PLANOVI NABAVE, DOPUNE I IZMJENE

 

Pregled planova nabave roba, radova i usluga Lučke uprave Ploče moguće je pregledati putem slijedećih poveznica i priloga sadržaja:

 

Plan nabave za 2017. godinu

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREGLED

NATJEČAJI U TIJEKU

PREGLED NATJEČAJA
IZJAVA O POSTOJANJU/ NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11)
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Lučka uprava Ploče ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja  ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
•         Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

Iz priloga sadržaja možete preuzeti Registre Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

Pregled svih objavljenih postupaka javne nabave od strane Lučke uprave Ploče u ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE moguće je pregledati putem slijedeće poveznice.