Područje putničkog terminala, obuhvaćenog Ugovorom o produženju prvenstvene koncesije Luke Ploče d.d., na obalnom dijelu zahvaća područje od 10.000,00 m2, koje se proteže od prvog cestovnog mosta do ograde slobodne zone na početku obale 0 („Bosanska obala“), a na kopnenom dijelu granicu predstavlja odvodni kanal uz glavnu cestu, izuzevši koncesionirani prostor benzinske crpke. Putnički terminal je opremljen trima RO-RO rampama, što omogućuje istovremeno pristajanje tri trajekta.
Operator na putničkom terminalu je društvo Pločanska plovidba d.o.o., koji obavlja djelatnosti priveza i odveza brodova, održavanja reda, pružanja ugostiteljskih usluga te raznih ostalih usluga brodovima na terminalu.
Najveći pojedinačni korisnik usluga putničkog terminala je Jadrolinija d.d., koja održava stalnu trajektnu liniju s Trpnjem na Pelješcu. Ovisno o godišnjem dobu, linija se održava 4-7 puta dnevno.

Skip to content