured za pravnu podršku

Tatjana Pavić

E-mail: tatjana.pavic@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 533

Fax: + 385 20 670 271

 

  • Ured za kadrovske poslove

Dijana Bogunović

E-mail: dijana.bogunovic@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 567

Fax: + 385 20 670 271

Lučka uprava Ploče – Organizacijska struktura

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

 

Ministar: Oleg Butković

 

 

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče

 

Predsjednica: Jadranka Fržop

 

Članovi: Alen Gerek

Mate Dugandžić

Toni Grgurinović

Ivan Pavlović

Dubravko Paskojević

Mišo Krstičević

Marija Vučković

 

 

Lučka uprava Ploče

 

Ravnatelj: Tomislav Batur

E-mail: tomislav.batur@ppa.hr

Tel.: + 385 20 414 530

Fax: + 385 20 670 271