Vlada RH imenovala Maju Markovčić Kostelac za predsjednicu Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče

Vlada RH je na zatvorenom dijelu 66. sjednice, održane 16.11.2017. godine, razriješila dosadašnju predsjednicu Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče Jadranku Fržop  i člana Alena Gereka, a novom predsjednicom Upravnoga vijeća Lučke uprave Ploče Vlada je imenovala mr. sc. Maju Markovčić Kostelac, a članicom Renatu Blažeković.

 

Novoimenovana predsjednica mr.sc. Maja Markovičić Kostelac obnaša dužnost državne tajnice za more u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dok je Renata Blažeković savjetnica ministra za pravne poslove.

 

Do navedenih promjena došlo je usljed odlaska Jadranke Fržop i Alena Gereka s položaja pomoćnika ministra iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Obavijest iz Lučke uprave Ploče korisnicima čestica uz spojnu cestu i nadvožnjak Vranjak

Lučka uprava Ploče vrši pripremne radnje za početak rekonstrukcija brze ceste i spojne ceste za Luku Ploče i Grad Ploče, 2 faza – Izgradnja retencije i lateralnog kanala.

U sklopu pripremnih radnja planirano je iskolčenje trase buduće građevine Retencije i lateralnog kanala.

Građevina se prostire uz nadvožnjak Vranjak sjeverno od spomenute brze i spojne ceste za luku Ploče i Grad Ploče, te se južno od iste prometnice prostire prema kanalu Vlaška-More.

Čestice kojima se ova građevina prostire su: 2065/14, 2220/5 (2065/18), 2065/16, 2175/24, 2175/26, 2175/25, 2175/28 ko. Ploče.

Molimo sve korisnike spomenutih čestica da u primjerenom roku uklone stvari pokretnine i nekretnine koje se nalaze na tim česticama jer u protivnom Lučka uprava Ploče nije odgovorna za njihovo oštećenje.

Iskrcana dizalica na Terminalu rasutih tereta

Na lučki pristan na terminalnu za rasuste terete iskrcana je dizalica s najvećim prekrcajnim kapacitetom. Za iskrcaj su korištene grede i izlučni vinčevi, izvlačenje je trajalo oko dva sata, a okretanje kotača u smjeru kranskih staza još desetak sati.

Pretovarni kapacitet dizalice je 2000 tona na sat i značajno je veći od svega s čime luka raspolaže. Dizalica će se koristiti za pretovar rasutih tereta, uglavnom ugljena i željezne rude. Sa spuštenom rukom visoka je 61,7 metara, a s podignutom rukom 83 metara. Doseg joj je 38 metara i može opsluživati Capesize brodove nosivosti 180 tisuća tona i gazom od 18 metara.

Proizveo ju je poznati svjetski proizvođač iz Kine DHHI, a u njoj je instalirana Siemensova oprema. Ugljen će se istovarati u dozere na samoj dizalici, nakon čega će se prenositi na sustav pokretnih traka direktno do odredišta. Iznad dozera biti će instaliran sustav rasprskivanja tereta pomoću vodene maglice, kao i na svakom prekrcajnom mjestu do skladišta.

Dizalica je u Ploče dopremljena specijalnim brodom za prijevoz teških tereta Mega Trust, dugačkim 148 metara, koji je, sa širinom od 50 metara, uvjerljivo najširi brod koji je do sada uplovio u pločansku luku. Dio je, oko 40 milijuna eura vrijedne, prekrcajne i druge opreme koji Luka Ploče d.d. instalitra na novom terminalu za rasute terete godišnjega kapaciteta 4,6 milijuna tona u prvoj fazi.

 

Skip to content