Osim što je Terminal za rasute terete, koji se trenutno dovršava u sklopu Projekta Integracije trgovine i transporta (dalje: ITT), najkompleksniji i financijski najzahtjevniji infrastrukturni zahvat na području luke Ploče do sada, ujedno predstavlja i ekološko rješenje po pitanju prašenja ugljena na području luke. Naime, Lučka uprava Ploče nositelj je kapitalnih investicija kroz navedeni Projekt, vrijednosti od milijardu kuna, koje predstavljaju suvremeno i trajno infrastrukturno rješenje za obavljanje djelatnosti u luci. Samim tim, bit će primjenjivi i najviši ekološki standardi prilikom rukovanja rasutim teretom, sukladno smjernicama Svjetske banke, koja je najveći financijer Projekta ITT.

 

Naime, novi Terminal gradi se na prostranom području luke, najudaljenijem od urbanog dijela grada Ploča (na nasutom terenu uz obalu kanala Vlaška), te se već samom lokacijom gotovo u potpunosti eliminira mogući utjecaj prašenja na grad Ploče pri nepovoljnim vjetrovima. Trenutno se manipulacija rasutim teretima vrši na Obali 5 lučkog područja, koja je od grada Ploča udaljena tek oko 450 metara, dok će novi Terminal u izgradnji, biti udaljen čak 1.700 metara od grada Ploča. Uz to, omogućit će se i puno veći kapacitet za prihvat rasutog tereta.

Uz lokaciju i veći kapacitet, ekološke standarde koji su danas primijenjeni u najsuvremenijim i najvećim svjetskim lukama, uvjetovat će i poboljšanje prekrcajne tehnologije, za koju je, po principu javno-privatnog partnerstva, zadužen koncesionar Luka Ploče d.d.

Konkretno, na novom Terminalu planiran je tračni sustav transporta i prekrcaj, i to zatvorenog tipa, unutar kojeg će se automatski aktivirati instalirani sustav za prskanje, kako bi se spriječilo emitiranje čestica prilikom obavljanja navedenih djelatnosti. Ujedno, adekvatnije skladištenje ugljena, koji će biti raspoređen na višestruko većim površinama od dosadašnjih, omogućuje i potpunu učinkovitost primijenjene zaštite. Naime, odnedavno koncesionar na Obali 5 koristi polimersku emulziju R5 Superskin, koja se smatra suvremenim ekološkim rješenjem u sprječavanju prašenja, no djeluje s određenim ograničenjima zbog pojedinih nedostatka infrastrukturnih preduvjeta.

‘Kapitalna infrastrukturna ulaganja kroz ITT projekt, značajan su činitelj konkurentnosti, nužan za stvaranje poduzetničke klime i privlačenje privatnog kapitala, gdje je učinak već sada vidljiv kroz sve intenzivnije razvojne djelatnosti koncesionara. Naravno, u skladu s izraženim rastom i ulaganjima, konačno smo spremni postaviti standard u skladu s najsuvremenijim ekološkim rješenjima’, kazala je ravnateljica Lučke uprave Ploče, dr. sc. Deša Rathman.

Zadovoljstvo ne skrivaju ni u Luci Ploče d.d., koja će imati obvezu obavljanja djelatnosti na novom Terminalu za rasute terete  uz prekrcajnu opremu, s kojom će se uskladiti s najsuvremenijim rješenjima.

U specijaliziranu opremu novog Terminala za rasute terete, koncesionar Luka Ploče d.d. ulaže cca 30 milijuna eura, čime postižemo i ispunjenje najviših ekoloških standarda prilikom rukovanja i skladištenja rasutih tereta,

kazala je mr. sc. Jasminka Vrdoljak, direktorica Sektora za razvoj i investicije Luke Ploče d.d. , dok je direktorica Operativno- tehničkog sektora Luke Ploče d.d., Renata Mucić, istaknula kako će infrastruktura novog Terminala, koja podrazumijeva i višestruko veći kapacitet za skladištenje ugljena, u potpunosti eliminirati sva ograničenja za maksimalnu učinkovitost suvremene polimerske zaštite, koju i trenutno koriste.

Ujedno, na novom Terminalu za rasute terete, oko skladišnog prostora, uključivo i rub novonastale obale, ali i oko svih mjesta gdje to neće smetati normalnom funkcioniranju Terminala, posadit će se visoki zeleni pojas autohtonih biljnih vrsta. Njim će se, osim vizualne zaštite, donekle smanjiti širenje čestica u okolni prostor na lučkom području, do kojih eventualno može doći uslijed manipulativnih operacija s rasutim teretom.

Podsjetimo, Terminal za rasute terete, zasigurno je najznačajniji podprojekt u sklopu realizacije Projekta integracije trgovine i transport, za koji je, samo za izgradnju infrastrukture, koja će se dovršiti do kraja ove godine, ugovoren iznos od preko 400 milijuna kuna. Nakon izgradnje infrastrukture ostaje obveza koncesionara za prekrcajnu opremu i obavljanje djelatnosti. Realizacijom cjelokupnog Projekta ITT buycialiscanadaonline.com/ omogućit će se bolje pozicioniranje luke Ploče na tržištu, čime bi se prepoznao značaj luke u europskom poslovnom okruženju.

Skip to content