Rješenjem Lučke kapetanije Ploče izdana je zabrana korištenja tankerskog veza u kanalu „Vlaška“ zbog  oštećenja istog  koje je nastalo uslijed udara  broda u tankerski vez pri čemu su nastala znatna oštećenja. U ovom trenutku Lučka uprava ne može  ispravno reći kada će tankerski vez biti  u funkciji. Lučka uprava  poduzima sve moguće radnje kako bi se izbjegle i umanjile moguće štete i predmetni vez čim prije stavio u funkciju. Namjera je, uz suglasnost mjerodavnih organa, poštujući pritom sve mjere predostrožnosti pronaći privremeno rješenje do konačnog povrata predmetnog veza u prvobitno stanje. Na tom rješenju se užurbano radi uz potporu stručnjaka. O svim promjenama u svezi mogućnosti korištenja  tankerskog veza, Lučka uprava će pravodobno obavještavati putem osobne mrežne stranice. Na kraju, Lučka uprava Ploče izražava svoje žaljenje zbog svih gubitaka koji su nastali ili mogu nastati uslijed ovog neželjenog događaja.