GEOPROMETNI POLOŽAJ LUKE PLOČE

Luka Ploče se nalazi na istočnoj obali Jadranskog mora na lokaciji 43˚ 03′ N i 17˚26′ E te je zbog svoje lokacije od izuzetne važnosti za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine čija se državna granica nalazi samo 25 km od luke Ploče, a također i za partnere iz Srbije i Crne Gore, Mađarske i drugih zemalja Srednje Europe.

POVIJESNI RAZVOJ LUKE PLOČE

Povijesni izvori govore da je zamisao o spajanju Bosne s morem nastala već polovicom 19. stoljeća. Početak gradnje željeznice u BiH počinje međutim tek za vrijeme Austrougarske monarhije 1878. kako bi povezala unutrašnjost s tadašnjom svojom provincijom Dalmacijom.

SLOBODNA ZONA LUKE PLOČE

Gotovo cijelo lučko područje je istovremeno i područje slobodne zone luke Ploče nakon što je 1999. godine Lučkoj upravi Ploče dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske za osnivanje slobodne zone na period od 30 godina.

LUČKI KAPACITETI

Luka u Pločama je luka univerzalne namjene što znači da služi za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu. Unutar same luke postoje područja specijalizirana za opsluživanje pojedinih vrsta tereta.

LUKA METKOVIĆ

Odlukom o osnivanju Lučke uprave Ploče od 18.02.1997. godine, Vlada RH utvrdila je lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Ploče, a koje se sastoji od lučkih bazena Ploče i Metković.
Bazen Metković obuhvaća područje koje se desnom obalom Neretve proteže od mosta do svjetionika Jerkovac,

Skip to content