Zajednica lučkih uprava Republike Hrvatske (Croatian Association of Port Authorities) 

Zajednica lučkih uprava Republike Hrvatske osnovana je u Splitu 1998. i okuplja šest luka od državnog značaja – luke Rijeka, Ploče, Zadar, Split, Šibenik i Dubrovnik.

Osnivanje Zajednice lučkih uprava u Hrvatskoj omogućilo je stvaranje ekonomskog i pravnog temelja za razvitak nacionalnoga lučkog sustava i pojedinih luka unutar istog sustava.

Utemeljena je kao neprofitna organizacija, uz suglasnost hrvatske Vlade, s ciljem povećanja učinkovitosti hrvatskih luka na način da se bori za njihov probitak kroz zakonodavni okvir, vodi postupak dodjela koncesija na pomorskom dobru, usklađuje rad i poslovanje hrvatskih lučkih uprava i vodi zajedničku politiku od interesa za sve luke.

Kao članica Zajednice lučkih uprava Republike Hrvatske, Lučka uprava Ploče sudjeluje u radu ESPO-a.

ESPO – Europska udruga morskih luka (European Seaport Organization)

ESPO je organizacija koja je osnovana 1993. godine i okuplja predstavnike lučkih uprava i lučkih administrativnih organizacija iz cijele Europske unije te Norveške. Ciljevi ESPO-a usmjereni su na promicanje ekonomskog značaja europskih luka, na uključivanje u procese kreiranja svih politika unutar EU koje imaju odraz na lučki sektor, zastupanje slobodne i fair konkurencije između luka, unaprjeđenje ekonomske efikasnosti u lukama te uspostavi najviših sigurnosnih standarda u lukama kao i zaštiti okoline od strane lučkog sektora.

Zajednica lučkih uprava Republike Hrvatske primljena je 2004. godine u pridruženo članstvo Udruženja luka Europske unije (ESPO) na skupštini ESPO-a održanoj u Rotterdamu. Time su se otvorile mogućnosti za dobivanje sredstava Europske unije koja bi se investirala u hrvatski lučki sustav, a sam taj čin potvrda je usklađenosti poslovanja hrvatskih luka s europskim lukama. Ujedno je na taj način Zajednica lučkih uprava u Hrvatskoj postala aktivni član oblikovanja brojnih procesa vezanih uz lučki sustav na razini EU.

Struktura članstva organizirana je na nacionalnoj razini gdje svaka zemlja članica im tri službena delegata s pravom glasa u Generalnoj skupštini organizacije, dok u Izvršnom odboru ima jednog predstavnika, a to je ravnatelj Lučke uprave Ploče, Svemir Zekulić.

Klaster intermodalnog prijevoza

Sporazumom o suradnji u intermodalnom prijevozu u  RH, koji je Hrvatska udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja potpisala sa Savezom za željeznicu, Udrugom cestovnih prijevoznika, Centrom za razvoj unutarnje plovidbe i Udruženjem pomorskih agenata, nastao je Klaster intermodalnog prijevoza kao neprofitna  organizacija, koja je osnovana 2005. na inicijativu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Njegovi članovi su sve morske lučke uprave, lučki operateri, HŽ Infrastruktura, veći agenti i špediteri te ostale interesne organizacije, a sjedište organizacije je u Rijeci.

Klaster se danas bavi trima osnovnim aktivnostima:  promocijom, razvojni projektima i informatizacijom intermodalnog prijevoznog servisa. Klaster nastoji potaknuti razvoj cjelovitog intermodalnog sustava kroz zajednička područja rada, kao spone gospodarskog sektora i tijela državne uprave. Između ostalog, cilj Klastera jest povećati udio intermodalnoga prijevoza u prometovanju Hrvatskom te informirati i pomoći prilikom izrade projekata što većem broju mogućih korisnika EU fondova.

Lučka uprava Ploče aktivno sudjeluje u radu raznih tijela Klastera, tako da je ravnateljica Deša Rathman  predsjednica Upravnog odbora Klastera. Ujedno, u suradnji s Klasterom, Lučka uprava Ploče aktivno priprema projektne prijedloge za prijavu na financijske programe Europske unije, s ciljem otklanjanja poteškoća u funkcioniranju i razvoju prometnog sustava kroz luku Ploče. Projekti se odnose na učinkovito upravljanje energijom u luci, podizanje razine sigurnosti, odgovornim rukovanjem otpadom, informatizaciju dijela poslovanja, razvoj sustava kvalitete na intermodalnim pravcima u gravitacijskom području i sl.

Udruga ‘Hrvatske slobodne zone’ (Croatian Free Zones Association)

Udrugu ‘Hrvatske slobodne zone’ osnovali su 1998. godine ovlaštenici koncesija za slobodne zone, odnosno ustanove koje po posebnim zakonima upravljaju slobodnom zonom (slobodne zone u morskim lukama kojima upravljaju nadležne lučke uprave).
CILJEVI Udruge su:

  • razvoj i poboljšanje uvjeta poslovanja u slobodnim zonama u RH – promocija slobodnih zona s ciljem privlačenja stranih i tuzemnih ulaganja u slobodne zone
  • poticanje i pružanje stručne pomoći u svezi proširenja postojećih i osnivanja novih slobodnih zona
  • predlaganje poticajnih mjera, postupaka i organizacije rada u slobodnim zonama

Lučka uprava Ploče, koja posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske, upravlja slobodnom zonom na više od 200 hektara lučkog područja u Pločama,  jedan je od osnivača Udruge te je svojom aktivnošću kontinuirano doprinosila radu Udruge.

Nakon ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, prestale su vrijediti određene povlastice, posebno porezne, za poslovanje u slobodnim zonama, no u luci Ploče postojanje instituta slobodne zone je i dalje bitno za njene korisnike zbog znatnog prometa tereta koji nemaju status robe zajednice.

Skip to content