U Lučkoj upravi Ploče predstavljene pilot aktivnosti EU projekta SUSPORT i DIGSEA

U četvrtak, 26. svibnja u prostorijama Lučke uprave Ploče u zgradi Ulaznog terminala luke Ploče održana je prezentacija pilot aktivnosti projekta SUSPORT (SUStainable PORTs) i DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) koji se sufinanciraju iz Programa INTERREG Italy-Croatia. Na predstavljanju su sudjelovali projektni partneri iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Klastera intermodalnog prijevoza, lučkih uprava i dionici lučke zajednice (koncesionari, špediteri, carina).

Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura. Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i digitalizacija predstavljaju fokus današnjih zbivanja, a jedan od ciljeva je razmjena mišljenja i iskustva te uspostava još bolje i efikasnije mreže za potrebe buduće suradnje.

Predstavnicima lučke zajednice predstavljene su provedene pilot aktivnosti u luci Ploče.

Izvršena je zamjena postojeće rasvjete s energetski učinkovitom tehnologijom. Izrađeno je projektno rješenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete područja unutar luke Ploče na dionicama glavne lučke ceste br. 1 i 2, ranžirnih kolosijeka terminala za rasute terete (TRT) i ranžirnih kolosijeka  br. 1. Tehničko rješenje temelji se na dosadašnjim iskustvima te preporukama i proračunima proizvođača opreme za rasvjetu ove vrste objekata, kao i tipizaciji opreme, odnosno estetskim  i ekološkim zahtjevima, vezanim uz smanjenje svjetlosnog zagađenja. Osnovna svrha instalacije sustava cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila unutar lučkog područja. Važno je napomenuti kako ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale rasvjete bazirane na staroj tehnologiji živinih izvora svjetlosti i visokotlačnog natrija u reflektorskim jedinicama starosti preko 30 godina, novom rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Nabavljene su zaštitne brane s ciljem povećanja sigurnost na lučkom području. Brane za zaštitu okoliša predstavljaju modularno rješenje koje se po potrebi može koristiti na različitim lučkim područjima u pomorskom dijelu. Pohranjene su u posebnom namjenskom kontejneru smještenom unutar lučkog područja pod nadzorom Lučke uprave Ploče.

Instaliran je novi klimatizacijski sustav za potrebe podatkovnog centra s ciljem bolje energetske učinkovitosti i u svrhu učinkovitijeg hlađenja IKT opreme. U sklopu ove aktivnosti isporučen je modularni sustav hlađenja koji je optimiziran za potrebe podatkovnog centra Lučke uprave Ploče i IKT opreme smještene u centru pružajući najoptimalniji princip hlađenja aktivne opreme usisavanjem toplog zraka koji nastaje radom opreme i isporukom precizno rashlađenog zraka za potrebe hlađenja iste. Također su instalirani senzori i senzorne stanice.

Uspostavljeno je Micro Data Centar rješenje za potrebe IKT infrastrukture i oporavka podataka s učinkovitim sustavom hlađenja i inteligentnom distribucijom električne energije na području luke Ploče kako bi se osigurala fizička zaštita od požara, vode, prašine, dima i vanjskog neovlaštenog pristupa.

Izrađen je dokument Upravljanja incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima kojim su obuhvaćene sigurnosne procedure i akti u području informacijske i kibernetičke sigurnosti, s ciljem postizanja više razine informacijske sigurnosti i zaštite i sigurnosti s naglaskom na upravljanje incidentima koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima.

Klaster intermodalnog prijevoza predstavio je projekt DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) kojemu je svrha unaprjeđenje poslovanja luka kroz digitalizaciju. Projekt DIGSEA se također financira u sklopu Programa Interreg Italy-Croatia čiji je partner ujedno i Lučka uprava Ploče.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja temeljem prethodno provedenih projekata iz Programa Interreg IT-HR projekata vezanih za primjenu ICT tehnologija u pomorskom i multimodalnom transportu.

Pomorski promet je najodrživiji način prijevoza robe s ekološkog i energetskog stajališta. Pomorske luke, smještene u blizini gradova, imaju bitnu ulogu u prometno-logističkom sustavu. Omogućuju povezivanje pomorskih i kopnenih puteva, te predstavljaju važan čimbenik rasta gospodarstva i zapošljavanja.

Digitalizacija olakšava suradnju između sudionika u lancu opskrbe, omogućuje bolju vidljivost i upravljanje tokovima tereta u stvarnom vremenu, dovodi do smanjenja administrativnog opterećenja te omogućuje bolje korištenje infrastrukture i resursa. Sve to čini transportne i logističke operacije učinkovitijima i omogućena je lakša integracija različitih načina prijevoza. Time digitalizacija doprinosi razdvajanju gospodarskog rasta od rasta prometa optimiziranjem prometnih tokova, a pametna logistička rješenja pomoći će u postizanju ciljeva ekološke održivosti.

Iskustva i stručnost iz tekućeg programskog razdoblja poslužit će kao osnova za novo, osiguravajući njihovu dugoročnu održivost.

Misija projekta DIGSEA je prenijeti znanje i podići svijest o korištenju IKT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje opće učinkovitosti, a posljedično i ekološke učinkovitosti luka i cijelog opskrbnog lanca. U sklopu projekta Lučkoj upravi Ploče je dodijeljeno 65.000,00 eura.

U sklopu projekta SUSPORT izvršena zamjenu postojećeg klimatizacijskog sustava u podatkovnom centru Lučke uprave Ploče

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta SUSPORT koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa. Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura.

U svrhu učinkovitijeg hlađenja IKT opreme Lučka uprava Ploče izvršila je nabava i instalaciju novog klimatizacijskog sustava za potrebe podatkovnog centra s ciljem bolje energetske učinkovitosti. U sklopu projekta SUSPORT izvršena je isporuka modularnog sustava hlađenja. Sustav hlađenja optimiziran je za potrebe podatkovnog centra Lučke uprave Ploče i IKT opreme smještene u centru pružajući najoptimalniji princip hlađenja aktivne opreme usisavanjem toplog zraka koji nastaje radom opreme i isporukom precizno rashlađenog zraka za potrebe hlađenja iste.

Topao zrak aktivne opreme uvlači se kroz perforirana stražnja vrata komunikacijsko/poslužiteljskih ormara, a ohlađeni zrak se ispuhuje na prednja perforirana vrata ormara punom visinom, ispred pozicije aktivne opreme smještenih unutar samih komunikacijsko/poslužiteljskih ormara.

Karakteristike protoka izmjenjivača topline optimizirane su za najniže moguće gubitke tlaka zraka, a što utječe na smanjenje potrošnju energije ventilatora. Integrirani inverter s odgovarajućim regulatorom služi za regulaciju brzine instaliranog kompresora što omogućuje besprijekorno prilagođavanje izlazne snage, također u djelomičnom opterećenju, a smanjenjem potrošnje energije postiže se i smanjenje operativnih troškova.

Za potrebe nadzora rada sustava hlađenja izvršena je instalacija senzora za detekciju temperature hladnog i toplog zraka, te prikupljeni podaci se nadziru u nadzornom centru. U samom podatkovnom centru točno su određene tople i hladne tone s ciljem povećanja održivosti sustava i energetske učinkovitosti u specifičnom području primjene.

Ukupna cijena radova iznosila je 373.752,15 kn s uključenim PDV-om, te je Ugovor o izvedbi radova i isporuci opreme i usluga sklopljen nakon provedenog postupka javne nabave. Aktivnosti su provedene u sklopu projekta SUSPORT te svi troškovi su financirani iz samog projekta.

Zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete energetski učinkovitom tehnologijom u sklopu projekta SUSPORT

Lučka uprava Ploče partner je u sklopu EU projekta SUSPORT koji se financira u okviru Interreg Italy-Croatia programa. Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura. Jedna od pilot aktivnosti je zamjena postojećeg sustava lučke rasvjete energetski učinkovitom tehnologijom. Pilot aktivnosti provodit će se na području luke Ploče. Ukupna cijena radova iznosi 642.000,00 kn s uključenim PDV-om, te je Ugovor o izvedbi radova sklopljen 7.5.2021.godine nakon provedenog postupka javne nabave. U skladu s Ugovorom radovi će biti izvršeni unutar  4 mjeseca.

Ovim projektom izrađeno je projektno rješenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete područja unutar luke Ploče na dionicama glavne lučke ceste br.1 i 2, ranžirnih kolosijeka terminala za rasute terete (TRT) i ranžirnih kolosijeka  br.1.

Tehničko rješenje temelji se na dosadašnjim iskustvima te preporukama i proračunima proizvođača opreme za rasvjetu ove vrste objekata, kao i tipizaciji opreme, odnosno estetskim  i ekološkim zahtjevima, vezanim uz smanjenje svjetlosnog zagađenja..

Osnovna svrha instalacije sustava cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila unutar lučkog područja.

Važno je napomenuti kako ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale rasvjete bazirana na staroj tehnologiji živinih izvora svjetlosti i visokotlačnog natrija u reflektorskim jedinicama starosti preko 30 godina, novom rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Glavna lučka cesta br.1 i br.2 sastoje se od 17 + 4 rasvjetna stupa (12 m visine) sa po dva reflektora na bazi visokotlačnog natrija, koja se mijenjaju sa po jednim LED reflektorom po stupu.

Ranžirna grupa br.1 sastoji se od 7 rasvjetnih stupova (18 m visine) sa po 4 reflektora, a ranžirna grupa TRT-a od 2 stupa (18 m visine) sa po 6 reflektora na bazi visokotlačne žive, koji se mijenjaju sa istim brojem LED reflektora.

Projekt također predviđa ugradnju sustava daljinskog upravljanja rasvjetom koji će omogućiti jednostavniju i veću kontrolu potrošnje električne energije.

Postavljanjem novih LED reflektora Lučka uprava Ploče ostvarit će značajne uštede, povećati razinu osvjetljenja i sigurnosti na tim lokacijama. Lučka područja gdje će se izvršiti pilot aktivnosti, od javnog su interesa za lučku zajednicu, a njima upravlja Lučka uprava Ploče te time i odgovara za ekološki osviješteno i efikasnije funkcioniranje luke Ploče.

Započeo projekt SUSPORT kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost lučkih uprava Dubrovnik i Ploče

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalne agencije DUNEA sudjelovali su na online kick-off sastanku projekta „SUStainable PORTs“, odnosno ‘SUSPORT’ koji je nedavno ugovoren u sklopu INTERREG programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020.

Uvodni dio sastanka vodili su predstavnici vodećeg partnera – mreža lučkih uprava za područje istočnog Jadrana iz Trsta te predstavnici Zajedničkog tajništva INTERREG Programa Italija – Hrvatska koji su se osvrnuli na ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti projekta u cijelosti, kao i na programska pravila koji uvjetuju postupanja partnera i prihvatljivost nastalih troškova na projektu.

Nakon predstavljanja tematskih radnih paketa, predstavnici Regionalne agencije DUNEA su u ime Dubrovačko-neretvanske županije, kao nositelja radnog paketa promotivnih aktivnosti, detaljnije predstavili obveze partnera te očekivane vrijednosti i pokazatelje u dijelu promocije i vidljivosti cjelokupnog projekta.

Cilj projekta „SUSPORT“ je unaprijediti razinu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama na programskom području putem unapređenja poboljšane suradnje ključnih dionika – institucija te u aktivnostima dugoročnog upravljanja u ovom području rada s obje strane jadranskog mora. Konkretno, sve će luke obuhvaćene projektom, nakon razmjene najboljih iskustava, analize stanja te izrade akcijskih planova u dijelu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti, pristupiti izvršenju svojih pilot aktivnosti u svojstvu partnera.

Pilot aktivnosti partnera s područja Dubrovačko-neretvanske županije uključuju promjene u lučkim upravama Ploče i Dubrovnik, te će kroz projekt lučka uprava Ploče zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, postaviti zaštitne barijere i senzore, te ugraditi novi energetsko učinkovitiji sustav klimatizacije. Lučka uprava Dubrovnik će zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, a Dubrovačko-neretvanska županija će nabaviti energetsko učinkovitije vozilo. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje.

Pored nabrojenih partnera iz Dubrovačko-neretvanske županije, preostali hrvatski partneri su: Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Split, Lučka uprava Zadar i Klaster intermodalnog prijevoza Rijeka. Nositelj uloge vodećeg partnera na projektu je Lučka uprava istočni Jadran – Trst, dok su preostali talijanski partneri Zajednica za gospodarski razvoj Friuli, Lučka uprava sjeverni Jadran – Venecija, Međunarodno sveučilište Venecija, Institut za transport i logistiku – Bologna, Lučka uprava središnje-sjeverni Jadran, Ravenna, Lučka uprava središnji Jadran – Ancona, Razvojna agencija – Posebna agencija Gospodarske komore Chieti, Lučka uprava južni Jadran – Bari te Regija Friuli-Venezia Giulia.

SUSPORT je ugovoren kao strateški projekt u sklopu INTERREG programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Ukupan proračun projekta je 7.142.000,00 eura, a proračun Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 260.000 eura od čega 85 posto je sufinancirano putem Europskog fonda za regionalni razvoj, dok se 15 posto proračuna odnosi na udio vlastitih sredstava.

Skip to content