Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) propisuje način obavljanja djelatnosti na lučkom području luka otvorenih za javni promet:

 

  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Ovu vrstu koncesija daje nadležna lučka uprava na zahtjev tražitelja.

 

  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Ovu vrstu koncesija daje nadležna lučka uprava na temelju raspisanog javnog prikupljanja ponuda.

 

  • Odobrenje za obavljanje djelatnosti pomorske agencije i otpremničkih poslova na lučkom području. Odobrenja daje nadležna lučka uprava na zahtjev tražitelja.

 

Pravni akti kojima se detaljno uređuje postupak davanja koncesija i odobrenja su:

 

  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09),

 

  • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12),

 

  • Zakon o koncesijama (“Narodne novine” br. 143/12).
Skip to content