O ustanovi

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. donijela Odluku o osnivanju Lučke uprave Ploče radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Ploče.

Prema namjeni kojoj služi luka Ploče je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Misija i vizija

Misija Lučke uprave Ploče usmjerena je na stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata i sigurnosti gospodarenja i korištenja javnih dobara s kojima raspolaže, a pri tome upravljajući temeljnim poslovnim procesima: upravljanje unapređenjem, održavanjem i sigurnošću lučkog područja, upravljanje komercijalizacijom lučkog područja i upravljanje i nadzor korištenja luke

Članstva

Zajednica lučkih uprava Republike Hrvatske (Croatian Association of Port Authorities) 

Zajednica lučkih uprava Republike Hrvatske osnovana je u Splitu 1998. i okuplja šest luka od državnog značaja – luke Rijeka, Ploče, Zadar, Split, Šibenik i Dubrovnik.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Donacije i sponzorstva

Objavljen je JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2016 godini. Natječaj možete preuzeti putem priloga ili putem poveznice

Skip to content