Kontaktirajte nas

_____

Pošaljite poruku!

1 + 3 =

Informacije

E-mail: ppa@ppa.hr

Adresa: Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče

Tel: +385 20 414 530

Fax: +385 20 670 271

Radno vrijeme: Pon – pet 7,00 – 15,00

LUČKA UPRAVA PLOČE

Adresa: Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, Hrvatska

OIB: 98749709951

MBS: 060048258

 

CENTRALA

Tel.: +385 20 414 530

Fax: +385 20 670 271

ppa@ppa.hr

Radno vrijeme: pon-pet 07:00-15:00

LUČKI KONTROLNI CENTAR

Tel.: +385 20 414 577

Mob.: +385 99 194 7800

lkc@ppa.hr

Radno vrijeme: pon-ned 00:00-24:00

DOZVOLE ZA ULAZ U LUKU

Tel.: +385 20 414 574

Izdavanje.dozvola@ppa.hr

Radno vrijeme: pon-pet 06:00-22:00, sub 06:00-14:00

URED RAVNATELJA

Tomislav Batur, ravnatelj

Tel.: +385 20 414 531

tomislav.batur@ppa.hr

 

Stela Šuman, tajnica Ureda ravnatelja

Tel.: +385 20 414 530

stela.suman@ppa.hr

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

 

Tatjana Pavić, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 533

tatjana.pavic@ppa.hr

 

Mirko Žderić, voditelj Odjela za koncesije, pravne, opće i kadrovske poslove

Tel.: +385 20 414 571

mirko.zderic@ppa.hr

 

Jelena Kiš, voditeljica Odjela za javnu nabavu, europske i međunarodne projekte

Tel.: +385 20 414 547

jelena.kis@ppa.hr

SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Katica Markota – Srhoj, pomoćnica ravnatelja

Tel.: +385 20 414 561

katica.markota-srhoj@ppa.hr

SEKTOR ZA RAZVOJ, ODRŽAVANJE I INVESTICIJE

Frane Nikolić, voditelj Odjela za razvoj i investicije

Tel.: +385 20 414 546

frane.nikolic@ppa.hr

 

Milan Mihaljević, voditelj Odjela za održavanje lučkog područja

Tel.: +385 20 414 542

milan.mihaljevic@ppa.hr

 

Darko Plećaš, voditelj Odjela za digitalizaciju

Tel.: +385 20 414 535

darko.plecas@ppa.hr

SEKTOR ZA KOMERCIJALIZACIJU I MARKETING LUČKOG PODRUČJA

Svemir Zekulić, pomoćnik ravnatelja

Tel.: +385 20 414 570

svemir.zekulic@ppa.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA POMORSKI PROMET, SIGURNOSNU ZAŠTITU LUKE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ivan Marić, rukovoditelj Službe

Tel.: +385 20 414 575

ivan.maric@ppa.hr

Lučka uprava Ploče

Lučka uprava Ploče

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče