Tomislav Batur imenovan novim ravnateljem Lučke uprave Ploče

Na sjednici održanoj u srijedu, Upravno vijeće Lučke uprave Ploče je nakon provedenog javnog natječaja jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju dr.sc. Tomislava Batura za ravnatelja Lučke uprave Ploče za razdoblje 2017-2021. Odluka će postati pravovaljana pribavljanjem suglasnosti nadležnog ministra. Tomislav Batur, rođen je 1967.godine u Splitu, magistar je brodostrojarstva i ekonomije te doktor pravnih znanosti.

Batur ima više od 27 godina radnog iskustva pretežito u pomorskom sektoru, plovio je na brodovima trgovačke mornarice, radio u državnoj upravi, bavio se privatnim poduzetništvom te predaje na Pomorskom fakultetu u Splitu i Sveučilištu u Dubrovniku. Do imenovanja za ravnatelja obnašao je dužnost pomoćnika ravnatelja u Lučkoj upravi Ploče. Autor je više znanstvenih radova iz područja brodostrojarstva, pomorske ekonomije i pomorskog prava. Pored toga već je obnašao dužnost ravnatelja Lučke uprave Ploče u razdoblju 2005-2012. godine.

Skip to content