Operatori terminalima tekićih tereta na području luke Ploče su Adriatic Tank Terminals d.o.o. i Naftni terminali Federacije d.o.o.

Postojeći Terminal tekućih tereta Adriatic Tank Terminals d.o.o. se sastoji od spremničkog prostora smještenog na plutajućem objektu (barži), pripadajućih manipulativnih cjevovoda, punilišta kamionskih cisterni i pretakališta vagonskih cisterni. Skladišni kapaciteti za naftne derivate iznose 24.000 m3, a za ostale tekuće terete (bazna i biljna ulja i sl.) 11.000 m3, što ukupno iznosi 35.000 m3.

Također, Adriatic Tank Terminals d.o.o. je izgradio nove kapacitete za skladištenje 50.000 m3 tekućih tereta (Grupa 100 spremnika), površine 12.844,00 m2, a do 2023. godine planira se izgradnja još najmanje 250.000 m3 kapaciteta za skladištenje tekućih tereta na lokaciji ukupne površine 158.000 m2.

Postojeći Terminal tekućih tereta NTF d.o.o. Ploče smješten je na području luke Ploče u jugozapadnom području industrijske zone grada. Građevine i prostori za skladištenje te pretakanje naftnih produkata površine 150.000 m² pružaju se usporedno na udaljenosti oko 50 m s desnom obalom kanala Vlaška – Jadransko more. Istočno od ograde terminala smješteno je brodsko pretakalište, a svjeverozapadno postrojenja i zgrade luke Ploča. Skladišni kapaciteti za naftne derivate iznose ukupno 80.000 m3.
Skip to content