JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJA U 2024. GODINI
 1. Uvjeti javnog poziva

 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za dodjelu donacija Lučke uprave Ploče imaju registrirane udruge, klubovi, ostale neprofitne organizacije i pojedinci sa sjedištem u Gradu Ploče i županiji Dubrovačko neretvanskoj.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2024. godini.

 

 1. Glavni kriteriji za dodjelu donacija po kategorijama

 

 1. Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi.

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti.

 1. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja,te očuvanju tradicije u pomorskom i lučkom obilježavanju važnih datuma i događaja.

 1. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu.

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava.

 1. Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade.

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima.

 

III. Pravila javnog poziva

 

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom/zahtjevom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/zahtjev mogu iznositi najviše 660,00 eura.

Kriteriji koji se uzimaju u obzir za dodjelu sredstava su.

 • da je udruga upisana u Registar udruga,
 • da je ustanova upisana u Sudski registar,
 • da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge/ustanove ima mandat upisan u regisatar,
 • značaj programa za grad/županiju,
 • koristi od projekta /aktivnosti za lokalnu zajednicu,

Na prijedlog povjerenstva koje imenuje ravnatelj, odluku o dodjeli donacije donosi ravnatelj.

Rezultate javnog poziva, odnosno dodijeljenih donacija Lučka uprava Ploče će objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

 

 1. Završne odredbe

 

Prijave se dostavljaju isključivo na prijavnici za javni poziv, uz potpisanu Izjavu koja je sastavni dio ovog poziva. Obrazac prijavnice i Izjave objavljen je na web stranici Lučke uprave Ploče. www.ppa.hr.  

Prijave za dodjelu donacije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče,

s naznakom

„Za javni poziv za dodjelu donacija Lučke uprave Ploče u 2024. godini“

 ili se predaju osobno u Službi protokola ustanove.

Javni poziv je otvoren do 31.12.2024. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za donacije

Iznos osiguranih sredstava na raspolaganju je 13.650,00 eura.

 

Skip to content