FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN59/23) Lučka uprava Ploče na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije o isplatama koje se ne izvršavaju izravno s jedinstvenog računa Državnog proračuna.

Podatke o isplatama s jedinstvenog računa Državnog proračuna objavljuje Ministarstvo financija na svojim mrežnim stranicama.

 

  • Izvješće s informacijama o trošenju sredstava – travanj 2024. godine ( PDF ili XLSX )
  • Izvješće s informacijama o trošenju sredstava – ožujak 2024. godine ( PDF ili XLSX )
  • Izvješće s informacijama o trošenju sredstava – veljača 2024. godine ( PDF ili XLSX )
  • Izvješće s informacijama o trošenju sredstava – siječanj 2024. godine ( PDF ili XLSX )

PLANOVI, PROGRAMI I IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU

 

Kredit IBRD 7410 HR, 8077 HR i EBRD 36127

(Financijska izvješća za projekt, Izvješće o stanju i promjenama na posebnom računu, Izvješća neovisnog revizora za godinu završenu 31. prosinca 2012.)

 

Ostala Izvješća možete preuzeti putem priloga.

 

Skip to content