Dana 10.rujna 2018. godine započeli su radovi na obnovi oštećenog tankerskog veza u luci Ploče. Oštećenje tankerskog veza nastalo je kao posljedica snažnog udara tankera „STI POPLAR“ prilikom manevre privezivanja dana 05.kolovoza 2018. godine. Nadležna Lučka kapetanija izdala je zabranu korištenja predmetnog veza. Lučka uprava Ploče koja skrbi o lučkoj infrastrukturi od dana kada je nastao štetni događaj poduzela je brojne aktivnosti kako bi se predmetni vez što prije stavio u funkciju.

Nakon početnog sagledavanja nastale štete i izrade elaborata od strane ovlaštenog inženjera, bilo je potrebno osigurati financijska sredstva za obnovu veza, provesti žurni postupak javne nabave za obavljanje potrebnih radova. Također, ugovorena je izrada glavnog projekta potpune obnove oštećenog dijela tankerskog veza. Dana 04. rujna potpisani su ugovori o izvođenju radova sa trgovačkim društvom „POMGRAD INŽENJERING d.o.o.“ iz Splita. Ugovori se odnose na izvođenje radova na uklanjanju oštećenog dijela tankerskog veza, što podrazumijeva uklanjanje potonulog betonskog bloka, uklanjanje oštećenih pilota i pristupne platforme, dok se drugi ugovor odnosi na obnovu oštećene pretakačke platforme u smislu sanacije oštećenog pilota, obnovu dilatacijske rešetke, postavljanje odgovarajuće naprave za privez i bokobrana. Rok za izvođenje ugovorenih radova iznosi 40 dana za uklanjanje oštećenih dijelova odnosno 30 dana za obnovu oštećene platforme. Radovi će se odvijati paralelno, te se očekuje da će po završetku radova tankerski vez biti spreman za prihvat tankera kao privremeno rješenje do potpune obnove. Ukupna vrijednost ugovorenih radova za ovu fazu iznosi oko 4,5 milijuna kuna.

Potpuna obnova oštećenog tankerskog veza, uključujući izgradnju nove privezne utvrdice, obaviti će se nakon izrade glavnog projekta obnove, osiguranja potrebnih novčanih sredstava i provedbe postupka javne nabave, a procjena je da se sve to može obaviti u roku od šest mjeseci.

Skip to content