Najnoviji uradak koji je objavljen na lokalnom portalu www.rogotin.hr 20. srpnja 2016. te u „Slobodnoj Dalmaciji“ 23. srpnja 2016., a u kojem se bez ikakvog argumenta utvrđuje „kontinuitet lošeg rada u instituciji Lučke uprave Ploče“, predstavlja nastavak orkestriranog blaćenja rada ustanove koja je uvijek bila spremna odgovoriti na bilo koji upit te dostaviti sve informacije o svojim aktivnostima, posebno onima koje se odnose na implementaciju razvojnog projekta Integracije trgovine i transporta, koji u luci Ploče traje od 2006. godine.

Međutim, očito je da osobi koja, koristeći interne dokumente Lučke uprave Ploče,  piše ove članke, više odgovara oblikovanje informacija prema svom cilju – ocrniti rad aktualnog rukovodstva i svih djelatnika Lučke uprave Ploče koji su svjesni svoje odgovornosti da moraju raditi u zaštiti javnog interesa i valorizaciji potencijala lučkih resursa u Pločama. Kako se može vidjeti, niti jedan uradak, sukladno postulatima novinarstva i Zakona o medijima, nije ponudio priliku rukovodstvu Lučke uprave Ploče da iznese stvarne činjenice i objasni eventualna pitanja o pojedinim komponentama Projekta. Nadalje, svi dosadašnji pokušaji izmišljanja tobože kriminalnih radnji rezultirali su neuspjehom jer su izvidi i provjere nadležnih institucija Republike Hrvatske utvrdili neutemeljenost optužbi.

 

Po pitanju ocjene realizacije Projekta, za Lučku upravu Ploče jedino su od značaja službeni stavovi od strane relevantnih institucija, poput:

  • Pozitivnih ocjena o realizaciji Projekta tijekom redovnih posjeta i izvještavanja prema predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Svjetske banke i Ministarstva financija;
  • Zaključka Vlade Republike Hrvatske sa 18. sjednice od 4. svibnja 2016. kojim je dana pozitivna ocjena Projektu;
  • Pisma regionalnog direktora Svjetske banke Ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske od 24. svibnja 2016. godine o uspješno završenom projektu u Pločama.

U mandatu ovog rukovodstva, na sjednicama Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, tijela koje upravlja Lučkom upravom Ploče i čije sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog vijeća, prezentirana je detaljna analiza svih projektnih komponenti. Lučka uprava Ploče više od dvije godine redovno, svaka dva mjeseca, o realizaciji svih komponenata Projekta detaljno izvještava Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo financija i Svjetsku banku. Svakako da će i u budućnosti Lučka uprava transparentno iznositi sve zatražene podatke, informacije i dokumente, uključujući studije opravdanosti za Projekt, projektnu i izvedbenu dokumentaciju, kao i sve aspekte ugovora o građenju po svim investicijama.

Doista, svi objektivni mogu znati i vidjeti, pa čak i autor uradaka koji svakodnevno prolazi pokraj područja realizacije komponenti Projekta, da su sve investicije praktično završene, građevine Ulaznog terminala i Terminala za rasute terete su preuzete od Izvođača te su u tijeku samo otklanjanja manjih nedostataka, što je u skladu sa ugovornim odredbama. Potrebno je naglasiti da su gotovo sve projektne komponente (Terminal za rasute terete, prometnice i skladišne površine, zaštitna građevina-điga, sustavi odvodnje, željeznički kolosijeci, lučki informacijski sustav…) završene ispod ugovorene cijene građenja, dok će jedino kod Ulaznog terminala vrijednost radova nadmašiti ugovorni iznos za približno 2%, i to zbog nedovoljne detaljnosti projektne dokumentacije.

Svakom objektivnom je razumljivo da Lučka uprava Ploče nije prouzrokovala nikakve štete lučkoj zajednici zbog činjeničnog kašnjenja u realizaciji gradnje najvažnijih komponenti Projekta u odnosu na terminske odredbe iz ugovora o građenju. Naime, na jesen 2016. očekuje se primopredaja Terminala za rasute terete između Lučke uprave Ploče i „Luke Ploče“ dd, ali će operativnost Terminala uslijediti nakon što „Luka Ploče“ dd nabavi potrebnu opremu, na što Lučka uprava ne može direktno utjecati, niti je kašnjenjem u realizaciji izgradnje infrastrukture ičim omela „Luku Ploče“ dd u procesu nabave opreme. Dapače, Lučka uprava je učinila sve da određenim izmjenama tijekom građenja u odnosu na projektnu dokumentaciju, zbog potrebe usklađivanja infrastrukture sa zahtjevima prekrcajne opreme, osigura da terminal u konačnici bude funkcionalniji i konkurentniji.

Nadalje, tehnički pregled i operativnost Ulaznog terminala uslijedit će nakon izgradnje spojne ceste koja ulazni punkt spaja sa čvorom autoceste kao i ceste i nadvožnjaka koji vodi prema gradu, čije izgradnje su u nadležnosti „Hrvatskih autocesta“ te Lučka uprava Ploče također ne može formalno utjecati na izvođača tih radova, iako kontinuirano komunicira sa „Hrvatskim autocestama“, u svrhu ukazivanja važnosti što skorijeg završetka njihove investicije.

Rukovodstvo Lučke uprave Ploče je, nakon dosadašnjih ignoriranja slično intoniranih uradaka, prisiljena prezentirati stvarne činjenice te smatra da je u ovom očitovanju ponudilo barem dio dokaza o neutemeljenosti konstrukcija koje isti autor objavljuje već duže vrijeme. U slučaju nastavka ovakvih neutemeljenih optužbi i konstrukcija, kojima možemo pretpostaviti izvor i cilj, biti ćemo prisiljeni iskoristiti sve druge pravne mogućnosti u cilju zaštite integriteta i dostojanstva institucije koja već 20 godina djeluje u Pločama u interesu luke Ploče i cijele lučke zajednice, jedinice lokalne i regionalne uprave i Republike Hrvatske.

Ravnatelj:
Svemir Zekulić

Skip to content