PCS informacijski sustav predstavlja elektronsku platformu s ciljem povezivanja različitih informacijskih sustava različitih organizacija i subjekata u lučkom poslovanju. Korištenje informacijskog sustava PCS dovodi do standardizacije protokola za razmjenu, kao i poruka koje se razmjenjuju između članova lučke zajednice, te centralizira sve informaciju koje se razmjenjuju koliko je moguće.

PCS informacijski sustav je neutralan i otvorena elektronska platforma putem koje je omogućena inteligentna i sigurna razmjena informacija između svih članova lučke zajednice, javnog i privatnog sektora s ciljem poboljšanja konkurentnosti same lučke zajednice. Uporabom PCS informacijskih sustava dolazi do optimizacije, upravljanja i automatizacije lučkih i logističkih procesa jedinstvenim unosom podataka.

U lukama gdje se ne koristi PCS informacijski sustavi svaki član lučke zajednice šalje informacije prema ostalim članovima putem fax-a, elektronske pošte ili telefona čime svaki član lučke zajednice posjeduje svoje linije komunikacije za slanje informacija onima kojima iste su potrebne

Kada se u lukama koristi PCS informacijski sustav, članovi lučke zajednice u funkciji korisnika sustava šalju informacije prema centralnom sustavu gdje ostali uključeni članovi dobivaju potrebne informacije, informaciju u sustavu su lako pretražite te čak i sustav prema zahtjevu šalje informacije prema potrebnim korisnicima sustava. Uporaba PCS sustava poboljšava komunikaciju i efikasnost između članova lučke zajednice. PCS sustavi se također koriste kod otpreme roba, intermodalnom prijevozu ili bilo kakvom drugom vrstu prijevoza.

Skip to content