Projekt ADRISTARTER unutar poziva IPA Adriatic CBC

adristarter-picture-1Projekt ADRISTARTER (Advanced Development of macroRegional Infrastructures and Services for Transport and Accessibility of Residents, Tourists and Enterprises) je nastavak i kapitalizacija dosad uspješno provedenih projekata unutar inicijalnog poziva IPA Adriatic CBC uključujući projekte INTERMODADRIA i APC u kojima je sudjelovala Lučka uprava Ploče.

Cilj projekta ADRISTARTER je učvrstiti i objedinit pouzdane i integrirane transportne sustave razvojem novih sustava i modernizacijom postojećih multimodalnih infrastruktura i usluga s osobitim naglaskom na poboljšanu integraciju u logističke lance pomorskih pravaca na obalama Jadranskog mora kao i kvalitetniju suradnju luka Ortona – Ploče.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.160.400,00 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu. Dio sredstava koji se odnosi na Lučku upravu Ploče iznosi 160.000,00 EUR.

Vodeći partner na projektu je Regija Abruzzo iz Italije, a ostali partneri su razna tijela iz Hrvatske, Italije, te Bosne i Hercegovine. Realizacija projekta planirana je na 8 mjeseci od početka projekta.

Prioritet projekta je ostvarivanje trajektnih linija Ortona – Ploče te razvoj standarda i procedura kao preduvjet zelenog, pristupačnog, te integriranog transporta temeljenog na pametnoj razmjeni informaciju putem razvijenih informacijskih sustava i rješenja temeljenih na tehnikama skupnog prikupljanja podataka (Crowdsensing) s ciljem njihove obrade i razmjene s ostalim lukama.

Promocija projekta CARICA u Luci Bar

Predstavnici Lučke uprave Ploče, na čelu s ravnateljem g. Svemirom Zekulićem, prisustvovali su na konferenciji u Baru, Crna Gora, gdje je održana prezentacija Projekta CARICA, u sklopu IPA Adriatic europskog Programa prekogranične suradnje, u kojem kao projektni partner u sudjeluje i Lučka uprava Ploče.

Projekt CARICA (Capitalization of Adriatic-Ionian reliable intermodal connections to support the EUSAIR action plan) je nastavak i kapitalizacija dosad uspješno provedenih projekata unutar inicijalnog poziva IPA Adriatic CBC, uključujući i projekt INTERMODADRIA, u kojem je sudjelovala Lučka uprava Ploče. Cilj tog projekta je povećanje konkurentnosti međuobalnog povezivanja (Short Sea Shipping) i intermodalnih prijevoznih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana, s osobitim naglaskom na integraciju u logističke lance pomorskih pravaca na obalama Jadranskog i Jonskog mora. Ukupna vrijednost ovog projekta je 818.667,50 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu. Dio sredstava koji se odnosi na Lučku upravu Ploče iznosi 90.000,00 EUR. Vodeći partner na projektu je Rete Autostrade Mediterranee Spa. (RAM) iz Italije, a ostali partneri su razna tijela iz Hrvatske, Italije, Grčke i Crne Gore. Realizacija projekta planirana je na 7 mjeseci od početka projekta.

Ravnatelj Lučke uprave Ploče za prisutne je održao je prezentaciju dosadašnjeg i budućeg planiranog razvoja luke Ploče, nakon čega su uspostavljeni brojni kontakti s predstavnicima ostalih jadranskih i jonskih luka, što potencijalno može rezultirati konkretnom suradnjom na budućim EU projektima.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnci svih projektnih partnera, koji su izložili rezultate realizirane tijekom trajanja Projekta, kao i nositelji projekta CAPTAIN, koji se realizira između partnera koji također pripadaju području Jadrana.

Na osnovu već uspostavljenih kontakata sa raznim lukama iz područja Jadrana te koristeći stečena iskustva iz prethodno realiziranih projekta, Lučka uprava Ploče i u budućnosti planira sudjelovati u projektima koji se financiraju iz Europskih fondova, pri čemu će nastojati inicirati projektne ideje i pri tome surađivati sa predstavnicima dionika cijele lučke zajednice, te jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Projekt CARICA Lučke uprave Ploče

Projekt CARICA (Capitalization of Adriatic-Ionian reliable intermodal connections to support the EUSAIR action plan) je nastavak i kapitalizacija dosad uspješno provedenih projekata unutar inicijalnog poziva IPA Adriatic CBC, uključujući i projekt INTERMODADRIA, u kojem je sudjelovala Lučka uprava Ploče. Cilj tog projekta je povećanje konkurentnosti međuobalnog povezivanja (Short Sea Shipping) i intermodalnih prijevoznih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana, s osobitim naglaskom na integraciju u logističke lance pomorskih pravaca na obalama Jadranskog i Jonskog mora.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 818.667,50 EUR, od čega je 85% financirano iz EU fondova, a 15% sufinanciraju partneri na projektu. Dio sredstava koji se odnosi na Lučku upravu Ploče iznosi 90.000,00 EUR.

Vodeći partner na projektu je Rete Autostrade Mediterranee Spa. (RAM) iz Italije, a ostali partneri su razna tijela iz Hrvatske, Italije, Grčke i Crne Gore. Realizacija projekta planirana je na 7 mjeseci od početka projekta.
Rezultati projekata su studijska dokumentacija i stvaranje dodatne vrijednosti na prethodno završenom projektu. Posebna pažnja biti će posvećena kreiranju jedinstvenog kataloga uskih grla, bilo da se radi o administrativnim, pravnim, financijskim, organizacijskim ili tehnološkim barijerama intermodalnom transportu.

Skip to content