JAVNI POZIV

Lučka uprava Ploče objavila je dana 26. srpnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti lučkog tegljenja na lučkom području luke Ploče.

Pozivaju se gospodarski subjekti zainteresirani za obavljanje djelatnosti lučkog tegljenja na lučkom području luke Ploče da u roku od 30 dana od objave ovog javnog poziva dostave Zahtjev za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti lučkog tegljenja na lučkom području luke Ploče.

Tekst Javnog poziva možete pronaći ovdje, a obrazac zahtjeva možete pronaći ovdje.

Za detaljnije informacije, zainteresirani gospodarski subjekti se mogu javiti na tel: 020/414-530 ili na e-mail adresu: ppa@ppa.hr.

Prethodno savjetovanje za radove jaružanja na Terminalu za rasute terete – povećanje dubine

EVIDENCIJSKI BROJ: N23/17

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove jaružanja na terminalu za rasute terete – povećanje dubine (ev. br. N23/18) provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ovo prethodno savjetovanje traje zaključno do 10.07.2018. godine, te Vas molimo da sve primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koja je objavljena dostavite na e-mail adresu navedenu u Dokumentaciji o nabavi ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Naručitelj Lučka uprava Ploče će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te o provedenom prethodnom istraživanju izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Skip to content