ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Temeljem odredbi članka 26. Statuta Lučke uprave Ploče i članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/2003, 118/2006, 41/2008 i 113/2011 i i 106/12-pročišćeni tekst) Lučka uprava Ploče  imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka Lučka uprava Ploče

Tatjana Pavić

Tel 020 414 533

Fax 020 670 -271

E mail: tatjana.pavic@ppa.hr

Skip to content