Poštovani,

S obzirom da je, prema Ugovoru o građenju za terminal rasutih tereta, 30. studenoga 2015. godine krajnji rok za završetak terminala, molim Vas da mi odgovorite hoće li radovi biti završeni u ugovorenom roku, a ako neće, kada se očekuje završetak?

S poštovanjem!

Ante Šunjić
Slobodna Dalmacija

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a vezano za vaš upit poslan 25.11.2015., želim vas izvijestiti da se planira završetak  svih ugovorenih kopnenih radova na Terminalu rasutih tereta do 20.12.2015.

Očekujemo da se određeni radovi manjeg obujma u maritimnom području zahvata odvijaju i nakon tog vremena.

Lijepi pozdrav

Skip to content