Prethodno savjetovanje za radove Jaružanje obale 5 i 7 i prilaznog kanala luci Ploče

EVIDENCIJSKI BROJ: INV18/23

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Jaružanja obale 5 i 7 i prilaznog kanala luci Ploče (ev. br. INV18/23) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ovo prethodno savjetovanje traje zaključno do 25.01.2023. godine, te Vas molimo da sve primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koja je objavljena dostavite na e-mail adresu navedenu u Dokumentaciji o nabavi ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te o provedenom prethodnom istraživanju izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje za radove Izgradnja sunčane (fotonaponske) elektrane Ulaznog terminala luke Ploče

EVIDENCIJSKI BROJ: FZ01/23

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove Izgradnja sunčane (fotonaponske) elektrane Ulaznog terminala luke Ploče (ev. br. FZ01/23) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ovo prethodno savjetovanje traje zaključno do 30.01.2023. godine, te Vas molimo da sve primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koja je objavljena dostavite na e-mail adresu navedenu u Dokumentaciji o nabavi ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te o provedenom prethodnom istraživanju izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvješće o prethodnom savjetovanju
Skip to content