Sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/2177 оd 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Tekst značajan za EGP) (SL L 307, 23. 11. 2017.,dalje: Uredba 2017/2177) objavljuje se opis uslužnog objekta:

 

Skip to content