Odgovor na upit o završetku projekta izgradnje terminala rasutih tereta

Poštovani,

S obzirom da je, prema Ugovoru o građenju za terminal rasutih tereta, 30. studenoga 2015. godine krajnji rok za završetak terminala, molim Vas da mi odgovorite hoće li radovi biti završeni u ugovorenom roku, a ako neće, kada se očekuje završetak?

S poštovanjem!

Ante Šunjić
Slobodna Dalmacija

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a vezano za vaš upit poslan 25.11.2015., želim vas izvijestiti da se planira završetak  svih ugovorenih kopnenih radova na Terminalu rasutih tereta do 20.12.2015.

Očekujemo da se određeni radovi manjeg obujma u maritimnom području zahvata odvijaju i nakon tog vremena.

Lijepi pozdrav

Odgovor na upit u svezi podataka o brodovima na kružnim putovanjima

Poštovana,
šaljem Vam upit u vezi podataka o brodovima na kružnim putovanjima, odnosno cruising turizmu u Lučkoj upravi Ploče. Za potrebe izrade diplomskog rada potrebni su mi podaci o broju ticanja brodova na kružnim putovanjima i o broju putnika na istima za razdoblje od 2005. do 2014. godine. S obzirom da navedeni podaci nisu dostupni na Vašim web stranicama, molila bih Vas da mi ih pošaljete na ovu mail adresu, ili ukoliko ovo pitanje nije u Vašoj domeni, da me uputite prema odgovornoj osobi.
Unaprijed hvala.

Srdačan pozdrav

Marija Jandras

Poštovana,

U prilogu dostavljam tražene podatke kojima raspolažemo, u slučaju dodatnih informacija slobodno se obratite.

Lijepi pozdrav

 

Odgovor na upit u svezi istraživanja podataka o lukama od posebnog interesa RH

UPIT

Poštovana,
lijepo Vas molim za pomoć. Istražujem podatke o lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku te mi trebaju sljedeći tehnički podaci o lukama, pa tako i o luci Ploče:

 • ukupna površina luke
 • ukupna duljina obale
 • ukupna duljina vezova

broj terminala, posebno za putnički, posebno za teret
Podaci za putnički terminal : ukupna površina i duljina obale, broj vezova
Podaci za teretni: ukupna duljina terminala, površina ili duljina terminala

U nadi da ćete mi moći dostaviti što više potrebnih podataka, unaprijed zahvaljujem na pomoći.

S poštovanjem,

Doc. dr. sc. Helga Pavlić Skender
Ekonomski fakultet Rijeka
I. Filipovića 4
51000 Rijeka
tel. 051/355 137
e-mail: helga.pavlic.skender@efri.hr

ODGOVOR

Dobar dan gđo Helga,

Evo šaljem podatke koje ste tražili u slučaju dodatnih pitanja slobodno se obratite.

Površina Luke Ploče – 255,0 Ha
Duljina obale – 2.725,0 m1
Duljina vezova – 2.615,0 m1

Površina putničkog terminala – 9.300 m2
Duljina obale putničkog terminala 310,0 m

Teretni terminal se dijeli na više specijaliziranih terminala :

 • Pretovar generalnih tereta

Najznačajniji kapaciteti za pretovar generalnih tereta su:

 1. Skladište za pretovar južnog voća, posebno banana. Raspolaže sa dva skladišta ukupne površine 4.000 m2 sa rashladnim uređajima, koji omogućuju skladištenje, čuvanje I dozrijevanje južnog voća.
 2. Skladište površine 2.000 m2 raspolaže sa 4 rashladne komore za skladištenje dubokosmrznutih proizvoda, posebno meza.
 3. Terminal za drvo raspolaže sa zatvorenim skladištem površine 2.000 m2, natkritim skladištem površine 8.000 m2 te otvorenim skladišnim površinama od 60.000 m2 za skladištenje drvene građe.
 4. Zatvorena I otvorena skladišta za aluminij i željezo. Tvornice aluminija i željeznih (čeličnih) proizvoda iz Bosne i Hercegovine koriste skladišne kapacitete Luke Ploče za skladištenje i kasniji izvoz ovih proizvoda u prekomorske zemlje
 5. Otvorene skladišne površine za rasute terete. Skladištenje ovih tereta obavlja se na skladišnim površinama uz obalni pojas, a glavne vrste tereta su ugljen, boksit, koks, željezna ruda

 

 • Terminal za sipke tereta

Luka Ploče posjeduje podno skladište za skladištenje žitarica I ostalih sipkih prehrambenih roba. Ovo specijalizirano skladište ima kapacitet jednokratnog uskladištenja 45.000 t sipkih tereta, a opremljeno je sustavom transportnih traka za razne manipulacije robama kao brod – skladište I obratno, skladište – vagoni te skladište – pogon za uvrećavanje.

 • Terminal za glinicu

Silos za glinicu je čelični spremnik površine 800 m2, visine 22 m, a sam kapacitet jednokratnog uskladištenja iznosi 20.000 t. Spremnik sa pripadajućim transportnim sustavom čini tehnološku cjelinu, u kojoj se se obavljaju manipulacije istovara glinice iz vagona cisterni, te punjenje I pražnjenje spremnika.

 • Terminal za petrolkoks

Terminal za petrolkoks ima kapacitet jednokratnog uskladištenja od 10.000 t. Terminal je opremljen transportnim sustavom na principu transportnih traka za kontinuirano punjenje željezničkih vagona.

 • Terminal tekućih tereta

U Luci Ploče postoje dva terminal tekućih tereta: naftni terminali federacija jednokratnog kapaciteta 80.000 m3 te LPT terminal kapaciteta 34.000 m3.

 • Kontejnerski terminal

U Luci Ploče je 2010. godine izgrađen te pušten u promet Kontejnerski terminal. Kantejnerski terminal sastoji se od pristana za brodove dužine 280 m, gaza 13,5 m, RO-Ro rampe te skladišnih I manipulativnih površina. Ukupna površina terminal iznosi cca 42.000 m2 a godišnji kapacitet cca 60.000 TEU jedinica.

Srdačan pozdrav

Ana Mušan

Odgovor na upit o zapošljavanju

UPIT

Poštovani,
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim Vas odgovore na sljedeća pitanja.

 1. Koliko je ljudi zaposleno u Lučkoj upravi Ploče od prosinca 2012. godine do danas?
 2. Koliko je zaposlenika bilo 2010., 2011., 2012., 2013. te 2014., a koliko ih ima danas?
 3. Molim da u odgovor na prvo pitanje uključite i pripravnike.

Srdačan pozdrav,

Nikša Klečak
Dubrovački dnevnik j.d.o.o.

 

ODGOVOR

Poštovani,
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, ovim putem Vam dostavljano tražene informacije.

Srdačan pozdrav,

Ana Mušan
Službenik za informiranje Lučke uprave Ploče

 

1.Koliko je ljudi zaposleno u Lučkoj upravi Ploče od prosinca 2012. godine do danas?

U prosincu 2012. godine, Lučka uprava Ploče imala je 36 zaposlenika na neodređeno vrijeme.
Trenutno, Lučka uprava Ploče ima također 36 zaposlenika na neodređeno vrijeme.

U sklopu EU projekta Intermodadria, Lučka uprava Ploče, stječe pravo prijema još tri zaposlenika na određeno, od čega trenutno ima dvoje zaposlenih djelatnika do završetka Projekta, odnosno, do kada su dostupna sredstva iz EU fondova, s čime zaključno s datumom 01.05.2015. godine ima ukupno 38 zaposlenika.

2.  Koliko je zaposlenika bilo 2010., 2011., 2012., 2013. te 2014., a koliko ih ima danas?

2010. godine – ukupno 38 zaposlenika (38 na neodređeno, 0 na određeno)
2011. godine – ukupno 37 zaposlenika (37 na neodređeno, 0 na određeno)
2012. godine – ukupno 36 zaposlenika (36 na neodređeno, 0 na određeno)
2013. godine – ukupno 37 zaposlenika (36 na neodređeno, 1 na određeno)
2014. godine – ukupno 38 zaposlenika (35 na neodređeno, 3 na određeno)
2015. godine (do 01.05.2015.) – ukupno 38 zaposlenika (36 na neodređeno, 2 na određeno)

3. Molim da u odgovor na prvo pitanje uključite i pripravnike.

U odgovoru na prvo pitanje, uključeni su i pripravnici.