Zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete energetski učinkovitom tehnologijom u sklopu projekta SUSPORT

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta SUSPORT koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa. Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura. Jedna od pilot aktivnosti je zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete energetski učinkovitom tehnologijom. Pilot aktivnosti provodit će se na području luke Ploče. Ukupna cijena radova iznosi 642.000,00 kn s uključenim PDV-om, te je Ugovor o izvedbi radova sklopljen 7.5.2021.godine nakon provedenog postupka javne nabave. U skladu s Ugovorom radovi će biti izvršeni unutar  4 mjeseca.

Ovim projektom izrađeno je projektno rješenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete područja unutar luke Ploče na dionicama glavne lučke ceste br.1 i 2, ranžirnih kolosijeka terminala za rasute terete (TRT) i ranžirnih kolosijeka  br.1.

Tehničko rješenje temelji se na dosadašnjim iskustvima te preporukama i proračunima proizvođača opreme za rasvjetu ove vrste objekata, kao i tipizaciji opreme, odnosno estetskim  i ekološkim zahtjevima, vezanim uz smanjenje svjetlosnog zagađenja..

Osnovna svrha instalacije sustava cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila unutar lučkog područja.

Važno je napomenuti kako ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale rasvjete bazirana na staroj tehnologiji živinih izvora svjetlosti i visokotlačnog natrija u reflektorskim jedinicama starosti preko 30 godina, novom rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Glavna lučka cesta br.1 i br.2 sastoje se od 17 + 4 rasvjetna stupa (12 m visine) sa po dva reflektora na bazi visokotlačnog natrija, koja se mijenjaju sa po jednim LED reflektorom po stupu.

Ranžirna grupa br.1 sastoji se od 7 rasvjetnih stupova (18 m visine) sa po 4 reflektora, a ranžirna grupa TRT-a od 2 stupa (18 m visine) sa po 6 reflektora na bazi visokotlačne žive, koji se mijenjaju sa istim brojem LED reflektora.

Projekt također predviđa ugradnju sustava daljinskog upravljanja rasvjetom koji će omogućiti jednostavniju i veću kontrolu potrošnje električne energije.

Postavljanjem novih LED reflektora Lučka uprava Ploče ostvarit će značajne uštede, povećati razinu osvjetljenja i sigurnosti na tim lokacijama. Lučka područja gdje će se izvršiti pilot aktivnosti, od javnog su interesa za lučku zajednicu, a njima upravlja Lučka uprava Ploče te time i odgovara za ekološki osviješteno i efikasnije funkcioniranje luke Ploče.

SC sastanak za MultiAPPRO i zajednički ITN i AdriLon sastanak

SC sastanak za projekt MultiAPPRO i zajednički sastanak dviju intermodalnih mreža – ITN i AdriLon, održani su 11. i 12. veljače 2020. u prostorijama Lučke uprave Ploče. Glavne teme zajedničkog sastanka ITN-a i AdriLon-a bile su: sheme ulaganja i financiranja za transportni sektor te procjena različitih programa ulaganja i financiranja za transportni sektor i potencijalne preporuke.

V. sastanak partnera i III. sastanak mreže stručnjaka za razvoj intermodalnog prijevoza

#LučkaUpravaPloče u svojstvu projektnog partnera sudjelovala je na V. sastanku partnera i III. sastanku mreže stručnjaka za razvoj intermodalnog prijevoza (eng. #Intermodal #Transport #Network) u sklopu projekta Project Multiappro. Sastanak je održan 28. i 29. listopada u prostorijama domaćina – Codognotto grupe.

Tijekom prvog dana od strane partnera predstavljene su aktivnosti projekta i sam napredak u realizaciji aktivnosti definiranih projektom #multiAPRO. U sklopu sastanka mreže stručnjaka tijekom drugog dana održan je okrugli stol po pitanju sigurnosti i osiguranju (#security and #safety ) u lukama, te logističkim lancima intermodalnog prijevoza, glavnim problemima i rješenjima istih. U sklopu #sigurnosti raspravljalo se je informacijskoj sigurnosti (#InformationSecurity i kibernetičkoj sigurnosti (#CyberSecurity) s ciljem osiguranja lučkih informacijskih sustava u svakodnevnom poslovanju.

#ADRION #Interreg #transportperformance #promotion #measures #workinprogress #eu #project #Codognotto
#ppa #PortOfPloče #PCS #IT #ICT #ports

Pametna platforma za teretni promet u fokusu sastanka projekta Transpogood u Pločama

Od 9. do 11. srpnja 2019. godine održan je u Pločama, u organizaciji Lučke uprave Ploče, sastanak partnera u sklopu projekta TRANSPOGOOD, na kojem su sudjelovali i predstavnici Istarske razvojne agencije.

Projekt TRANSPOGOOD – Transport of goods platform, ukupne vrijednosti 8,8 milijuna kuna, financira se u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska te ima za cilj poticati integrirani pristup u razvoju kanala i pametnih mreža u transportu roba u prekograničnom području, a konkretan rezultat projekta bit će izrada jedne zajedničke digitalne platforme, koja će poduzetnicima u sektoru prometa i logistike omogućiti optimizaciju resursa, s naglaskom na kombinaciju pomorskog i cestovnog teretnog prometa u prekograničnom području Italije i Hrvatske.

Direktor IDA-e, dr.sc Boris Sabatti naglasio je kako je projekt prilika i za jačanje konkurentnosti istarskih poduzetnika i obrtnika te međunarodnu suradnju Istarske županije u domeni transporta roba, prometa i logistike, obzirom da će nova digitalna platforma služiti kao dobar alat za informiranje i kalkulaciju mogućnosti po pitanju najefikasnijih i najisplativijih te okolišno najprihvatljivijih rješenja u prometu roba u prekograničnom području Italije i Hrvatske.

Predstavnici Lučke uprave Ploče predstavili su vlastite djelatnosti te istaknuli kako će se tijekom rujna 2019. godine upravo u Luci Ploče testirati novi digitalni alat, osmišljen u suradnji hrvatskih i talijanskih partnera projekta.

ZAVRŠENA OBNOVA TANKERSKOG VEZA U LUCI PLOČE

Prije desetak dana završeni su svi radovi na obnovi oštećenog tankerskog veza u luci Ploče. Kao što je poznato u kolovozu 2018. godine prilikom uplovljavanja tankera STI POPLAR na tankerski vez u luci Ploče došlo je do snažnog udara broda u utvrdicu na tankerskom vezu pri čemu je utvrdica u potpunosti uništena, zbog čega je tankerski vez bio izvan upotrebe skoro tri mjeseca. Uslijed ovog neželjenog događaja u početku je bio u potpunosti prekinut promet naftnih derivata preko luke Ploče. Nakon djelomične obnove tankerskog veza od studenog 2018. godine promet se odvija u smanjenom obujmu.

Lučka uprava Ploče koja skrbi o lučkoj infrastrukturi odmah je nakon oštećenja tankerskog veza poduzela sve potrebne aktivnosti kako bi se što prije sanirala nastala šteta i uspostavio promet tekućih tereta preko luke Ploče. U tom smislu sa građevinskom tvrtkom „POMGRAD INŽENJERING“ d.o.o. iz Splita ugovoreno je izvođenje radova koji su obuhvaćali uklanjanje urušene betonske utvrdice, obnovu pretakačke platforme i izgradnju nove utvrdice. Radi se o iznimno složenim građevinskim radovima koji podrazumijevanju specijalistička znanja i vještine o pomorskoj gradnji. Ukupni trošak obnove oštećenog tankerskog veza koji obuhvaća projektiranje, nadzor, izvođenje radova i opremanje iznosi oko 12,5 milijuna kuna. Sada, nakon što su završeni svi radovi uspostaviti će se normalno odvijanje prometa tekućih tereta preko luke Ploče te će luka prihvaćati tankere iste veličine kao i prije pomorske nezgode.

„Iznimno smo zadovoljni kvalitetom i dinamikom izvedenih radova kao i činjenicom da će se nakon završene obnove oštećenog tankerskog veza u potpunosti normalizirati promet naftnih derivata preko luke Ploče, na zadovoljstvo svih korisnika luke kao i gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj i susjednim državama“, istaknuo je dr.sc. Tomislav Batur, ravnatelj Lučke uprave Ploče.

OTVOREN NOVI ULAZNI TERMINAL U LUKU PLOČE

Lučka uprava Ploče, prošli je tjedan pustila u rad novi Ulazni terminal u luku Ploče. Investicija je to vrijedna oko 86 milijuna kuna sa PDV-om, koja je financirana iz kredita Svjetske banke i proračuna Republike Hrvatske u okviru Projekta Integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Radove je izvela zajednica ponuditelja u sastavu: Mucić&Co.d.o.o., Vijadukt d.d., i GK Grupa d.o.o. Kompleks Ulaznog terminala u luku sastoji se od; nastavka brze ceste u luku, parkirališta za vozila u dolasku i odlasku iz luke, upravne zgrade i kontrolnog punkta sa graničnim prijelazom.

Nastavak brze ceste spaja glavnu lučku cestu br.2. sa brzom cestom koja povezuje luku Ploče sa autocestom A1. Ukupna dužina prometnice iznosi cca. 320 metara sa svom potrebnom infrastrukturom. Objekt upravne zgrade obuhvaća prostorije za službe Lučke uprave, carine i policije kao i prostorije za obavljanje komercijalnih djelatnosti poput agencija i špedicije te manjim dijelom za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Korisna površina upravne zgrade iznosi cca. 4000 metara četvornih.

Parkirališni prostor obuhvaća vanjsko parkiralište za vozila u dolasku, površine 28,500 m2 i unutarnje parkiralište za vozila u odlasku, površine 17,800 m2. Riječ je o suvremenom parkirališnom prostoru sa svom potrebnom infrastrukturom, uključujući i IT sustav za kontrolu, nadzor i naplatu parkinga. Cjelokupna površina Ulaznog terminala obuhvaća oko 50000 m2.

Namjera je Lučke uprave da se cjelokupni Ulazni terminal stavi u potpunu funkciju postupno. Prva faza podrazumijeva puštanje u rad kontrolnog punkta sa graničnim prijelazom te vanjskog i unutarnjeg parkirališta. Nakon toga, slijedi useljavanje službi Lučke uprave, carine i policije kao i koncesioniranje uredskih i ugostiteljskih sadržaja.

„Ulazni terminal u luku Ploče je suvremeni automatizirani terminal koji će unaprijediti prometne tijekove i optimizirati poslovne procese na zadovoljstvo svih korisnika luke i članova lučke zajednice“, istaknuo je dr.sc. Tomislav Batur, ravnatelj Lučke uprave Ploče, te najavio skoro puštanje u rad i novog terminala za rasute terete, što će uvelike poboljšati konkurentnost luke Ploče i njeno pozicioniranje kao bitne sredozemne luke i ulaznih vrata za Vc europski prometni koridor.

Skip to content