U četvrtak, 26. svibnja u prostorijama Lučke uprave Ploče u zgradi Ulaznog terminala luke Ploče održana je prezentacija pilot aktivnosti projekta SUSPORT (SUStainable PORTs) i DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) koji se sufinanciraju iz Programa INTERREG Italy-Croatia. Na predstavljanju su sudjelovali projektni partneri iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Klastera intermodalnog prijevoza, lučkih uprava i dionici lučke zajednice (koncesionari, špediteri, carina).

Jedan od glavnih ciljeva projekta SUSPORT je povećanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Proračun projekta je 7.142.000,00 Eura, od kojih je Lučkoj upravi Ploče dodijeljeno 440.000,00 eura. Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i digitalizacija predstavljaju fokus današnjih zbivanja, a jedan od ciljeva je razmjena mišljenja i iskustva te uspostava još bolje i efikasnije mreže za potrebe buduće suradnje.

Predstavnicima lučke zajednice predstavljene su provedene pilot aktivnosti u luci Ploče.

Izvršena je zamjena postojeće rasvjete s energetski učinkovitom tehnologijom. Izrađeno je projektno rješenje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete područja unutar luke Ploče na dionicama glavne lučke ceste br. 1 i 2, ranžirnih kolosijeka terminala za rasute terete (TRT) i ranžirnih kolosijeka  br. 1. Tehničko rješenje temelji se na dosadašnjim iskustvima te preporukama i proračunima proizvođača opreme za rasvjetu ove vrste objekata, kao i tipizaciji opreme, odnosno estetskim  i ekološkim zahtjevima, vezanim uz smanjenje svjetlosnog zagađenja. Osnovna svrha instalacije sustava cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila unutar lučkog područja. Važno je napomenuti kako ovaj projekt obuhvaća zamjenu dotrajale rasvjete bazirane na staroj tehnologiji živinih izvora svjetlosti i visokotlačnog natrija u reflektorskim jedinicama starosti preko 30 godina, novom rasvjetom baziranoj na LED tehnologiji.

Nabavljene su zaštitne brane s ciljem povećanja sigurnost na lučkom području. Brane za zaštitu okoliša predstavljaju modularno rješenje koje se po potrebi može koristiti na različitim lučkim područjima u pomorskom dijelu. Pohranjene su u posebnom namjenskom kontejneru smještenom unutar lučkog područja pod nadzorom Lučke uprave Ploče.

Instaliran je novi klimatizacijski sustav za potrebe podatkovnog centra s ciljem bolje energetske učinkovitosti i u svrhu učinkovitijeg hlađenja IKT opreme. U sklopu ove aktivnosti isporučen je modularni sustav hlađenja koji je optimiziran za potrebe podatkovnog centra Lučke uprave Ploče i IKT opreme smještene u centru pružajući najoptimalniji princip hlađenja aktivne opreme usisavanjem toplog zraka koji nastaje radom opreme i isporukom precizno rashlađenog zraka za potrebe hlađenja iste. Također su instalirani senzori i senzorne stanice.

Uspostavljeno je Micro Data Centar rješenje za potrebe IKT infrastrukture i oporavka podataka s učinkovitim sustavom hlađenja i inteligentnom distribucijom električne energije na području luke Ploče kako bi se osigurala fizička zaštita od požara, vode, prašine, dima i vanjskog neovlaštenog pristupa.

Izrađen je dokument Upravljanja incidentima s ciljem smanjenja incidenata koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima kojim su obuhvaćene sigurnosne procedure i akti u području informacijske i kibernetičke sigurnosti, s ciljem postizanja više razine informacijske sigurnosti i zaštite i sigurnosti s naglaskom na upravljanje incidentima koji imaju utjecaj na okoliš i ljude u lučkim područjima.

Klaster intermodalnog prijevoza predstavio je projekt DIGSEA (DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA) kojemu je svrha unaprjeđenje poslovanja luka kroz digitalizaciju. Projekt DIGSEA se također financira u sklopu Programa Interreg Italy-Croatia čiji je partner ujedno i Lučka uprava Ploče.

Ovaj projekt objedinjuje tehnička znanja temeljem prethodno provedenih projekata iz Programa Interreg IT-HR projekata vezanih za primjenu ICT tehnologija u pomorskom i multimodalnom transportu.

Pomorski promet je najodrživiji način prijevoza robe s ekološkog i energetskog stajališta. Pomorske luke, smještene u blizini gradova, imaju bitnu ulogu u prometno-logističkom sustavu. Omogućuju povezivanje pomorskih i kopnenih puteva, te predstavljaju važan čimbenik rasta gospodarstva i zapošljavanja.

Digitalizacija olakšava suradnju između sudionika u lancu opskrbe, omogućuje bolju vidljivost i upravljanje tokovima tereta u stvarnom vremenu, dovodi do smanjenja administrativnog opterećenja te omogućuje bolje korištenje infrastrukture i resursa. Sve to čini transportne i logističke operacije učinkovitijima i omogućena je lakša integracija različitih načina prijevoza. Time digitalizacija doprinosi razdvajanju gospodarskog rasta od rasta prometa optimiziranjem prometnih tokova, a pametna logistička rješenja pomoći će u postizanju ciljeva ekološke održivosti.

Iskustva i stručnost iz tekućeg programskog razdoblja poslužit će kao osnova za novo, osiguravajući njihovu dugoročnu održivost.

Misija projekta DIGSEA je prenijeti znanje i podići svijest o korištenju IKT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje opće učinkovitosti, a posljedično i ekološke učinkovitosti luka i cijelog opskrbnog lanca. U sklopu projekta Lučkoj upravi Ploče je dodijeljeno 65.000,00 eura.

Skip to content