Razvoj lučkog područja

_____

Jednu od osnovnih djelatnosti Lučke uprave Ploče predstavlja briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje u Pločama i Metkoviću kako bi se stvorili svi preduvjeti za optimalno korištenje i valorizaciju tako značajnog resursa kao što je lučko područje.
Redovita investicijska ulaganja u infrastrukturu omogućuju odvijanje redovnih djelatnosti na lučkom području korištenjem lučkih kapaciteta pa se u tom smislu kontinuirano planiraju i namjenski troše sredstva za osiguravanje funkcionalnosti neophodnih infrastrukturnih kapaciteta (zajedničke prometnice, željeznički kolosijeci, elektroinstalacije, trafostanice i rasvjeta, vodovodna i kanalizacijska mreža, informatička i telefonska infrastruktura, održavanje perimetarske ograde, čišćenje obalnog akvatorija u svrhu održavanje obalne dubine potrebne za pristajanje brodova i drugo).

U dijelu investicija u lučku infrastrukturu, posljednje godine su obilježene završetkom predviđenih investicijskih aktivnosti u okviru kapitalnog razvojnog Projekta Integracije trgovine i transporta (ITT) koji je započeo još 2006. godine sa ciljem stvaranja preduvjeta za povećanje kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga uz južni dio koridora Vc, s naglaskom na luku Ploče.

Ovog momenta u luci Ploče je preostalo nešto više od 50 hektara područja koje još nije obuhvaćeno koncesijskim ugovorima te Lučka uprava Ploče u svojim promocijama nastoji prezentirati ovu činjenicu kako bi se iznašla najpovoljnija koncesionirana djelatnost koja bi doprinijela korištenju postojećih djelatnosti (prekrcaj, skladištenje, popratne usluge) i generirala dodatni lučki promet. Raspolaganje slobodnim prostorom, posebno u obalnom pojasu, za razvoj novih lučkih djelatnosti je jedna od posebnih prednosti luke Ploče u odnosu na mnoge druge luke koje se suočavaju sa nedostatkom prostora za širenje.

Lučka uprava Ploče zahtjeva visok stupanj brige o okolišu i brine se o poštivanju svih ekoloških odredbi propisanih regulativama Republike Hrvatske, EU te međunarodnim konvencijama iz područja zaštite okoliša kojima je Hrvatska pristupila.
Prilikom razvoja luke Ploče kao i tijekom obavljanja lučkih djelatnosti potrebno je kontinuirano ulagati u zaštitu okoliša i poduzimati mjere kako bi se spriječilo zagađenje lučkog područja, pogotovo okolnih zaštićenih područja te je nužna suradnja sa javnosti i subjektima zaštite okoliša. Kontrolirano praćenje rada koncesionara i svih korisnika lučkog područja te inzistiranje na obaveznu zaštitu okoliša od onečišćenja predstavlja jednu od bitnijih zadataka za Lučku upravu Ploče.

Skip to content