TARIFE

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče je na temelju odredbe članka 54., točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i članka 8. Pravilnika o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi, odredio visinu lučkih pristojbi i cijene usluga danih u daljnjem tekst na sjednici održanoj dana 18.siječnja 2008. godine.

 

 

Odluku možete preuzeti iz priloga sadržaja.