Prethodno savjetovanje za radove Zamjene TS br. 2 u luci Ploče

EVIDENCIJSKI BROJ: INV17/24

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Zamjena TS br. 2 u luci Ploče (ev. br. INV17/24) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ovo prethodno savjetovanje traje zaključno do 28.05.2024. godine, te Vas molimo da sve primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koja je objavljena dostavite na e-mail adresu navedenu u Dokumentaciji o nabavi ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

 

Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te o provedenom prethodnom istraživanju izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Lučka uprava Ploče radi na osiguranju energetske neovisnosti objekta i doprinosi u borbi protiv klimatskih promjena

U doba rastuće svijesti o klimatskim promjenama, potrebe za održivim poslovanjem ali i smanjenjem troškova poslovanja, Lučka uprava Ploče prepoznala je važnost prelaska na obnovljive izvore energije s posebnim naglaskom na solarnu energiju.

Upravo iz navedenih razloga, odlučili smo izgraditi sunčanu elektranu priključne snage 175 kW električne energije.

Fotonaponski moduli su postavljeni na ravnom krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče, na odgovarajućim metalnim nosačima tako da su nagnuti pod kutom od 10° u odnosu na horizontalnu plohu. Razmak između fotonaponskih modula je minimalan i određen tako da se optimalno iskoristi raspoloživa ploha.

Instalirana su ukupno 332 fotonaponskih modula od monokristalnog silicija nazivne snage 575Wp što daje ukupnu instaliranu snagu od 190,9 kWp.

Praćenje rada cjelokupnog fotonaponskog sustava omogućeno je preko WLAN sučelja ili Ethernet vezom, što rezultira bitno jednostavnijim, robusnijim i kvalitetnijim sustavom za nadzor rada fotonaponskog sustava.

Ugovor o izgradnji sunčane elektrane potpisan je sredinom srpnja 2023. godine s društvom PRODITUS d.o.o., nakon prethodno provedenog javnog natječaja. Ugovorena vrijednost radova iznosi 167.766,50 € bez PDV-a.

Lučka uprava Ploče aplicirala je na javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući da je ispunila sve tražene uvijete i dostavila svu potrebnu dokumentaciju Lučka uprava Ploče potpisala je ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond sudjeluje sredstvima pomoći u ovom projektu najviše u iznosu od 658.535,25 KN (87.408 EUR).

Izvođenje radova je započelo u siječnju 2024. godine, te su isti završeni u ugovorenom roku. Nakon što su napravljena sva završna izvješća i elaborati koji su odobreni od strane HEP-a, sunčana elektrana puštena je u probni rad. Procjenjuje se kako bi godišnja proizvodnja električne energije iz fotonaponskog sustava mogla iznositi oko 252.917,00 kWh.

Procjenjuje se da će solarna elektrana pokriti 35 do 40% potreba za električnom energijom na ulaznom terminalu luke Ploče gdje su uz Lučku upravu Ploče smješteni pomorski granični prijelaz za promet putnika i roba, Služba za RGP Luka Ploče Carinskog ureda Ploče, policija te otpremnici.

U mjesecima kada proizvodnja električne energije prelazi potrošnju samog objekta, sav višak električne energije koju proizvede ova solarna elektrana bit će predan u javnu elektroenergetsku mrežu.

Postizanjem ovakve energetske neovisnosti osigurava se otpornost na ekonomske rizike povezane s nestabilnosti cijena energenata na tržištu.

Solarni sustavi su ekološki prihvatljivi jer proizvode čistu energiju bez emisija stakleničkih plinova, stoga će implementacijom ovog sustava Lučka uprava Ploče smanjiti svoj ekološki otisak za 36,39 tisuća tona CO2 godišnje, čemu će pridonijeti zaštiti okoliša, a time ujedno odražati opredjeljenje za održivost i društveno odgovorno poslovanje.

Ovaj projekt neće samo osigurati energetsku neovisnost objekta, već će doprinijeti i globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

U posljednjih nekoliko godina Lučka uprava Ploče se usredotočila na razvoj kulture brige o okolišu, poštivanjem visokih standarda očuvanja okoliša, implementacijom zelenih tehnologija i smanjivanje ovisnosti o drugim izvorima energije što značajno pridonosi energetskoj tranziciji i ostvarivanju postavljenih energetskih i klimatskih ciljeva.

Projekt MILEPORT sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska

Projekt MILEPORT ”Improving the last MILE accessibility of Adriatic PORTs” sufinanciran iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2021-2027

KONTEKST I CILJEVI

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu dostupnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u dotične gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova.

Kako bi se postigla bolja dostupnost, nužna je suradnja partnera s obje obale Jadranskog mora jer su problemi zajednički, a obuhvaćene operativne teme se ne mogu rješavati na lokalnoj razini s obzirom na globalnu prirodu transportnih tokova.

Zbog toga je ključna suradnja između prijevoznika kao ključnih aktera u logističkom lancu što doprinosi ukupnoj učinkovitosti multimodalne povezanosti i poboljšanju dostupnosti posljednje milje jadranskih luka i jačanje teritorijalne kohezije.

OČEKIVANI REZULTATI

U sklopu MILEPORT-a projekta Lučka uprava Ploče aktivno će doprinositi svim aktivnostima. Pridonijet će razvoju strategije i akcijskih planova za poboljšanje pristupačnosti jadranskih luka primjenom IKT inovativnih rješenja s posebnim naglaskom na razvoj sustava rezervacija vozila i unapređenja IKT alate za upravljanje prometnim tokovima i protokom roba, a kojima će biti osnova Lučki informacijski sustav (PCS). Lučka uprava Ploče sudjelovat će i u zajedničkom projektiranju i testiranju zajedničkih IKT pilot aktivnosti.

Lučka uprava Ploče u sklopu pilot aktivnosti izvšit će nadogradnju Lučkog informacijskig sustava, kao i podsustave koji uključuje CCTV podsustav i sustav tehničke zaštite i kontrole pristupa. CCTV sustav će biti nadograđen video kamerama i dijelom tehničkog sigurnosnog sustava za analitiku koja mora biti sposobnost prepoznavanja kodova kontejnera. Podaci ce biti razmijenjeni putem API-a prema postojećim sustavim koji egzistiraju na lukom području (TOS-PCM sustav Luke Ploče itd.). Analitički sustavi koristit će se u postupcima koji su osnova za funkcioniranje ulaznog terminala luke Ploče.

Uključenost lučkih dionika osigurat će se u svim fazama projekta.

Voditelj projekta: Port Network of the Eastern Adriatic Sea.
Projektni partneri: North Adriatic Sea Port Authority – Ports of Venice and Chioggia (IT), Port of Ravenna Authority (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), Southern Adriatic Sea Port Authority (IT), Lučka uprava Rijeka (HR), Lučka uprava Zadar (HR), Lučka uprava Ploče (HR)

Trajanje projekta : 30 mjeseci (01.02.2024 -31.07.2026.)
Ukupni proračun : € 2.575.574,60
Budžet Lučke uprave Ploče: € 299.988,60
Zemlje: Italija i Hrvatska

Skip to content