Lučka uprava Ploče radi na osiguranju energetske neovisnosti objekta i doprinosi u borbi protiv klimatskih promjena

U doba rastuće svijesti o klimatskim promjenama, potrebe za održivim poslovanjem ali i smanjenjem troškova poslovanja, Lučka uprava Ploče prepoznala je važnost prelaska na obnovljive izvore energije s posebnim naglaskom na solarnu energiju.

Upravo iz navedenih razloga, odlučili smo izgraditi sunčanu elektranu priključne snage 175 kW električne energije.

Fotonaponski moduli su postavljeni na ravnom krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče, na odgovarajućim metalnim nosačima tako da su nagnuti pod kutom od 10° u odnosu na horizontalnu plohu. Razmak između fotonaponskih modula je minimalan i određen tako da se optimalno iskoristi raspoloživa ploha.

Instalirana su ukupno 332 fotonaponskih modula od monokristalnog silicija nazivne snage 575Wp što daje ukupnu instaliranu snagu od 190,9 kWp.

Praćenje rada cjelokupnog fotonaponskog sustava omogućeno je preko WLAN sučelja ili Ethernet vezom, što rezultira bitno jednostavnijim, robusnijim i kvalitetnijim sustavom za nadzor rada fotonaponskog sustava.

Ugovor o izgradnji sunčane elektrane potpisan je sredinom srpnja 2023. godine s društvom PRODITUS d.o.o., nakon prethodno provedenog javnog natječaja. Ugovorena vrijednost radova iznosi 167.766,50 € bez PDV-a.

Lučka uprava Ploče aplicirala je na javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući da je ispunila sve tražene uvijete i dostavila svu potrebnu dokumentaciju Lučka uprava Ploče potpisala je ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond sudjeluje sredstvima pomoći u ovom projektu najviše u iznosu od 658.535,25 KN (87.408 EUR).

Izvođenje radova je započelo u siječnju 2024. godine, te su isti završeni u ugovorenom roku. Nakon što su napravljena sva završna izvješća i elaborati koji su odobreni od strane HEP-a, sunčana elektrana puštena je u probni rad. Procjenjuje se kako bi godišnja proizvodnja električne energije iz fotonaponskog sustava mogla iznositi oko 252.917,00 kWh.

Procjenjuje se da će solarna elektrana pokriti 35 do 40% potreba za električnom energijom na ulaznom terminalu luke Ploče gdje su uz Lučku upravu Ploče smješteni pomorski granični prijelaz za promet putnika i roba, Služba za RGP Luka Ploče Carinskog ureda Ploče, policija te otpremnici.

U mjesecima kada proizvodnja električne energije prelazi potrošnju samog objekta, sav višak električne energije koju proizvede ova solarna elektrana bit će predan u javnu elektroenergetsku mrežu.

Postizanjem ovakve energetske neovisnosti osigurava se otpornost na ekonomske rizike povezane s nestabilnosti cijena energenata na tržištu.

Solarni sustavi su ekološki prihvatljivi jer proizvode čistu energiju bez emisija stakleničkih plinova, stoga će implementacijom ovog sustava Lučka uprava Ploče smanjiti svoj ekološki otisak za 36,39 tisuća tona CO2 godišnje, čemu će pridonijeti zaštiti okoliša, a time ujedno odražati opredjeljenje za održivost i društveno odgovorno poslovanje.

Ovaj projekt neće samo osigurati energetsku neovisnost objekta, već će doprinijeti i globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

U posljednjih nekoliko godina Lučka uprava Ploče se usredotočila na razvoj kulture brige o okolišu, poštivanjem visokih standarda očuvanja okoliša, implementacijom zelenih tehnologija i smanjivanje ovisnosti o drugim izvorima energije što značajno pridonosi energetskoj tranziciji i ostvarivanju postavljenih energetskih i klimatskih ciljeva.

Lučka uprava Ploče sudionik konferencije “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” u sklopu projekta INTESA

 

U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu je u petak održana konferencija pod nazivom “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” (Smart solutions for safer and greener Adriatic), a koja je obuhvatila teme sadašnjih i budućih izazova i prilika u pogledu primjene pametnih informacijskih rješenja za sigurniji i čišći Jadran.

Navedena konferencija organizirana je u okviru projekta INTESA – Improving Maritime Transport Efficiency and Safety in Adriatic kojim će biti uspostavljena mreža između nacionalnih pomorskih administracija Hrvatske i Italije te najvažnijih lučkih uprava na Jadranskom moru.

Na konferenciji, na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatskog hidrografskog instituta, tvrtke Plovput, ostalih hrvatskih i talijanskih lučkih uprava te lučkih kapetanija i VTS centara, sudjelovala je i Lučka uprava Ploče.

Naglasak konferencije je stavljen na digitalne javne usluge, važnost pomorske meteorologije i hidrografije za sigurnost plovidbe te na primjenu pametnih informacijskih i tehničkih rješenja u hrvatskim i talijanskim morskim lukama.

Lučka uprava Ploče održala je prezentaciju o svojim pilot aktivnostima u sklopu projekta INTESA na temu Dizajna i razvoja informacijskih sustava na području luke Ploče. U sklopu INTESA projekta Lučka uprava Ploče integrirat će Lučki informacijski sustav (PCS) s nacionalnim sustavom CIMIS s ciljem razmjene informacija u pomorskom poslovanju, a pak temeljem definiranih odredbi i standarda u sklopu razvoja nacionalnog Lučkog informacijskog sustava (nPCS). Informacije razmijenjene između sustava PCS i CIMIS će se dalje na lokalnoj razini razmijeniti s postojećim sustavima koji se koriste od strane korisnika na području luke Ploče.

 Također je predstavljen opis budućih radnji s ciljem daljnjeg unaprjeđenja i ubrzanja administrativnih postupaka u hrvatskim i talijanskim morskim lukama, kao i podizanje sigurnosti na području istih te su ujedno prezentirane postojeće aktivnosti hrvatskih i talijanskih projektnih partnera.

Cilj INTESA projekta, čija je ukupna vrijednost 2.896.480,00 eura, od čega 85 posto sufinancira Europska unija, usklađivanje je i optimizacija procedura čitavog procesa pomorskog prometa u svrhu učinkovitijeg i sigurnijeg lučkog te pomorskog prometnog sustava.

Projekt je započeo u siječnju 2019. godine, a predviđeni završetak je krajem lipnja ove godine i u tom razdoblju Lučka uprava Ploče imala je 250.000,00 eura od čega 85% financira Europska unija aok je 15% osigurano iz državnog proračuna.

Poveznica na originalan članak: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske – Održana nacionalna konferencija “Pametna rješenja za sigurniji i čišći Jadran” (gov.hr)

IDA domaćin sastanka 8 partnera projekta TRANSPOGOOD

TRANSPOGOOD  (TRANSPORT OF GOODS PLATFORM) projekt je koji povezuje osam partnera iz Hrvatske i Italije koji 18 mjeseci rade na unaprjeđenju kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i obalnog transporta.
Ovaj je projekt vrijedan 1,2 milijuna eura i financira se iz prekograničnog programa Italija-Hrvatska. Trenutno se predstavnici partnerskih organizacija nalaze na sastanku projektnih partnera u Istarskoj razvojnoj agenciji u Puli i predstavljaju do sad ostvarene rezultate, ali i svoje planove za daljnji rad na projektu.
Projekt promovira multimodalnost i korištenje održivih načina prijevoza dobara, što je od velike važnosti za Italiju i Hrvatsku i odnose između ovih dviju zemalja povezanih morem i pomorskim trgovinskim putovima.
Hrvatski partneri na projektu uz IDA-u  jesu Klaster intermodalnog prijevoza kao nositelj, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Zadar, a iz Italije  Consorzio Formazione Logistica Intermodale – CFLI, Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto – Unioncamere del Veneto , Agenzia di Sviluppo,  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chietti te Elevate.

Službeno je započeo projekt “MultiAPPRO”

Dana 05.04.2018. službeno je započeo međunarodni projekt naziva MultiAPPRO – Multidisciplinarni pristup i rješenja u razvoju intermodalnog prijevoza u regiji. Projekt je započeo tzv. Kick-off meetingom kojeg su služebeno otvorili g. Anđelko Petrinić, pomoćnik Ministra mora, prometa i infrastrukture te g. Marijan Cukrov, Ravnatelj Klastera intermodalnog prijevoza. Sa Hrvatske strane partner u projektu uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Klaster intermodalnog prijevoza je i Lučka uprava Ploče, na čelu s g. Tomislavom Baturom. Ostali partneri u projektu su: RAM- Rete Autostrade Mediterranee Spa, Italija, Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenija, Luka Bar Akcionarsko Društvo, Crna Gora, Institute of Transport, Albanija, F.lli CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO GIANFRANCO &C. – S.N.C., Italija, National Technical University in Athens i PIRAEUS PORT AUTHORITY SA, Grčka.

 

Ulaganja u prometnu infrastrukturu zahtijevaju izuzetna financijska ulaganja. To su kapitalni projekti u kojima je racionalizacija troškova ključ za buduću konkurentnost prometnog pravca. MultiAPPRO projekt će stoga stvoriti model kojim će se moći mjeriti učinak svakog novog ulaganja, u odnosu na postojeću situaciju, na jednostavan i logičan način. Stoga će biti moguće postaviti ciljeve i racionalne odluke o budućim ulaganjima u intermodalnu infrastrukturu na području cijele jadransko-jonske regije. Očekivani rezultati projekta uključuju razvoj mreža koje podržavaju transnacionalnu suradnju: Mreža intermodalnog prometa, Mreža promocije, uključujući Akcijski plan promocije Međuobalnog prometnog povezivanja (SSS) i razvoj Autocesta mora (MoS) te Strategiju o učincima prijevoza. Mreža intermodalnog prijevoza će biti sastavljena od predstavnika partnera, nacionalnih vlasti i stručnjaka koji rade na aktivnostima za unaprjeđenje regionalnog i međunarodnog intermodalnog prometa, a mreža promocije će poticati uspostavu novih promocijskih centara i koordinirati ih s radom već postojećih centara unutar Europske mreže međuobalnog prometnog povezivanja.

 

Ukupan proračun projekta iznosi 1.177.060,00 EUR, od čega proračun Lučke uprave Ploče iznosi 125.140,00 EUR.

ODRŽAN KICK-OFF SASTANAK PROJEKTA „ADRIPASS“

U Trstu se od 31.01. do 01.02.2018. godine održao kick-off sastanak projekta ADRIPASS, u kojem je Lučka uprava Ploče jedan od projektnih partnera.

Pored Lučke uprave Ploče, ostali projektni partneri Centralna Europska inicijativa – CEI (Italija) kao vodeći partner, Institut za transport i logistiku – ITL (Italija), SEETO (Srbija), AUTH (Grčka), Luka Kopar (Slovenija), Luka Durres (Albanija), Luka Bar (Crna Gora) i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora (Bosna i Hercegovina).

Osnovni cilj ovog projekta je identifikacija i uklanjanje administrativnih uskih grla transportne infrastrukture koja uzrokuju poteškoće u cijelom logističkom lancu. Nadalje, cilj projekta je pojednostavljenje robnih tokova u jadransko-jonskoj regiji putem identifikacije potrebnih mjera za djelovanje.

Trajanje projekta je 18 mjeseci, a ukupni budžet je 1.462.373,50 EUR, od čega Lučka uprava Ploče ima na raspolaganju 128.200,00 EUR.

Skip to content