Lučka uprava Ploče nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.  Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju ppa.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija ppa.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne
uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija ppa.hr je većim dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • nekim slikovnim sadržajima nedostaju alt tagovi
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti
  poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
 • pdf datoteke se otvaraju u novom prozoru preglednika (tab), a .docx datoteke su dostupne isključivo za preuzimanje
 • sav tekst nije poravnan po lijevoj margini
 • ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
 • ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
 • slike grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis

Podizanje razine pristupačnosti
Lučka uprava Ploče će provesti dodatne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije ppa.hr u maksimalnoj
mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.
U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije ppa.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina
pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102
Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom
odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene, te u obliku testiranja
pristupačnosti pomoću online alata. Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Google Chrome, Mozilla Firefox,MS Win10, iOS Safari, iPhoneXS .

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije ppa.hr korisnici mogu uputiti na službene kontakt podatke Lučke uprave Ploče:
info@ppa.hr
Tel: +385 (0) 20 414 530
Fax: +385 (0) 20 670 271

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima
pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se
mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content