Lučkoj upravi Ploče 658.534,25 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Lučkoj upravi Ploče, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje u iznosu 658.534,25 kuna za projekt ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na poslovnoj građevini Ulaznog terminala Ploče. Sredstva su dodijeljena temeljem javnog poziva Fonda za poticanje obnovljivih izvora energije objavljenog u 2022. godini.

Projektom je predviđena ugradnja sunčane elektrane priključne snage 99 kW. Smještena na krovu upravne zgrade Ulaznog terminala luke Ploče, sunčana elektrana sastojat će se od ukupno 514 fotonaponskih panela, a godišnje će proizvoditi do 244.170 kWh, čime će udio sunčeve energije u ukupnoj potrošnji iznositi 35%. Navedeno će rezultirati smanjenjem emisija CO2 za 57.136 kg godišnje.

Realizacija ovog projekta planirana je u 2023. godini. Ukupna vrijednost sustava iznosi 1.646.335,63 kuna, a procijenjeni povrat uloženih sredstava je u 6. godini rada.

Cilj ovog projekta je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Lučka uprava Ploče projektni partner u sklopu Projekta DIGSEA

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta DIGSEA koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa.

 

Projekt DIGSEA grupira tehničko znanje temeljem nekoliko Interreg IT-HR projekata čije aktivnosti su primjena ICT tehnologija u pomorskom i multimodalnom transportu. Prikupljeno znanje u sklopu projekata će se konsolidirati u jednom pristupu logistike u zaleđu pomorske luke, pokrivajući cijeli opskrbni lanac.

 

Pomorski promet je najodrživiji način prijevoza robe s ekološkog i energetskog stajališta. Pomorske luke, smještene u blizini gradova, imaju bitnu ulogu u prometno-logističkom sustavu. Omogućuju povezivanje pomorskih i kopnenih puteva, te predstavljaju važan čimbenik rasta gospodarstva i zapošljavanja.
Digitalizacija olakšava suradnju između sudionika u lancu opskrbe, omogućuje bolju vidljivost i upravljanje tokovima tereta u stvarnom vremenu, dovodi do smanjenja administrativnog opterećenja te omogućuje bolje korištenje infrastrukture i resursa. Sve to čini transportne i logističke operacije učinkovitijima i omogućena je lakša integracija različitih načina prijevoza. Time digitalizacija doprinosi razdvajanju gospodarskog rasta od rasta prometa optimiziranjem prometnih tokova, a pametna logistička rješenja pomoći će u postizanju ciljeva ekološke održivosti.

Iskustva i stručnost iz trenutnog programskog razdoblja poslužiti kao osnova za novo, osiguravajući njihovu dugoročnu održivost i mogućnost ponavljanja.

 

Misija projekta je prenijeti znanje i podići svijest o korištenju ICT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje učinkovitosti, a posljedično i ekološke učinkovitosti luka i cijelog opskrbnog lanca. U sklopu projekta Lučkoj upravi Ploče je dodijeljeno 65.000,00 eura (ERDF 55.250,00 EURO).

U sklopu projekta SUSPORT izvršena zamjenu postojećeg klimatizacijskog sustava u podatkovnom centru Lučke uprave Ploče

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta SUSPORT koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa. Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura.

U svrhu učinkovitijeg hlađenja IKT opreme Lučka uprava Ploče izvršila je nabava i instalaciju novog klimatizacijskog sustava za potrebe podatkovnog centra s ciljem bolje energetske učinkovitosti. U sklopu projekta SUSPORT izvršena je isporuka modularnog sustava hlađenja. Sustav hlađenja optimiziran je za potrebe podatkovnog centra Lučke uprave Ploče i IKT opreme smještene u centru pružajući najoptimalniji princip hlađenja aktivne opreme usisavanjem toplog zraka koji nastaje radom opreme i isporukom precizno rashlađenog zraka za potrebe hlađenja iste.

Topao zrak aktivne opreme uvlači se kroz perforirana stražnja vrata komunikacijsko/poslužiteljskih ormara, a ohlađeni zrak se ispuhuje na prednja perforirana vrata ormara punom visinom, ispred pozicije aktivne opreme smještenih unutar samih komunikacijsko/poslužiteljskih ormara.

Karakteristike protoka izmjenjivača topline optimizirane su za najniže moguće gubitke tlaka zraka, a što utječe na smanjenje potrošnju energije ventilatora. Integrirani inverter s odgovarajućim regulatorom služi za regulaciju brzine instaliranog kompresora što omogućuje besprijekorno prilagođavanje izlazne snage, također u djelomičnom opterećenju, a smanjenjem potrošnje energije postiže se i smanjenje operativnih troškova.

Za potrebe nadzora rada sustava hlađenja izvršena je instalacija senzora za detekciju temperature hladnog i toplog zraka, te prikupljeni podaci se nadziru u nadzornom centru. U samom podatkovnom centru točno su određene tople i hladne tone s ciljem povećanja održivosti sustava i energetske učinkovitosti u specifičnom području primjene.

Ukupna cijena radova iznosila je 373.752,15 kn s uključenim PDV-om, te je Ugovor o izvedbi radova i isporuci opreme i usluga sklopljen nakon provedenog postupka javne nabave. Aktivnosti su provedene u sklopu projekta SUSPORT te svi troškovi su financirani iz samog projekta.

Skip to content