Prethodno savjetovanje za radove Jaružanje obale 5 i 7 i prilaznog kanala luci Ploče

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Jaružanja prilaznog kanala luci Ploče (ev. br. INV18/23) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje za radove Izgradnja sunčane (fotonaponske) elektrane Ulaznog terminala luke Ploče

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Izgradnja sunčane (fotonaponske) elektrane Ulaznog terminala luke Ploče (ev. br. FZ01/23) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Lučkoj upravi Ploče 658.534,25 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Lučkoj upravi Ploče, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje u iznosu 658.534,25 kuna za projekt ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na poslovnoj građevini Ulaznog terminala Ploče.

Lučka uprava Ploče projektni partner u sklopu Projekta DIGSEA

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta DIGSEA koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa. Projekt DIGSEA grupira tehničko znanje temeljem nekoliko Interreg IT-HR projekata ...

Lučka uprava Ploče sudionik konferencije “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” u sklopu projekta INTESA

  U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu je u petak održana konferencija pod nazivom “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” (Smart solutions for safer and greener Adriatic), a koja je obuhvatila teme sadašnjih i budućih izazova i prilika u pogledu primjene pametnih informacijskih rješenja za sigurniji i čišći Jadran. Navedena konferencija […]

Prethodno savjetovanje za radove Izgradnje platforme za carinski pregled

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Izgradnje platforme za carinski pregled (ev. br. INV4/22) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje za radove Jaružanje prilaznog kanala luci Ploče

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Jaružanja prilaznog kanala luci Ploče (ev. br. INV3/22) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje za radove Sanacije kolosijeka ranžirne skupine br.2

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Sanacija kolosijeka ranžirne skupine br.2 (ev. br. INV2/22) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti “Opskrba električnom energijom za razdoblje 2022.-2024.”

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti "Opskrba električnom energijom za razdoblje 2022.-2024." (ev. br. N7/21) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Skip to content