REAKCIJA NA KONTINUIRANO ORKESTRIRANO BLAĆENJE USTANOVE LUČKE UPRAVE PLOČE

Najnoviji uradak koji je objavljen na lokalnom portalu www.rogotin.hr 20. srpnja 2016. te u „Slobodnoj Dalmaciji“ 23. srpnja 2016., a u kojem se bez ikakvog argumenta utvrđuje „kontinuitet lošeg rada u instituciji Lučke uprave Ploče“, predstavlja nastavak orkestriranog blaćenja rada ustanove koja je uvijek bila spremna odgovoriti na bilo koji upit te dostaviti sve informacije o svojim aktivnostima, posebno onima koje se odnose na implementaciju razvojnog projekta Integracije trgovine i transporta, koji u luci Ploče traje od 2006. godine.

Međutim, očito je da osobi koja, koristeći interne dokumente Lučke uprave Ploče,  piše ove članke, više odgovara oblikovanje informacija prema svom cilju – ocrniti rad aktualnog rukovodstva i svih djelatnika Lučke uprave Ploče koji su svjesni svoje odgovornosti da moraju raditi u zaštiti javnog interesa i valorizaciji potencijala lučkih resursa u Pločama. Kako se može vidjeti, niti jedan uradak, sukladno postulatima novinarstva i Zakona o medijima, nije ponudio priliku rukovodstvu Lučke uprave Ploče da iznese stvarne činjenice i objasni eventualna pitanja o pojedinim komponentama Projekta. Nadalje, svi dosadašnji pokušaji izmišljanja tobože kriminalnih radnji rezultirali su neuspjehom jer su izvidi i provjere nadležnih institucija Republike Hrvatske utvrdili neutemeljenost optužbi.

 

Lučka uprava Ploče

Po pitanju ocjene realizacije Projekta, za Lučku upravu Ploče jedino su od značaja službeni stavovi od strane relevantnih institucija, poput:

  • Pozitivnih ocjena o realizaciji Projekta tijekom redovnih posjeta i izvještavanja prema predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Svjetske banke i Ministarstva financija;
  • Zaključka Vlade Republike Hrvatske sa 18. sjednice od 4. svibnja 2016. kojim je dana pozitivna ocjena Projektu;
  • Pisma regionalnog direktora Svjetske banke Ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske od 24. svibnja 2016. godine o uspješno završenom projektu u Pločama.

U mandatu ovog rukovodstva, na sjednicama Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, tijela koje upravlja Lučkom upravom Ploče i čije sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog vijeća, prezentirana je detaljna analiza svih projektnih komponenti. Lučka uprava Ploče više od dvije godine redovno, svaka dva mjeseca, o realizaciji svih komponenata Projekta detaljno izvještava Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo financija i Svjetsku banku. Svakako da će i u budućnosti Lučka uprava transparentno iznositi sve zatražene podatke, informacije i dokumente, uključujući studije opravdanosti za Projekt, projektnu i izvedbenu dokumentaciju, kao i sve aspekte ugovora o građenju po svim investicijama.

Doista, svi objektivni mogu znati i vidjeti, pa čak i autor uradaka koji svakodnevno prolazi pokraj područja realizacije komponenti Projekta, da su sve investicije praktično završene, građevine Ulaznog terminala i Terminala za rasute terete su preuzete od Izvođača te su u tijeku samo otklanjanja manjih nedostataka, što je u skladu sa ugovornim odredbama. Potrebno je naglasiti da su gotovo sve projektne komponente (Terminal za rasute terete, prometnice i skladišne površine, zaštitna građevina-điga, sustavi odvodnje, željeznički kolosijeci, lučki informacijski sustav…) završene ispod ugovorene cijene građenja, dok će jedino kod Ulaznog terminala vrijednost radova nadmašiti ugovorni iznos za približno 2%, i to zbog nedovoljne detaljnosti projektne dokumentacije.

Svakom objektivnom je razumljivo da Lučka uprava Ploče nije prouzrokovala nikakve štete lučkoj zajednici zbog činjeničnog kašnjenja u realizaciji gradnje najvažnijih komponenti Projekta u odnosu na terminske odredbe iz ugovora o građenju. Naime, na jesen 2016. očekuje se primopredaja Terminala za rasute terete između Lučke uprave Ploče i „Luke Ploče“ dd, ali će operativnost Terminala uslijediti nakon što „Luka Ploče“ dd nabavi potrebnu opremu, na što Lučka uprava ne može direktno utjecati, niti je kašnjenjem u realizaciji izgradnje infrastrukture ičim omela „Luku Ploče“ dd u procesu nabave opreme. Dapače, Lučka uprava je učinila sve da određenim izmjenama tijekom građenja u odnosu na projektnu dokumentaciju, zbog potrebe usklađivanja infrastrukture sa zahtjevima prekrcajne opreme, osigura da terminal u konačnici bude funkcionalniji i konkurentniji.

Nadalje, tehnički pregled i operativnost Ulaznog terminala uslijedit će nakon izgradnje spojne ceste koja ulazni punkt spaja sa čvorom autoceste kao i ceste i nadvožnjaka koji vodi prema gradu, čije izgradnje su u nadležnosti „Hrvatskih autocesta“ te Lučka uprava Ploče također ne može formalno utjecati na izvođača tih radova, iako kontinuirano komunicira sa „Hrvatskim autocestama“, u svrhu ukazivanja važnosti što skorijeg završetka njihove investicije.

Rukovodstvo Lučke uprave Ploče je, nakon dosadašnjih ignoriranja slično intoniranih uradaka, prisiljena prezentirati stvarne činjenice te smatra da je u ovom očitovanju ponudilo barem dio dokaza o neutemeljenosti konstrukcija koje isti autor objavljuje već duže vrijeme. U slučaju nastavka ovakvih neutemeljenih optužbi i konstrukcija, kojima možemo pretpostaviti izvor i cilj, biti ćemo prisiljeni iskoristiti sve druge pravne mogućnosti u cilju zaštite integriteta i dostojanstva institucije koja već 20 godina djeluje u Pločama u interesu luke Ploče i cijele lučke zajednice, jedinice lokalne i regionalne uprave i Republike Hrvatske.

Ravnatelj:
Svemir Zekulić

Skip to content