Lučka uprava Ploče od 2005. godine provodi Projekt integracije trgovine i transporta (ITT).

Glavni cilj projekta je razvitak trgovine duž Koridora Vc kroz povećanje kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga na južnom kraju koridora Vc. Poseban naglasak stavljen je na razvoj luke Ploče i koordinaciju između svih korisnika koridora.

Unaprjeđenje koridora planirano je postići kroz:

  • Izgradnju novog terminala rasutih tereta, rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg terminala rasutih tereta u kontejnerski terminal te unaprijeđenje lučke infrastrukture;
  • Uspostavu sustava elektroničke zajednice integracijom svih dionika koji djeluju u luci Ploče u zajednički informatički i informacijski sustav;
  • Razvoj usluga potrebnih za uspješnu provedbu projekta (audit, nabava), provedbu poslovnog plana Lučke uprave i davanje koncesija nad novim terminalima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 108,8 milijuna eura, a financira se temeljem sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Svjetske Banke te Europske banke za obnovu i razvoj.

 

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i politikama Svjetske banke, za kontejnerski terminala i terminal rasutih tereta izrađena je studija utjecaja na okoliš i proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš iz kojeg je proizašao zaključak da su oba zahvata prihvatljiva za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, a sve kako bi se postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.

 

EKOLOGIJA - izgradnja kontejnerskog terminala
EKOLOGIJA - izgradnja terminala za rasute terete
EKOLOGIJA - ostali infrastrukturni podprojekti
Skip to content